Jakou roli hraje test HPV v cervikálním screeningu?

23. 3. 2010 | Cancer Research UK


Nová britská studie naznačuje, že test na přítomnost lidského papilomaviru (HPV) – hlavního původce rakoviny děložního čípku – možná nedokáže identifikovat ženy, kterým hrozí riziko vzniku tohoto onemocnění [1].

Jakou roli hraje test HPV v cervikálním screeningu?

Ilustrační obrázek: depositphotos.com

Výsledek je v rozporu s předchozími studiemi, které nasvědčovaly tomu, že test HPV by mohl pomoci předpovědět riziko, že se u dané ženy objeví prekancerózní změny nebo rakovina děložního čípku.

Nová studie byla publikována v odborném časopise BJOG: International Journal of Obstetrics and Gynaecology [1]. Hlavním zjištěním bylo, že u 70 % žen, které měly pozitivní HPV test poté, co na jejich stěru z děložního čípku byly nalezeny LG léze (z anglického low-grade lesions), nedošlo během dalších tří let k žádným vážnějším prekancerózním změnám, ani se nerozvinula rakovina děložního čípku.

Studie TOMBOLA (zkratka z anglického Trial of Management of Borderline and Other Low-Grade Abnormal Smears zahrnovala 4000 žen, jejichž výsledek stěru z děložního čípku byl klasifikován jako „hraniční“ nebo „mírný“. Takové výsledky znamenají, že byly nalezeny nepatrné změny buněk děložního hrdla, které by se u malého počtu žen mohly zvrhnout v rakovinu.

Účastnice studie pak byly testovány na přítomnost viru HPV; ten byl nalezen u 1755 žen (tzn. 43,5 %). Výzkumníci však zjistili, že u 70 % těchto HPV-pozitivních žen (tzn. 1234 žen) nedošlo během následujících tří let k žádným prekancerózním změnám buněk, ani u nich nevypukla rakovina děložního čípku.

Autoři studie pak vyslovili závěr, že jediný test na 14 typů HPV, který je spojován s rakovinou děložního čípku, neusnadní lékařům rozhodnutí, zda mají léčit či pouze sledovat danou pacientku.

Jednou z autorek je Dr. Maggie Cruickshanková z Porodnicko-gynekologické katedry University of Aberdeen (Skotsko), která k výsledkům studie poznamenala: „Již delší dobu existují návrhy, aby se test HPV stal rutinní součástí cervikálního screeningu, neboť by se mohl stát účinným nástrojem, který by pomáhal lékařům v rozhodování, která žena je ohrožena rakovinou děložního čípku. Výsledky ze studie TOMBOLA však ukazují, že riziko vzniku rakoviny u HPV-pozitivních žen je víceméně sázkou do loterie.“

Dr. Cruickshanková dále upozornila na to, že z 393 žen, které se během trvání studie léčily kvůli prekancerózním změnám na děložním čípku, jich 91 mělo na začátku studie HPV-negativní test. Dr. Cruinshaková ještě dodala: „Je-li u mladších žen nalezen výsledek stěru low-grade, pak následující test na HPV představuje v mnoha případech zbytečné vyšetření.“

Ředitelka britských screeningových programů Julietta Patnicková se však ohradila, že ačkoli nové poznatky jsou vítány a budou brány v úvahu, studie začala již v roce 1999, kdy se používala starší technika i metodika screeningu. „S moderními technikami a přístupy, které dnes používáme, vypadá testování na HPV velmi slibně u žen, jejichž výsledky z cytologie ukazují na hraniční změny a mírnou dyskaryózu (abnormalitu),“ vysvětlila Dr. Patnicková. „Nedávné mezinárodní studie opakovaně potvrdily pozitivní efekt HPV testů: snižují počet opakovaných stěrů a urychlují případné odeslání ženy ke specialistovi.“

Nell Barrieová z britské organizace Cancer Research UK s názorem dr. Patnickové souhlasí: „Tyto výsledky jsou v přímém rozporu s řadou podobných studií, které naznačily, že testování na přítomnost HPV by mohlo pomoci předvídat riziko vzniku rakoviny děložního čípku. Bude tedy zapotřebí dalšího výzkumu, aby se zjistilo, jakou roli by rutinní testování na HPV opravdu mohlo hrát v cervikálním screeningu.“

Reference

  1. Cotton S, Sharp L, et al. The role of human papillomavirus testing in the management of women with low-grade abnormalities: multicentre randomised controlled trial. BJOG 2010. doi: 10.1111/j.1471-0528.2010.02519.x

Klíčová slova: lidský papilomavirus, HPV, rakovina děložního čípku, cervikální screening

ČLÁNKY S PODOBNOU TEMATIKOU