Proč hrozí chudším ženám vyšší riziko rakoviny děložního čípku?

22. 12. 2009 | Cancer Research UK


Ženy z chudších vrstev společnosti mívají první pohlavní styk obecně v nižším věku než bohatší ženy, což by mohlo být jedním z důvodů, proč se u chudších žen častěji vyskytuje rakovina děložního čípku. Studie na toto téma byla právě publikována v odborném časopise British Journal of Cancer [1].

Proč hrozí chudším ženám vyšší riziko rakoviny děložního čípku?

Ilustrační obrázek: depositphotos.com

Ekonomicky znevýhodněným ženám hrozí dvakrát vyšší riziko vzniku rakoviny děložního čípku než bohatším ženám, ačkoli výzkumy prokázaly, že míra infekce lidským papilomavirem (HPV), který zodpovídá za většinu případů tohoto onemocnění, je u obou skupin podobná. Vědci z Mezinárodní agentury pro výzkum rakoviny (IARC) zkoumali souvislost mezi nižším socioekonomickým postavením a vyšším rizikem vzniku rakoviny děložního čípku. Až dosud se vědci domnívali, že rozdíl v počtu případů onemocnění je způsoben zejména tím, že chudší ženy zanedbávají cervikální screening.

Ačkoli účast na screeningu je významným faktorem snižujícím riziko vzniku nádorového onemocnění, tato nejnovější mezinárodní studie se zabývala řadou zemí, ve kterých screeningové programy nefungují, a přesto i zde chudším ženám hrozí vyšší riziko rakoviny děložního čípku.

Výzkumníci zjišťovali, kolik let se ženy vzdělávaly, což do jisté míry vypovídá o jejich socioekonomickém statusu.

Jak se dalo očekávat, bylo potvrzeno, že ženy s nejnižším vzděláním měly daleko vyšší riziko karcinomu děložního hrdla, než ženy s nejnižším vzděláním.

Studie však navíc zjistila, že mezi nejvýznamnější faktory vysvětlující toto zvýšené riziko se řadí věk, ve kterém žena zahájila pohlavní život, a také věk, ve kterém měla první dítě.

Hlavní autorkou studie byla Dr. Silvia Franceschiová z IARC, která výsledky studie okomentovala následovně: „Nebyli jsme si jistí, proč se rakovina děložního čípku častěji vyskytuje u chudších žen. Míra infekce HPV byla u všech socioekonomických vrstev podobná a v některých zemích byla dokonce vyšší u vzdělanějších žen. Nyní se domníváme, že je tomu tak proto, že chudší ženy začínají s pohlavním životem dříve – v naší studii tento rozdíl činil průměrně čtyři roky.“

Dr. Franceschiová vysvětlila, že „expozice lidskému papilomaviru (HPV) v nižším věku zřejmě poskytuje více času, aby se odehrála dlouhá řada událostí, které jsou nezbytné pro vznik rakoviny.“

Dr. Franceschiová ještě dodala: „V předchozí velké mezinárodní studii jsme ukázali, že tento trend se neomezuje na dospívající dívky: riziko vzniku rakoviny děložního čípku bylo vyšší také u žen, které měly první pohlavní styk ve 20 letech, než u těch, které s pohlavním životem začaly ve věku 25 let.“

Dr. Lesley Walkerová z britské organizace Cancer Research UK poznamenala, že z této studie vyplývá hned několik důležitých poznatků. „Ačkoli žena se může nakazit HPV v jakémkoli věku, infekce v mladším věku jsou obzvláště nebezpečné, neboť virus má více času napáchat škody, které nakonec vedou ke vzniku rakoviny,“ objasnila Dr. Walkerová. „Důležitým závěrem je i to, že studie potvrdila potřebu očkovat školačky ještě předtím, než zahájí pohlavní život – zejména pak dívky v chudších oblastech. Důrazně doporučujeme ženám, aby se pravidelně účastnily cervikálního screeningu. Ženy by také měly neprodleně navštívit lékaře, mají-li podezřelé příznaky, jako je například krvácení uprostřed menstruačního cyklu nebo po menopauze, anebo třeba bolest během pohlavního styku.“

Reference

  1. Franceschi S, Plummer M, et al. Differences in the risk of cervical cancer and human papillomavirus infection by education level. British Journal of Cancer 2009. doi: 10.1038/sj.bjc.6605224

Klíčová slova: rakovina děložního čípku, socioekonomický status, lidský papilomavirus

ČLÁNKY S PODOBNOU TEMATIKOU