Jak poznat, kterým ženám po léčbě prekancerózních lézí hrozí zvýšené riziko recidivy?

28. 4. 2011 | ecancer.org


Je to dobrá zpráva pro ženy, které podstoupily léčbu prekancerózních lézí děložního hrdla. V odborném časopise Lancet Oncology byla právě publikována nizozemská studie [1], která prokázala, že je-li výsledek vyšetření stěru z děložního čípku třikrát po sobě v mezích normy, pak těmto bývalým pacientkám hrozí přibližně stejné pětileté riziko vzniku rakoviny děložního čípku (nebo recidivy prekancerózních lézí) jako běžné populaci, a mohou být zařazeny zpět do populačního screeningu.

Jak poznat, kterým ženám po léčbě prekancerózních lézí hrozí zvýšené riziko recidivy?

Ilustrační obrázek: depositphotos.com

Zhruba u 15 % žen, které podstoupily léčbu cervikální intraepiteliální neoplazie vysokého stupně (CIN II nebo CIN III), dochází k recidivě: patologické změny jsou většinou diagnostikovány do dvou let od ukončení léčby. Vědecký tým pod vedením dr. Chrise Meijera z nizozemského výzkumného centra Erasmus MC si vytyčil za úkol navrhnout účinnou screeningovou strategii, která by dokázala odhalit ženy s vysokým rizikem opětovného vzniku CIN: za tím účelem vědci vyhodnotili dlouhodobé kumulativní riziko prekancerózních lézí CIN II, CIN III nebo dokonce rakovinných změn, které se mohou objevit po léčbě předchozího onemocnění.

Do analýzy bylo zahrnuto 435 žen, které v letech 1988–2004 podstoupily léčbu CIN II nebo CIN III. U těchto žen bylo v intervalech 6, 12 a 24 měsíců po léčbě provedeno cytologické vyšetření a test na přítomnost lidského papilomaviru (HPV). Pokud byly všechny výsledky negativní, ženy byly zařazeny zpět do populačního screeningu, který spočíval v cytologickém vyšetření v pětiletých intervalech (Pozn.).

Výsledky analýzy ukázaly, že pětileté riziko vzniku CIN II nebo závažnějších změn u přeléčených žen dosahuje 16,5 % a desetileté riziko 18,3 %. Nicméně u přeléčených žen, jejichž výsledky cytologického vyšetření byly třikrát po sobě negativní, činilo pětileté riziko vzniku CIN II nebo závažnějších změn pouhá 2,9 %, zatímco desetileté riziko bylo 5,2 %.

„Pětileté riziko vzniku prekancerózních lézí nebo rakoviny děložního čípku je u této skupiny žen tak nízké, že je srovnatelné s rizikem běžné populace, proto již přeléčené ženy s negativními výsledky cytologického vyšetření nemusí být sledovány bedlivěji než ostatní (v pětiletých intervalech, viz Pozn.)... a mohou být zařazeny zpět do populačního screeningu,“ napsali autoři studie. Nezapomněli však dodat, že je nutné pečlivě sledovat ženy, jejichž výsledky cytologického vyšetření po skončení léčby byly pozitivní (tzn. byly zjištěny abnormality buněčných jader), a že tyto ženy by měly podstoupit další testy, kolposkopické vyšetření či obojí.

Poznámky překladatele

  • Zatímco v Nizozemsku jsou intervaly cervikálního screeningu pětileté, v České republice je situace jiná: každá žena od 15 let věku má nárok na preventivní gynekologickou prohlídku, která je jedenkrát ročně hrazena z veřejného zdravotního pojištění.

Reference

  1. Kocken M, Helmerhorst TJM, et al. Risk of recurrent high-grade cervical intraepithelial neoplasia after successful treatment: a long-term multi-cohort study. The Lancet Oncology 2011. doi: 10.1016/S1470-2045(11)70078-X

Klíčová slova: cervikální intraepiteliální neoplazie, cytologický screening, karcinom děložního hrdla

ČLÁNKY S PODOBNOU TEMATIKOU