CERVIX | CERVIKÁLNÍ SCREENING [ISSN 1804-087X]
česky | english | mapa webu


PARTNEŘI A ODBORNÁ
ZÁŠTITA PROJEKTU
ČGPS | MZ ČR | Lékařská fakulta Masarykovy univerzity |       Institut biostatistiky a analýz, Masarykova univerzita
GRANTOVÁ PODPORA PROJEKTU
 
GlaxoSmithKline     Roche |

Odborné informační zdroje
Autorský výukový portál zabývající se gynekologickou cytologiíwww.cipek.cz
Cervikální cytologie
 
Cancer Screening in the European Unionec.europa.eu
Cancer Screening in the European Union (2017)
[ 10,6 MB]
 
SVOD - Epidemiologie zhoubných nádorů v České republicewww.svod.cz
Epidemiologie zhoubných nádorů
v České republice
 
NCI Bethesda System
HPV College

 

Nový test by mohl zlepšit senzitivitu cervikálního screeningu, domnívají se Švédové

Rutinní vyšetření stěru z děložního čípku v uplynulých desetiletích výrazně snížilo incidenci (výskyt) karcinomu hrdla děložního ve Švédsku. Navzdory dobře organizovanému švédskému programu cervikálního screeningu však i nadále ve Švédsku každoročně umírá zhruba 250 žen na rakovinu děložního čípku. Výzkumníci ze Sahlgrenska Academy ve švédském Gothenburgu vyvíjejí novou metodiku, jak minimalizovat počet přehlédnutých karcinomů a zajistit ještě spolehlivější diagnostiku.


Od 60. let 20. století, kdy byl ve Švédsku zaveden organizovaný program cervikálního screeningu, dramaticky poklesl počet žen, u nichž byl diagnostikován karcinom děložního hrdla, i počet úmrtí na toto zhoubné onemocnění.

Tak jako ve většině ostatních evropských zemí je i ve Švédsku cervikální screening založen na mikroskopickém vyšetření vzorku buněk odebraných z děložního hrdla. Jsou-li detekovány prekancerózní změny, mohou být léčeny dříve, než se zvrhnou v nádorové onemocnění.

Navzdory dobře organizovanému švédskému programu cervikálního screeningu však každoročně ve Švédsku na toto onemocnění umírá zhruba 250 žen a u dalších 500 žen je tento typ rakoviny diagnostikován (viz Pozn. 1).

Senzitivita testu používaného v současnosti je relativně nízká, proto musí být vzorky odebírány nejméně jednou za tři roky (viz Pozn. 2). V případě nejasného výsledku musí být vyšetření opakováno, což nejen vyvolává obavy u vyšetřovaných žen, ale také generuje další náklady pro zdravotnický systém.

Výzkumníci ze Sahlgrenska Academy ve při Gothenburské univerzitě (University of Gothenburg) nedávno vyvinuli doplňkový test, který by měl být schopen minimalizovat počty „přehlédnutých“ případů rakoviny.

„Zhruba 70 % všech případů rakoviny děložního čípku je způsobeno dvěma konkrétními typy lidského papilomaviru (zkratka HPV z anglického human papilloma virus), které jsou označovány jako HPV16 a HPV18. Vyvinuli jsme metodu, která v odebraných buňkách dokáže odhalit proteiny charakteristické pro tyto onkogenní viry, což by mělo zajistit objektivnější interpretaci výsledků vyšetření,“ vysvětlila Maria Lidqvistová, doktorandka na Sahlgrenska Academy, která svou metodu popsala ve své disertační práci (1).

„Tato metoda by měla v nejasných případech poskytovat spolehlivější diagnózu a tím snížit nejen počet "přehlédnutých“ případů rakoviny, ale také podíl žen, které jsou zvány na opakované vyšetření, protože jejich vzorek byl špatně interpretovatelný,“ doplnila Maria Lidqvistová.

Poznámky překladatele

  1. ČR bohužel stále patří mezi státy s nedostatečně funkčním screeningovým programem. Na stránce Epidemiologie karcinomu hrdla děložního v České republice se dozvíte aktuální údaje o incidenci a mortalitě tohoto zhoubného onemocnění v naší zemi; uvedeno je i srovnání s ostatními zeměmi.
  2. V České republice je screeningový interval jednoletý.

Reference

  1. Lidqvist, M. (2012). Monoclonal antibodies against human papillomavirus E7 oncoprotein for diagnosis of cervical neoplasia and cancer [Disertační práce]. Dostupná z WWW: http://hdl.handle.net/2077/29710. University of Gothenburg, Sahlgrenska Academy.

31.10.2012 Tisková zpráva Gothenburské univerzity


Zpět