Uplatní se v budoucnu imunoterapie v léčbě HPV a prekurzorů karcinomu děložního hrdla?

3. 4. 2019 | Tisková zpráva Michiganské univerzity


Experimentální imunoterapie zcela zlikvidovala infekci HPV a prekancerózní léze děložního hrdla u třetiny žen zařazených do klinické studie. Výsledky byly publikovány v odborném časopise Gynecologic Oncology [1].

Uplatní se v budoucnu imunoterapie v léčbě HPV a prekurzorů karcinomu děložního hrdla?

Ilustrační obrázek: depositphotos.com

Terapeutická vakcína, která je aplikována formou injekce, obsahuje specifický protein. Ten spouští reakci imunitního systému spočívající v útoku na vysoce rizikové typy HPV, které způsobují téměř všechny prekancerózy děložního hrdla, tzv. cervikální intraepiteliální neoplazie (CIN). „V současnosti existuje jen velmi málo produktů, jejichž cílem je léčba žen, které již jsou infikovány HPV,“ vysvětlila prof. Diane Harperová, která se na Michigan Medicine při Michiganské univerzitě (University of Michigan) specializuje na gynekologii a porodnictví. „Jsme opravdu nadšeni, neboť je to vůbec poprvé, co jsme se setkali s tak úspěšným postupem, který je relativně snadno proveditelný.“

Prekancerózní léze děložního hrdla jsou klasifikovány do tří stupňů, a to podle jejich závažnosti: léze CIN 1 obvykle vymizí samy, léze CIN 2 někdy vymizí samy, ale někdy mohou progredovat do lézí CIN 3. Léze CIN 3 jsou nejzávažnější, ale i tento typ roste velmi pomalu: méně než polovina lézí CIN 3 během 30 let progreduje do karcinomu děložního hrdla. „My však nedokážeme nijak předvídat, u kterých žen s CIN 3 dojde ke vzniku zhoubného nádoru a u kterých nikoli. Proto se snažíme léčit všechny ženy, u kterých jsou nalezeny léze CIN 2 nebo CIN 3 tak, jako kdyby u nich mělo dojít ke vzniku karcinomu děložního hrdla,“ doplnila prof. Harperová.

Do studie bylo zařazeno 192 žen, u nichž byla diagnostikována léze CIN2 nebo CIN3, přičemž 129 z nich bylo randomizováno do skupiny, která dostala vakcínu, zatímco skupina zbývajících 63 žen dostala placebo. Všem účastnicím studie byly během tří týdnů aplikovány celkem tři injekce do stehna, tzn. každý týden jedna injekce. O šest měsíců později podstoupily všechny účastnice standardní chirurgický zákrok, který se používá pro léze CIN 2 a CIN 3, a vzorky odebrané tkáně byly vyšetřeny. Bylo zjištěno, že u žen, kterým byla aplikována vakcína, byla více než dvakrát vyšší pravděpodobnost eliminace jejich cervikální intraepiteliální neoplazie ve srovnání s ženami, které dostaly placebo.

Výsledky byly obzvláště povzbudivé u lézí CIN 3: léze byly eliminovány u 15–36 % žen, které dostaly vakcínu, zatímco u žen v placebové skupině nebyl pozorován ani jeden případ vymizení těchto lézí. Výzkumníci sledovali účastnice studie po dobu dalších 30 měsíců (2,5 roku) po chirurgickém zákroku a dospěli k závěru, že dlouhodobé výsledky byly lepší ve skupině žen, které dostaly vakcínu: v této skupině zůstal větší počet žen zcela bez infekce HPV ve srovnání se skupinou, která v rámci studie dostala placebo.

Prof. Harperová zdůraznila, že tato terapeutická vakcína, označovaná jako Tipapkinogen Sovacivec (TS), se zásadně liší od vakcíny Gardasil9, jejímž účelem je zabránit infekci HPV. Zatímco Gardasil9 má předejít infekci lidským papilomavirem, TS léčí tkáň, která již je tímto virem infikována. Léze CIN 2 a CIN 3 jsou ve všech případech důsledkem infekce vysoce rizikovým HPV. Klasický postup léčby CIN 2 nebo CIN 3 spočívá v tzv. konizaci – to je poměrně jednoduchý zákrok, při kterém se odstraní část děložního hrdla. Odstraněná tkáň má typicky tvar kuželu (konusu), po kterém je výkon pojmenován. Výsledkem je však zjizvení a zkrácení děložního hrdla, což může způsobit potíže při porodu a zvyšovat riziko indikace císařského řezu. Kromě toho ženy, které podstoupily konizaci, mají zvýšené riziko karcinomu děložního hrdla po dobu dalších 20 let, zvláště pokud se neúčastní programu cervikálního screeningu.

„Při konizaci je sice odstraněna veškerá tkáň, která by v budoucnu mohla progredovat ve zhoubný nádor, není však eliminována infekce HPV. Žena tedy stále ještě nemá vyhráno, pořád je infikována HPV,“ vysvětlila prof. Harperová.

Autoři studie konstatují, že vakcína eliminuje nejen léze, ale také infekci HPV. „Vakcína skutečně léčí příčinu onemocnění, kterou je HPV,“ zdůraznila prof. Harperová. Některé účastnice studie, kterým byla injekčně aplikována vakcína, nahlásily poměrně závažnou reakci v místě vpichu. Prof. Harperová však podotkla, že tato reakce byla očekávána, neboť vakcína je navržena tak, aby spustila reakci imunitního systému. U imunitní reakce pak skutečně může dojít k místnímu zánětu kůže.

Studie se zabývala pouze lézemi děložního hrdla, infekce HPV však prokazatelně souvisí s několika dalšími typy zhoubných nádorů (ZN), zvláště pak se ZN hlavy a krku a také se ZN řitního kanálu. Autoři studie předpokládají, že v budoucnu otestují vakcínu TS rovněž v souvislosti s těmito typy zhoubných nádorů. Vakcína zatím není běžně dostupná, neboť neprošla schválením amerického Úřadu pro kontrolu potravin a léčiv (Food and Drug Administration, FDA). Za tím účelem je nezbytné provést další klinické studie a teprve potom požádat FDA o schválení této vakcíny.

Reference

  1. Harper DM, Nieminen P, et al. The efficacy and safety of Tipapkinogen Sovacivec therapeutic HPV vaccine in cervical intraepithelial neoplasia grades 2 and 3: Randomized controlled phase II trial with 2.5 years of follow-up. Gynecologic Oncology 2019; 153(3): 521–529. doi: 10.1016/j.ygyno.2019.03.250

Klíčová slova: imunoterapie, infekce HPV, terapeutická vakcína, karcinom děložního hrdla, cervikální intraepiteliální neoplazie

ČLÁNKY S PODOBNOU TEMATIKOU