CERVIX | CERVIKÁLNÍ SCREENING [ISSN 1804-087X]
česky | english | mapa webu


PARTNEŘI A ODBORNÁ
ZÁŠTITA PROJEKTU
ČGPS | MZ ČR | Lékařská fakulta Masarykovy univerzity |       Institut biostatistiky a analýz, Masarykova univerzita
GRANTOVÁ PODPORA PROJEKTU
 
GlaxoSmithKline     Roche |

Odborné informační zdroje
Autorský výukový portál zabývající se gynekologickou cytologiíwww.cipek.cz
Cervikální cytologie
 
Cancer Screening in the European Unionec.europa.eu
Cancer Screening in the European Union (2017)
[ 10,6 MB]
 
SVOD - Epidemiologie zhoubných nádorů v České republicewww.svod.cz
Epidemiologie zhoubných nádorů
v České republice
 
NCI Bethesda System
HPV College

 

O projektu

Tyto stránky vznikly za účelem

Partneři a záštita projektu

Program cervikálního screeningu v České republice byl připraven pod záštitou Asociace akreditovaných cytologických laboratoří pro cervikální screening a Ministerstva zdravotnictví České republiky. Projekt je dále garantován následujícími společnostmi:

    Ministerstvo zdravotnictví České republiky
Česká gynekologická a porodnická společnost ČLS JEP Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP Sdružení praktických lékařů ČR  
Česká onkologická společnost ČLS JEP  
 

 Podpora projektu

Projekt Cervix.cz je podpořen grantovým projektem GlaxoSmithKline, s.r.o.

GlaxoSmithKline  
   
Informační zázemí screeningových onkologických programů v ČR bylo podpořeno výzkumným grantem “Addressing Cancer Disparities in Central and Eastern Europe” nadace Bristol-Myers Squibb, 2009–2011 (Projekt: Národní informační systém pro hodnocení a komunikaci výsledků a kvality onkologické péče v ČR).   

Management projektu

prof. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D..   kontrola a zpracování dat projektu
RNDr. Ondřej Májek, Ph.D.  analýza dat a koordinace
RNDr. Daniel Klimeš, Ph.D.  IT konzultant, hlavní programátor, správce databáze, technická podpora
Mgr. Lenka Šnajdrová, Ph.D.  správce obsahu webového portálu
Ing. Petr Brabec  zástupce ředitele IBA pro vývoj ICT
RNDr. Jan Mužík, Ph.D.  validace dat a epidemiologická kontrola kvality
Ivo Šnábl  webmaster

 Poslední aktualizace: 5. 5. 2014