CERVIX | CERVIKÁLNÍ SCREENING [ISSN 1804-087X]
česky | english | mapa webu


PARTNEŘI A ODBORNÁ
ZÁŠTITA PROJEKTU
ČGPS | MZ ČR | Lékařská fakulta Masarykovy univerzity |       Institut biostatistiky a analýz, Masarykova univerzita
GRANTOVÁ PODPORA PROJEKTU
 
GlaxoSmithKline     Roche |

Odborné informační zdroje
Autorský výukový portál zabývající se gynekologickou cytologiíwww.cipek.cz
Cervikální cytologie
 
Cancer Screening in the European Unionec.europa.eu
Cancer Screening in the European Union (2017)
[ 10,6 MB]
 
SVOD - Epidemiologie zhoubných nádorů v České republicewww.svod.cz
Epidemiologie zhoubných nádorů
v České republice
 
NCI Bethesda System
HPV College

 

Poslání Evropské asociace pro prevenci karcinomu děložního čípku

Evropská asociace pro prevenci karcinomu děložního čípku (ECCA) byla založena za účelem koordinace celoevropského osvětového programu, který má zvýšit povědomí veřejnosti o rakovině děložního čípku a o možnostech prevence tohoto zhoubného onemocnění.


Dr. Philip Davies, který je generálním ředitelem ECCA, vysvětlil: "ECCA má tři hlavní priority. V zemích, kde již existují programy cervikálního screeningu, přesvědčujeme ženy, aby se účastnily těchto preventivních onkologických programů, a vysvětlujeme jejich přínos i potenciální rizika - a zde je nutno poznamenat, že přínos nad riziky výrazně převažuje. Za druhé, v zemích, kde takové programy zatím neexistují, oslovujeme laickou veřejnost, aby vyvíjela nátlak na tamní zákonodárce. A za třetí, sami přesvědčujeme politické činitele o potenciálu a o celkovém dopadu programu cervikálního screeningu i ostatních onkologických programů, aby mohli zvážit přijetí tohoto programu s ohledem na ostatní priority ve veřejném zdravotnictví."

"Současné screeningové metody nám umožňují úspěšně bojovat proti rakovině děložního čípku. Uplatníme-li tyto metody v kombinaci se strategiemi primární prevence, můžeme společnými silami dosáhnout významného poklesu incidence karcinomu hrdla děložního v celé Evropě. Z různých statistických údajů a analýz totiž vyplývá, že screeningové a preventivní programy by mohly zabránit až 95 % případů rakoviny děložního čípku. Takto vysoká efektivita prevence nebyla zaznamenána u žádného jiného druhu rakoviny - a nejspíš ani u jiného onemocnění. Například mamografický screening dokáže zabránit jen asi 30 % úmrtí na rakovinu prsu."

Problém s dostupností řádného programu cervikálního screeningu mají zejména ženy z nižších socioekonomických skupin ve východoevropských zemích, kde je mnohem vyšší incidence rakoviny hrdla děložního než v západní Evropě. ECCA a Mezinárodní unie proti rakovině (UICC) tak uspořádaly on-line petici nazvanou "STOP karcinomu děložního čípku". Účelem petice je sesbírat milion podpisů, aby pak organizátoři mohli vyvíjet nátlak na Evropskou komisi, Evropský parlament a Evropskou radu, aby prosazovaly zavedení organizovaných programů cervikálního screeningu ve všech evropských zemích. V době, kdy byl napsán tento článek, obsahovala petice více než 152 000 podpisů.

Dr. Davies okomentoval také úspěch Evropského týdne prevence proti rakovině děložního čípku (ECCPW). "Tato událost stále vzbuzuje obrovský zájem a utužuje povědomí o prevenci karcinomu hrdla děložního. Druhý ECCPW, který se konal v lednu tohoto roku, vedl k 180 různým akcím ve 20 zemích napříč Evropou - což je pětinásobný nárůst ve srovnání s prvním ECCPW."

Dr. Davies na závěr uvedl: "Poprvé v historii máme způsob, jak fakticky vyhladit jeden typ rakoviny v Evropě, a ten spočívá v zavedení komplexních organizovaných programů prevence rakoviny děložního hrdla. Potřebné výzkumy už byly provedeny a rozhodnutí o rakovině děložního čípku je nyní ryze politické: je tedy potřeba přesvědčit politiky a veřejné činitele ve zdravotnictví, aby prosadili tyto preventivní programy a podpořili efektivní zdravotnickou osvětu, aby tento typ onkologické prevence mohly plně využívat všechny ženy v Evropě."

Petici "STOP karcinomu děložního čípku" můžete podpořit na stránce:
http://www.cervicalcancerpetition.eu

Podrobnější informace o Evropské asociaci pro prevenci karcinomu děložního čípku (ECCA) naleznete na http://www.ecca.info

 

7.8.2008 Tisková zpráva European Cancer Organisation


Zpět