CERVIX | CERVIKÁLNÍ SCREENING [ISSN 1804-087X]
česky | english | mapa webu


PARTNEŘI A ODBORNÁ
ZÁŠTITA PROJEKTU
ČGPS | MZ ČR | Lékařská fakulta Masarykovy univerzity |       Institut biostatistiky a analýz, Masarykova univerzita
GRANTOVÁ PODPORA PROJEKTU
 
GlaxoSmithKline     Roche |

Odborné informační zdroje
Autorský výukový portál zabývající se gynekologickou cytologiíwww.cipek.cz
Cervikální cytologie
 
Cancer Screening in the European Unionec.europa.eu
Cancer Screening in the European Union (2017)
[ 10,6 MB]
 
SVOD - Epidemiologie zhoubných nádorů v České republicewww.svod.cz
Epidemiologie zhoubných nádorů
v České republice
 
NCI Bethesda System
HPV College

 

Archiv

Rok: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005


GBD 2010: dosud nejrozsáhlejší studie o globální zátěži nemocemi
13.12.2012 ecancer.org | Další informace...

V odborném časopise The Lancet byla právě zveřejněna Global Burden of Disease Study 2010 (GBD 2010) – dosud nejrozsáhlejší systematická studie, která popisuje globální distribuci a příčiny širokého spektra nejčastějších onemocnění, úrazů a rizikových faktorů.

Epidemiologie karcinomu hrdla děložního v ČR: nejnovější údaje
13.12.2012 IBA MU | Další informace...

Byla aktualizována stránka „Epidemiologie karcinomu hrdla děložního v České republice“.

Preventivní vyšetření na rakovinu si můžete koupit k Vánocům
2.12.2012 ceskatelevize.cz | Další informace...

Jako jediný v republice nabízí brněnský Masarykův onkologický ústav preventivní onkologická vyšetření. O hrazenou prohlídku je stále větší zájem, ústav proto od ledna otevírá další ambulanci. Lidé mohou také koupit poukaz na vyšetření jako dárek pro své blízké, nejvíce se jich prodá právě na Vánoce.

Onkologie se stává obětí svého úspěchu
22.11.2012 Medical Tribune 22/2012 | Další informace...

V České republice žije 438 000 lidí, kteří buď byli, nebo jsou léčeni pro zhoubný nádor. Postarat se o ně je náročné samo o sobě. Onkologové však navíc musejí zbytečně mrhat energií kvůli nepřehlednému a neadresnému systému úhrad, jemuž nerozumí snad už vůbec nikdo. Navíc jsou zatěžováni rozhodnutími, která jim nepřísluší.

Rakovina: bez peněz to nejde
10.11.2012 | Další informace...

Přinášíme Vám rozhovor, který doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D. poskytl Lidovým novinám.

Zdravotní pojišťovny nutí lékaře porušovat zákon
6.11.2012 Tisková zpráva ČOS ČLS JEP | Další informace...

Nejsložitější a nejnákladnější onkologická léčba je v ČR soustředěna do 13 Komplexních onkologických center (KOC). „Počet pacientů vyžadujících specializovanou léčbu v centrech se každoročně se zvyšuje. Mnozí onkologicky nemocní se díky moderní léčbě uzdraví, jiní přežívají déle a další nově diagnostikovaní pacienti neustále přibývají,“ popsal situaci prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc., dr.h.c., předseda České onkologické společnosti. Ti z nich, kteří potřebují specializovanou nákladnou léčbu, jsou posíláni do center z ostatních pracovišť, která nemají status KOC.

Nový test by mohl zlepšit senzitivitu cervikálního screeningu, domnívají se Švédové
31.10.2012 Tisková zpráva Gothenburské univerzity | Další informace...

Rutinní vyšetření stěru z děložního čípku v uplynulých desetiletích výrazně snížilo incidenci (výskyt) karcinomu hrdla děložního ve Švédsku. Navzdory dobře organizovanému švédskému programu cervikálního screeningu však i nadále ve Švédsku každoročně umírá zhruba 250 žen na rakovinu děložního čípku. Výzkumníci ze Sahlgrenska Academy ve švédském Gothenburgu vyvíjejí novou metodiku, jak minimalizovat počet přehlédnutých karcinomů a zajistit ještě spolehlivější diagnostiku.

ČR chce posílit prevenci rakoviny, zavede adresné zvaní
31.10.2012 euractiv.cz | Další informace...

Na Ministerstvu zdravotnictví vznikl v posledních měsících návrh projektu, který se bude zaměřovat na prevenci vybraných nádorových onemocnění v České republice. Jeho stěžejním bodem má být adresné zvaní, které budou realizovat zdravotní pojišťovny. Počítá se rovněž s tím, že projekt, který nyní čeká na schválení, bude hrazen z prostředků v evropských fondech.

Proč český onkologický screening nezná adresné zvaní?
12.10.2012 Medical Tribune 19/2012 | Další informace...

Česká republika má organizované onkologické sreeningové programy pro mammární, cervikální a kolorektální karcinom. Ačkoli jsou na různé úrovni vyspělosti, všechny tři mají potenciál zachraňovat životy – a to v řádu tisíců. Zůstává však nenaplněn především kvůli nízké účasti cílové populace.

HPV test dokáže předpovědět riziko vzniku karcinomu děložního hrdla až na 18 let dopředu, tvrdí Američané
30.7.2012 Cancer Research UK | Další informace...

Test na přítomnost HPV provedený na vzorku, který je ženám rutinně odebírán při stěru z děložního čípku, by mohl pomoci lékařům předpovědět, u které ženy se později objeví známky časného karcinomu děložního hrdla – a to až na 18 let dopředu, tvrdí vědci z Americké společnosti pro klinickou patologii (American Society for Clinical Pathology, ASCP).

Očkování snižuje výskyt HPV infekce i u nevakcinovaných dívek, tvrdí Američané
9.7.2012 Tisková zpráva Cincinnati Children's Hospital Medical Center | Další informace...

Očkování vakcínou proti HPV se projeví poklesem počtu teenagerů infikovaných lidským papilomavirem (HPV): tento zdánlivě předvídatelný jev byl však v americkém Cincinnati pozorován nejen u očkovaných teenagerů, ale také u neočkovaných jedinců.

Vědci identifikovali buňky děložního hrdla nejvíce náchylné k HPV infekci
11.6.2012 Cancer Research UK | Další informace...

Jen některé typy buněk děložního čípku jsou náchylné k infekci lidským papilomavirem (HPV), která později vede ke vzniku karcinomu děložního hrdla. Takové jsou závěry nejnovějšího výzkumu, které byly právě publikovány v odborném časopise Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Jeden z šesti případů rakoviny na celém světě způsobují „preventabilní nebo léčitelné infekce“
9.5.2012 Cancer Research UK | Další informace...

Podle nedávno publikované francouzské studie zhruba šestinu celosvětových případů rakoviny – každoročně asi dva miliony případů – způsobují infekce.

Aktuálně o lidských papilomavirech pohledem onkogynekologa
27.3.2012 Medical Tribune 5/2012 | Další informace...

Od začátku dubna vstoupí v platnost úhrada vakcíny proti lidskému papilomaviru pro dívky ve věkové kategorii 13 až 14 let. Tomuto rozhodnutí předcházely diskuse jak v odborné veřejnosti, tak se zástupci ministerstva zdravotnictví a plátců péče. Nepřekvapí proto, že do programu satelitního symposia společnosti GSK na letošním Kongresu primární péče byla zařazena také přednáška onkogynekologa, konkrétně MUDr. Jiřího Slámy, Ph.D., z Gynekologicko‑porodnické kliniky 1. LF a VFN v Praze.

Třináctileté dívky budou mít očkování proti HPV od dubna zdarma
22.3.2012 novinky.cz | Další informace...

Třináctileté dívky budou mít od 1. dubna očkování proti lidskému papilomaviru (HPV), který může způsobit rakovinu děložního čípku, zdarma. Očkovací látkou, která bude plně hrazena z prostředků veřejného zdravotního pojištění, bude vakcína Cervarix.

Americká onkologická společnost (ACS) vydala nová doporučení pro screening karcinomu děložního hrdla
14.3.2012 Administrátor | Další informace...

Americká onkologická společnost (American Cancer Society, ACS) právě vydala nová screeningová doporučení pro prevenci a časnou detekci karcinomu děložního hrdla. Závěry Američanů však nelze jednoduše vztáhnout na českou společnost, kde je výskyt rakoviny děložního čípku v porovnání s USA téměř třikrát vyšší.

Česká onkologie má co nabídnout
1.3.2012 Medical Tribune 3/2012 | Další informace...

Narůstající počty pacientů, matoucí podmínky úhrad u některých léků, úhradové dodatky podepisované skoro s ročním zpožděním, přenášení odpovědnosti za dostupnost léčby na ošetřující lékaře. To jsou jen některé problémy, jimž čelí onkologická pracoviště, a v jejich seznamu by se dalo dlouho pokračovat. V takovém nepřehledném prostředí snadno zaniká jedno podstatné sdělení – česká onkologie na tom není špatně.

Česká republika zavádí úhradu nepovinné HPV vakcinace
2.2.2012 Medical Tribune 1/2012 | Další informace...

Česká republika patří v rámci Evropské unie k zemím s nejvyšším výskytem karcinomu děložního čípku. Čím dál častěji se navíc toto onemocnění vyskytuje u mladších žen a dívek. Proto byla schválena změna zákona o veřejném zdravotním pojištění, která umožnila nový způsob hrazení vakcín proti lidským papilomavirům (HPV). A co bude tato změna znamenat v praxi? O vyjádření MT požádala MUDr. Hanu Cabrnochovou, předsedkyni Odborné společnosti praktických dětských lékařů ČLS JEP.

Za HPV nelze vidět jen cervikální karcinom
2.2.2012 Medical Tribune 1/2012 | Další informace...

HPV College představuje edukační platformu zaměřenou především na možnosti prevence onemocnění způsobených lidskými papilomaviry (human papillomavirus – HPV). Členy tohoto občanského sdružení jsou hlavně gynekologové, taková komunikace se však týká celé řady dalších oborů. Onemocnění asociovaná s HPV zaměstnávají i onkology, dermatology, urology či ORL specialisty. V takto širokém pojetí se také neslo symposium, které HPV College uspořádala v prosinci v rámci 5. konference Sekce kolposkopie a cervikální patologie České gynekologické a porodnické společnosti.

Drahé očkování proti rakovině děložního čípku zaplatí pojišťovny. Od dubna
19.1.2012 iHNed.cz | Další informace...

Česko patří v EU mezi země s nejvyšším výskytem rakoviny děložního čípku. Zdravotní pojišťovny proto vyslyšely volání lékařů a očkování proti nákaze papilomavirem dívkám ve věku od 13 do 14 let zaplatí. Startuje 1. dubna.


Zpět