CERVIX | CERVIKÁLNÍ SCREENING [ISSN 1804-087X]
česky | english | mapa webu


PARTNEŘI A ODBORNÁ
ZÁŠTITA PROJEKTU
ČGPS | MZ ČR | Lékařská fakulta Masarykovy univerzity |       Institut biostatistiky a analýz, Masarykova univerzita
GRANTOVÁ PODPORA PROJEKTU
 
GlaxoSmithKline     Roche |

Odborné informační zdroje
Autorský výukový portál zabývající se gynekologickou cytologiíwww.cipek.cz
Cervikální cytologie
 
Cancer Screening in the European Unionec.europa.eu
Cancer Screening in the European Union (2017)
[ 10,6 MB]
 
SVOD - Epidemiologie zhoubných nádorů v České republicewww.svod.cz
Epidemiologie zhoubných nádorů
v České republice
 
NCI Bethesda System
HPV College

 

Kdo dřív přijde, ten déle žije

Díky osvětové kampani už zřejmě víte, co nejčastěji zabíjí ženy kolem 35 let. Nejsou to autonehody ani jiné nehody, ale rakovina děložního hrdla.


Jde o nemoc, které ženy a dívky mohou mnohdy zabránit nebo ji včas odhalit. Prvním krokem je chodit na pravidelné prohlídky na gynekologii. Dělá to však jen jedna třetina žen. Cytologické vyšetření dokáže odhalit, že s děložním hrdlem není něco v pořádku, ještě předtím, než začne rakovinné bujení. K léčbě pak postačí drobnější chirurgický zákrok. V pozdějších stadiích se musí odebírat velká část děložního hrdla, popřípadě děloha celá. V nejhorším případě, kdy už jsou po těle rozesety metastázy, má žena jen 20-30% šanci na přežití.

Kondom nechrání stoprocentně

Příčinou rakoviny děložního hrdla je virus, který se označuje jako HPV. Jak vysvětluje gynekoložka MUDr. Lucie Mouková z Masarykova onkologického ústavu v Brně, virus se přenáší pohlavním stykem, na pohlavní orgány se ale může dostat také z rukou nebo z úst, případně při porodu z matky na dítě. Nejčastěji se ovšem ženy nakazí od svého partnera.

Co je děložní hrdlo?

„Děložní hrdlo (cervix uteri) je dolní (kaudální) část dělohy, na niž se upíná pochva. Anatomicky se dělí na oblast nad úponem pochvy (supravaginání) a na vaginální část (= děložní čípek), což je dolní oblast hrdla vyčnívající po pochvy. Změny na čípku lze pozorovat kolposkopicky (=pozorováním pod zvětšením),“ vysvětluje MUDr. Mouková. „Hrdlo děložní je tuhý nebolestivý útvar, na nějž lze dosáhnout prstem například při zavádění tamponu. Při sexuálním styku se jej partner dotýká penisem. Tvarově lze vše přirovnat hrušce - tělo děložní uložené v dutině břišní v pánvi je podobné rozšířené části hrušky, hrdlo děložní je pak jako zúžená část hrušky, na jejímž konci je stopka. Velikost vřídku, o nějž se nám jedná, se dá přirovnat průměrně k pětikorunové minci, může ale být menší i větší,“ dodává gynekolog MUDr. Vladimír Mulač.

Nejnebezpečnější typy HPV virů

V současné době je známo již více než 100 genotypů HPV. Podle tkáňové specificity se dělí na kožní a slizniční a podle onkogenního potenciálu na nízce rizikové (low risk, LR) a vysoce rizikové (high risk, HR) typy. Genitální trakt je infikován asi 40 typy HPV s různou mírou rizika onkogeneze. Hlavní nízce (LR) a vysoce (HR) rizikové typy lidského papilomaviru HR typy HPV 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 68, 73, 82 LR typy HPV 6, 11, 40, 42, 43, 44, 54, 61, 70, 72, 81, CP6108 Potencionálně HR typy HPV 26, 53, 66

To, že se virus po nákaze usídlí v oblasti genitálií, ještě neznamená, že žena musí nutně onemocnět. Ve více než 70 % případů si totiž tělo s virem samo poradí a zneškodní jej. Imunitní systém si dokáže poradit i s některými časnými přednádorovými změnami na děložním hrdle. Mužům virus až na výjimky obvykle žádné problémy nedělá. Ani nevědí, že jsou jeho přenašeči a pravděpodobně se nakazili od některé ze svých předchozích partnerek. Do dvou let od zahájení pohlavního života se s tímto virem setká 80 % sexuálně aktivních dívek.

Na vzniku karcinomu děložního hrdla se kromě HPV účastní další kancerogenní činitelé (nitrosaminy v cigaretovém kouři, dlouhodobá expozice vysokým koncentracím steroidních hormonů, infekce cytomegalovirem, virem Epsteina a Barrové, virem herpes simplex typu 2, HIV, chlamydia trachomatis) i jiné rizikové faktory (vyšší počet porodů, časný věk zahájení pohlavního života, poruchy imunitního systému, způsob sexuálního života obou (!) partnerů apod.).

Proč HPV viry útočí právě na děložní čípek?

„HPV útočí nejen na děložní hrdlo, ale i na sliznici zevního genitálu, pochvy, penisu, konečníku, na sliznici dutiny ústní i části hltanu. HPV se pomocí drobných mikrotraumat na děložním hrdle dostanou do hostitelských buněk čípku, kde se zabudují do genomu. V případě působení dalších rizikových faktorů (stres, oslabení imunitního systému atd.) mohou určité typy HPV s vysokým onkogenním potenciálem vyvolat vznik přednádorových až nádorových změn,“ popisuje MUDr. Lucie Mouková.

„Tkáň takzvaného vřídku na hrdle děložním je v neustálé přestavbě. Hovoříme o metaplazii. Proces lze přirovnat k hojení rány. To je vlastně podobné nádorovému bujení, jen jde o proces kontrolovaný, který skončí po zacelení defektu. V případě nádoru se však proces nezastaví a buňky se dělí nekontrolovaně dále. Tento úsek sliznice patří do nitra kanálu děložního hrdla, ne na jeho povrch. Není zcela vybavena odolností proti mechanickým, chemickým a bakteriálním vlivům. Právě její zranitelnost, možnost vzniku mikrotraumat například při sexuálním styku, je základem pro vniknutí virů do hloubi struktury tkáně, kde viry napadnou buňku a vniknou do její genové informace sloužící pro její dělení. A v tom spočívá princip nekontrolovaného dělení,“ vysvětluje MUDr. Mulač.

Vakcína nejvíce pomůže nejmladším

Proti nákaze se lze v Česku očkovat již více než dva roky. Vakcína se podává ve třech dávkách během půl roku. Ideální je nechat naočkovat dívky před začátkem pohlavního života, tedy v době, kdy ještě nepřišly do styku s infekcí. Očkování ovšem může být užitečné i pro starší ženy. Na druhou stranu je ale třeba si uvědomit, že vakcína chrání jen před několika druhy infekcí, proto je i po očkování stále důležité chodit na pravidelné kontroly. 30 % nádorů - a to není málo - je i nadále možné předejít jedině screeningovými vyšetřeními u gynekologa. Provádějí se u všech žen jednou ročně, nejčastěji pomocí cytologického vyšetření. Při cytologii (stěru z děložního hrdla) se, zjednodušeně řečeno, zjišťuje, zda buňky děložního čípku rostou tak, jak mají, nebo se jejich vývoj v důsledku nákazy HPV změnil.

26.2.2009 Moje zdraví


Zpět