CERVIX | CERVIKÁLNÍ SCREENING [ISSN 1804-087X]
česky | english | mapa webu


PARTNEŘI A ODBORNÁ
ZÁŠTITA PROJEKTU
ČGPS | MZ ČR | Lékařská fakulta Masarykovy univerzity |       Institut biostatistiky a analýz, Masarykova univerzita
GRANTOVÁ PODPORA PROJEKTU
 
GlaxoSmithKline     Roche |

Odborné informační zdroje
Autorský výukový portál zabývající se gynekologickou cytologiíwww.cipek.cz
Cervikální cytologie
 
Cancer Screening in the European Unionec.europa.eu
Cancer Screening in the European Union (2017)
[ 10,6 MB]
 
SVOD - Epidemiologie zhoubných nádorů v České republicewww.svod.cz
Epidemiologie zhoubných nádorů
v České republice
 
NCI Bethesda System
HPV College

 

Epidemiologie karcinomu hrdla děložního v mezinárodním srovnání

L. Dušek, J. Mužík, D. Malúšková, L. Šnajdrová

Institut biostatistiky a analýz, Lékařská fakulta, Masarykova univerzita, Brno

Zhoubné novotvary (ZN) hrdla děložního patří mezi nejčastější nádorové onemocnění u žen ve světové populaci. Světová incidence byla pro rok 2018 odhadnuta celkem na 569 847 nově diagnostikovaných nádorů hrdla děložního (4. nejčastější ZN u žen, 6,9 % ZN kromě kožních) a 61 072 nádorů hrdla děložního v Evropě (8. nejčastější novotvar u žen, 3,3 % ZN kromě kožních). Odhadovaný počet úmrtí na toto onemocnění byl v roce 2018 ve světě 311 365 (7,5 % všech úmrtí na ZN u žen, 4. místo mezi ZN jako příčinou úmrtí) a 25 829 úmrtí v Evropě (3,0 % úmrtí na ZN u žen, 10. místo mezi ZN jako příčinou úmrtí). Odhadovaná prevalence (pacientky žijící s nádorem) do 5 let od diagnózy ZN hrdla děložního byla pro rok 2018 celosvětově 1 474 265 (39,0 na 100 000 žen) a 190 814 v Evropě (49,7 na 100 000 žen). Kumulativní riziko vzniku ZN hrdla děložního do 75 let věku je 1,36 % celosvětově u žen, v Evropě je to 1,09 % u žen. [1]

Tabulka 1. Epidemiologie zhoubného nádoru hrdla děložního
ve světě (zdroj: GLOBOCAN 2018 [1]).
Tabulka 2. Epidemiologie zhoubného nádoru hrdla děložního
v Evropě (zdroj: GLOBOCAN 2018 [1]).

Parametr

Ženy

Incidence

počet novotvarů

569 847

počet novotvarů na 100 000 žen

15,1

ASR(W)

13,1

podíl ze ZN kromě kožních

6,9 %

pořadí mezi ZN kromě kožních

4.

Mortalita

počet úmrtí

311 365

počet úmrtí na 100 000 žen

8,2

ASR(W)

6,9

podíl z úmrtí na ZN kromě kožních

7,5 %

pořadí mezi ZN jako příčinou úmrtí

4.

Prevalence (pacientky žijící do 5 let od dg.)

počet pacientek

1 474 265

počet na 100 000 žen

39,0

Kumulativní riziko vzniku nádoru

do 75 let od narození

1,36 %

Parametr

Ženy

Incidence

počet novotvarů

61 072

počet novotvarů na 100 000 žen

15,9

ASR(W)

11,2

podíl ze ZN kromě kožních

3,3 %

pořadí mezi ZN kromě kožních

8.

Mortalita

počet úmrtí

25 829

počet úmrtí na 100 000 žen

6,7

ASR(W)

3,8

podíl z úmrtí na ZN kromě kožních

3,0 %

pořadí mezi ZN jako příčinou úmrtí

10.

Prevalence (pacientky žijící do 5 let od dg.)

počet pacientek

190 814

počet na 100 000 žen

49,7

Kumulativní riziko vzniku nádoru

do 75 let od narození

1,09 %

Základní přehled epidemiologických charakteristik karcinomu hrdla děložního ve světě a v Evropě shrnují tabulky 1 a 2.

V incidenci zhoubných nádorů hrdla děložního obsazuje ČR světové 127.–128. místo a v Evropě 19. nejvyšší pozici. V mortalitě zhoubných nádorů hrdla děložního se ČR řadí na 129.–131. místo ve světě a na 15. místo v Evropě. 

Obrázek 1: Incidence zhoubných nádorů hrdla děložního v mezinárodním srovnání. ASR(W) - počet nově diagnostikovaných nádorů na 100 000 žen věkově standardizovaný na světový věkový standard. Obrázek 2: Mortalita zhoubných nádorů hrdla děložního v mezinárodním srovnání. ASR(W) - počet zemřelých na nádor na 100 000 žen věkově standardizovaný na světový věkový standard.

Mezinárodní epidemiologické statistiky rovněž umožňují odhad poměru mortalita : incidence (M/I), který lze považovat za nepřímý populační ukazatel dosahovaného přežití pacientů s chorobou v daném státě (obrázek 3). Dle nejnovějších statistik [1] se Česká republika s hodnotou poměru M/I = 0,4 řadí na 4. místo mezi evropskými zeměmi. Poměr M/I odhadovaný v mezinárodních datech zhruba odpovídá recentním datům z Národního onkologického registru ČR [2], kdy při incidenci 9,98 a mortalitě 3,35 (údaje z roku 2016 přepočtené na ASR-W) vychází poměr 0,34. 

Index M/I doplňuje obrázek 4, který dokládá mezinárodně hodnocenou prevalenci pacientek s karcinomem hrdla děložního žijících 5 let od diagnózy. Česká republika obsazuje v prevalenci karcinomu hrdla děložního průměrných hodnot v rámci Evropy.

Obrázek 3: Poměr mortalita / incidence u nádorů hrdla děložního v mezinárodním srovnání. Hodnoceno podle ASR(W) - počet případů na 100 000 osob věkově standardizovaný na světový věkový standard. Obrázek 4: Prevalence (žijící pacientky do 5 let od diagnózy) zhoubného nádoru hrdla děložního v mezinárodním srovnání.

Přehled mezinárodních statistik zakončíme přehledem kumulativního rizika vzniku zhoubného nádoru hrdla děložního od doby narození do 75 let věku (obrázek 7). Česká republika s hodnotou 1,31 obsazuje průměrné místo mezi evropskými zeměmi a podprůměrné v celosvětovém přehledu.

Obrázek 5: Kumulativní riziko vzniku zhoubného nádoru hrdla děložního do 75 let věku v mezinárodním srovnání.

Literatura

  1. Ferlay J, Ervik M, Lam F, Colombet M, Mery L, Piñeros M, Znaor A, Soerjomataram I, Bray F (2018). Global Cancer Observatory: Cancer Today. Lyon, France: International Agency for Research on Cancer [cit. 2018-10-04]. Dostupný z WWW: https://gco.iarc.fr/today.
  2. Dušek L., Mužík J., Kubásek M., Koptíková J., Žaloudík J., Vyzula R. Epidemiologie zhoubných nádorů v České republice [online]. Masarykova univerzita, [2005], [cit. 2018-10-19]. Dostupný z WWW: http://www.svod.cz. Verze 7.0 [2007], ISSN 1802 – 8861.

 

Poslední aktualizace: 19. 10. 2018