CERVIX | CERVIKÁLNÍ SCREENING [ISSN 1804-087X]
česky | english | mapa webu


PARTNEŘI A ODBORNÁ
ZÁŠTITA PROJEKTU
ČGPS | MZ ČR | Lékařská fakulta Masarykovy univerzity |       Institut biostatistiky a analýz, Masarykova univerzita
GRANTOVÁ PODPORA PROJEKTU
 
GlaxoSmithKline     Roche |

Odborné informační zdroje
Autorský výukový portál zabývající se gynekologickou cytologiíwww.cipek.cz
Cervikální cytologie
 
Cancer Screening in the European Unionec.europa.eu
Cancer Screening in the European Union (2017)
[ 10,6 MB]
 
SVOD - Epidemiologie zhoubných nádorů v České republicewww.svod.cz
Epidemiologie zhoubných nádorů
v České republice
 
NCI Bethesda System
HPV College

 

Nová verze Evropského kodexu proti rakovině

Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny (IARC) v úterý 14. října 2014 informovala o vydání 4. revize Evropského kodexu proti rakovině, který byl vypracován za spoluúčasti Evropské komise.


Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny (IARC)

Nová verze kodexu byla vypracována na základě nejnovějších vědeckých poznatků a obsahuje celkem 12 doporučení pro zdravější životní styl, která by měla podpořit prevenci nádorových onemocnění napříč Evropou. 4. revize Evropského kodexu proti rakovině je výsledkem dvouleté intenzivní spolupráce mezi renomovanými onkology, výzkumníky a dalšími experty z celé Evropské unie (EU).

„Cílem kodexu je zvýšit povědomí veřejnosti o tom, jak významnou roli v boji proti rakovině hraje prevence,“ vysvětlil dr. Christopher Wild, ředitel IARC. „Pokud by se všichni evropští občané seznámili s obsahem nového kodexu, dodržovali a šířili jeho zásady, mohli by významně snížit riziko vzniku rakoviny nejen u sebe, ale i u svých přátel a rodin.“

Kodex klade důraz na vyvarování se tabáku, alkoholu a nadměrné expozici slunečnímu záření, a připomíná lidem, že by si měli udržovat přiměřenou tělesnou hmotnost a fyzickou kondici. Doporučuje také účast v organizovaných programech screeningu kolorektálního karcinomu, karcinomu prsu a karcinomu hrdla děložního.

navštivte mamo.cz, kde se dozvíte více informací o prevenci rakoviny prsu navštivte cervix.cz, kde se dozvíte více informací o prevenci rakoviny děložního čípku navštivte kolorektum.cz, kde se dozvíte více informací o prevenci rakoviny tlustého střeva a konečníku

Nejnovější verze kodexu doporučuje i některá další opatření, která by měla snížit riziko vzniku rakoviny, jako je očkování proti lidskému papilomaviru, kojení a omezení hormonální substituční léčby (HRT). Kodex dále doporučuje lidem, aby se zajímali o potenciální expozici radonovému záření ve svém domově a aby případně podnikli příslušné kroky ke snížení vysoké koncentrace radonu.

Podle expertních odhadů se ve všech zemích EU ročně vyskytne asi 2,66 milionu nových případů rakoviny a je zaznamenáno přibližně 1,28 milionu úmrtí souvisejících s nádorovým onemocněním. Vzhledem k demografickým charakteristikám a stárnutí evropské populace se navíc očekává, že v následujících desetiletích onkologická zátěž v Evropě i nadále poroste. Kodex je součástí dlouholetého úsilí o zavádění a další zlepšování onkologických programů napříč zeměmi EU. Od roku 2003, kdy byla vydána předchozí verze kodexu, do Evropské unie vstoupilo 13 nových členských zemí. Kodex bere v úvahu i toto rozšiřování EU, které s sebou přináší rozmanitou paletu národností, odlišné životní styly a s tím související odlišná rizika vzniku nádorových onemocnění.

Evropský kodex proti rakovině byl poprvé publikován již v roce 1987. Tato iniciativa je částečně financována Evropskou komisí a jednotlivá doporučení kodexu jsou průběžně aktualizována v souladu s vědeckým a lékařským pokrokem.

„Nový kodex se opírá o nejnovější vědecké poznatky. Představuje významný nástroj pro onkologickou prevenci jak na úrovni jednotlivců, tak na úrovni vlád, poradců v oblasti zdravotnictví i politických činitelů. Na základě kodexu lze vytvářet zdravější životní prostředí a přijmout zdravější životní styl, čímž lze do značné míry předcházet vzniku zhoubných nádorů,“ vysvětlil John F. Ryan, výkonný ředitel Generálního ředitelství Evropské komise pro zdraví a ochranu spotřebitele.

Evropský kodex proti rakovině je dostupný na webových stránkách Evropské komise i IARC. Na stránkách IARC (http://cancer-code-europe.iarc.fr/) je navíc k dispozici sekce Questions and Answers, ve které se zájemci mohou dočíst podrobnější informace o jednotlivých doporučeních a o různých typech rakoviny, jejichž vzniku lze do jisté míry předejít, pokud se lidé budou uvedenými doporučeními řídit.

Kromě angličtiny bude kodex brzy k dispozici na webu IARC ve 22 dalších oficiálních jazycích EU (viz Pozn.). Vědecká odůvodnění vedoucí ke vzniku kodexu budou publikována v odborném časopise a zpřístupněna veřejnosti rovněž na webových stránkách IARC.

Evropský kodex proti rakovině (zdroj: IARC)

Bližší informace Vám poskytnou:

  • Véronique Terrasse, tisková mluvčí IARC, na telefonním čísle +33 645 28 49 52 nebo na e-mailu terrassev@iarc.fr,
  • nebo Dr. Nicolas Gaudin na e-mailu com@iarc.fr

Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny (IARC) je součástí Světové zdravotnické organizace (WHO). Jejím posláním je koordinovat i realizovat výzkum zaměřený na příčiny vzniku zhoubných nádorů u lidí, mechanismy karcinogeneze, a vyvíjet vědecky podložené strategie boje proti nádorovým onemocněním. IARC se účastní jak epidemiologického, tak laboratorního výzkumu; vědecky podložené informace pak šíří prostřednictvím publikací, setkání, kurzů a stáží.

Poznámka

Související odkazy

14.10.2014 Tisková zpráva Mezinárodní agentury pro výzkum rakoviny (IARC)


Zpět