CERVIX | CERVIKÁLNÍ SCREENING [ISSN 1804-087X]
česky | english | mapa webu


PARTNEŘI A ODBORNÁ
ZÁŠTITA PROJEKTU
ČGPS | MZ ČR | Lékařská fakulta Masarykovy univerzity |       Institut biostatistiky a analýz, Masarykova univerzita
GRANTOVÁ PODPORA PROJEKTU
 
GlaxoSmithKline     Roche |

Odborné informační zdroje
Autorský výukový portál zabývající se gynekologickou cytologiíwww.cipek.cz
Cervikální cytologie
 
Cancer Screening in the European Unionec.europa.eu
Cancer Screening in the European Union (2017)
[ 10,6 MB]
 
SVOD - Epidemiologie zhoubných nádorů v České republicewww.svod.cz
Epidemiologie zhoubných nádorů
v České republice
 
NCI Bethesda System
HPV College

 

Očkování snižuje výskyt HPV infekce i u nevakcinovaných dívek, tvrdí Američané

Očkování vakcínou proti HPV se projeví poklesem počtu teenagerů infikovaných lidským papilomavirem (HPV): tento zdánlivě předvídatelný jev byl však v americkém Cincinnati pozorován nejen u očkovaných teenagerů, ale také u neočkovaných jedinců.


Nejnovější americká studie, která byla právě publikována v odborném časopise Pediatrics [1], je považována za první důkaz významného poklesu výskytu HPV souvisejícího s tzv. kolektivní imunitou: je totiž známo, že je-li proti infekčnímu onemocnění v dané komunitě proočkován kritický podíl osob, dojde ke snížení výskytu infekce také u neočkovaných jedinců.

„U očkovaných dívek byl pozorován 69% pokles výskytu infekce těmi typy HPV, proti kterým je vakcína namířena,“ objasnila dr. Jessica Kahnová, která pracuje jako lékařka na oddělení dorostového lékařství v Cincinnati Children's Hospital Medical Center a je hlavní autorkou studie. „Přitom dva z těchto typů HPV – konkrétně HPV-16 a HPV-18 – způsobují přibližně 70 % případů rakoviny děložního čípku. Výsledky naší studie jsou slibné, neboť naznačují, že plošné zavedení vakcíny by mohlo v budoucnu vést k výraznému snížení incidence tohoto zhoubného onemocnění.“

První vakcína proti HPV byla v USA schválena k použití v klinické praxi v červnu 2006 (viz Pozn.). Americká Poradní komise pro imunizaci (Advisory Committee on Immunization Practices) doporučila vakcinaci dívek a žen ve věkové skupině 11–26 let za účelem snížení výskytu infekce HPV, což může v konečném důsledku vést ke snížení incidence karcinomu děložního hrdla.

V letech 2006 a 2007 dr. Kahnová se svými kolegy z Cincinnati Children's Hospital Medical Center nabrala do studie 368 dívek ve věku 13–16 let, které byly registrovány na dvou klinikách základní zdravotní péče ve městě Cincinnati. Dívky měly pohlavní styk, žádná z nich nebyla očkována proti HPV. V letech 2009 a 2010 nabrali výzkumníci do studie další skupinu 409 dívek ve stejném věkovém rozmezí, z nichž více než polovina byla očkována alespoň jednou dávkou vakcíny. Vědci pak porovnávali prevalenci HPV před očkováním a po něm.

Prevalence toho typu HPV, proti kterému byla zaměřena vakcína (tzv. vaccine-type HPV), celkově klesla o 58 % (z 31,7 % na 13,4 %). Největší pokles byl zaznamenán u očkovaných dívek (69 %), ale významný pokles byl pozorován i u neočkovaných dívek (49 %).

Dr. Kahnová konstatovala, že snížení výskytu vaccine-type HPV u očkovaných dívek bylo „obzvláště pozoruhodné“ s přihlédnutím k tomu, že mnohé dívky už za sebou měly první sexuální zkušenost, mnohé z nich tedy byly vystaveny infekci HPV ještě před očkováním; za očkované přitom byly považovány i ty dívky, které obdržely jen jedinou dávku vakcíny.

Dr. Kahnová zdůraznila, že navzdory důkazu kolektivní imunity, který přinesla nejnovější studie, je důležité, aby byl proočkován co největší podíl dívek a žen ve věku 11–26 let: jedině tak lze dosáhnout maximálního přínosu očkování.

Ačkoli výskyt vaccine-type HPV se snížil, celková prevalence HPV (tzn. včetně typů, na které se vakcína nezaměřuje) ve studii byla „extrémně vysoká“, prohlásila dr. Kahnová. „Téměř čtvrtina účastnic studie byla ještě před očkováním pozitivní nejméně na jeden vysoce rizikový typ HPV.“

„Většinu účastnic studie tvořily mladé černošské dívky ze sociálně slabší vrstvy obyvatelstva. Vzhledem k tomuto faktu a s přihlédnutím k tomu, že studie byla relativně malá a uskutečnila se v jediném městě, bude ještě zapotřebí navrhnout a uskutečnit reprezentativnější studie, které definitivně potvrdí dopad vakcíny proti HPV na veřejné zdraví,“ doplnila dr. Kahnová.

Reference

  1. Kahn, J. A., Brown, D. R., (2012). Vaccine-type human papillomavirus and evidence of herd protection after vaccine introduction Pediatrics DOI: 10.1542/peds.2011-3587

Poznámky překladatele

  • V Evropské unii byla vakcína Silgard schválena v září 2006, vakcína Cervarix v září 2007.

9.7.2012 Tisková zpráva Cincinnati Children's Hospital Medical Center


Zpět