CERVIX | CERVIKÁLNÍ SCREENING [ISSN 1804-087X]
česky | english | mapa webu


PARTNEŘI A ODBORNÁ
ZÁŠTITA PROJEKTU
ČGPS | MZ ČR | Lékařská fakulta Masarykovy univerzity |       Institut biostatistiky a analýz, Masarykova univerzita
GRANTOVÁ PODPORA PROJEKTU
 
GlaxoSmithKline     Roche |

Odborné informační zdroje
Autorský výukový portál zabývající se gynekologickou cytologiíwww.cipek.cz
Cervikální cytologie
 
Cancer Screening in the European Unionec.europa.eu
Cancer Screening in the European Union (2017)
[ 10,6 MB]
 
SVOD - Epidemiologie zhoubných nádorů v České republicewww.svod.cz
Epidemiologie zhoubných nádorů
v České republice
 
NCI Bethesda System
HPV College

 

Publikační výstupy z Programu cervikálního screeningu v ČR

Mezi výsledky cervikálního screeningu nepatří jen vyšší počet úspěšně vyléčených žen, ale i publikace zainteresovaných odborníků v domácích i mezinárodních časopisech a knihách. Níže naleznete přehled nejvýznamnějších z nich. Publikace jsou řazeny dle roku vydání (nejnovější jsou uvedeny nahoře), potom podle příjmení prvního autora.

Články v mezinárodních časopisech


 

Články v domácích časopisech


 

Knihy a monografie

  • Ondruš, J., Dvořák, V., Dušek, L., Májek, O.: Screening karcinomu děložního hrdla. Maxdorf, Praha 2012, 80 s. ISBN 978-80-7345-322-0.

 

Články ve sbornících

  • Dušek, L., Dvořák, V., Májek, O., Kožený, P.: Stav organizovaného screeningu karcinomu děložního hrdla v ČR - analýza dat národního programu, Celostátní konference ČGPS ČLS JEP a SSG ČR, 2010.
  • Májek, O., Daneš, J., Zavoral, M., Dvořák, V., Klimeš, D., Schwarz, D., Gregor, J., Dušek, L.: Výukové využití informačních systémů pro programy screeningu zhoubných nádorů prsu, tlustého střeva a konečníku a hrdla děložního, MEFANET 2009, 2009.

 

Poslední aktualizace: 23. 1. 2019