CERVIX | CERVIKÁLNÍ SCREENING [ISSN 1804-087X]
česky | english | mapa webu


PARTNEŘI A ODBORNÁ
ZÁŠTITA PROJEKTU
ČGPS | MZ ČR | Lékařská fakulta Masarykovy univerzity |       Institut biostatistiky a analýz, Masarykova univerzita
GRANTOVÁ PODPORA PROJEKTU
 
GlaxoSmithKline     Roche |

Odborné informační zdroje
Autorský výukový portál zabývající se gynekologickou cytologiíwww.cipek.cz
Cervikální cytologie
 
Cancer Screening in the European Unionec.europa.eu
Cancer Screening in the European Union (2017)
[ 10,6 MB]
 
SVOD - Epidemiologie zhoubných nádorů v České republicewww.svod.cz
Epidemiologie zhoubných nádorů
v České republice
 
NCI Bethesda System
HPV College

 

Jeden z šesti případů rakoviny na celém světě způsobují „preventabilní nebo léčitelné infekce“

Podle nedávno publikované francouzské studie zhruba šestinu celosvětových případů rakoviny – každoročně asi dva miliony případů – způsobují infekce.


úmrtnost na zhoubné nádory v přepočtu na 100,000 obyvatel v roce 2004 (zdroj: wikipedia.org)

Zhruba 1,9 mil. nových případů rakoviny způsobují čtyři konkrétní infekce: lidský papilomavirus (HPV), Heliobacter pylori a hepatitida B a C. Nejčastěji vyvolávají rakovinu děložního čípku (HPV), žaludku (Heliobacter pylori) a jater (hepatitida B a C).

Odborné odhady, které byly právě publikovány v odborném časopise The Lancet Oncology, ukazují, že 80 % těchto případů onemocnění se vyskytuje v méně rozvinutých zemích, kde nejsou zajištěna dostatečná opatření pro prevenci a léčbu infekcí.

Hlavní autoři studie, Catherine de Martelová a Martyn Plummer z Mezinárodní agentury pro výzkum rakoviny (International Agency for Research on Cancer, IARC) napsali: „Infekce některými viry, bakteriemi a parazity představují nejvýznamnější, a přece preventabilní příčinu onemocnění zhoubnými nádory na celém světě. Na celosvětovou onkologickou zátěž v budoucnosti by mohly mít významný dopad již dnes existující metody prevence infekcí, kterými jsou především vakcinace, bezpečnější manipulace s injekcemi či antimikrobiální léčba.“

Pomocí systémové analýzy vědci odhadli celosvětový podíl případů rakoviny, které lze zřejmě připsat na vrub infekčnímu onemocnění. U osmi regionů také spočítali podíl nových případů onemocnění, kterým by se dalo zabránit.

V celosvětovém měřítku v roce 2008 souviselo s infekcí 16 ze 100 případů rakoviny; v rozvojových zemích však toto číslo bylo až třikrát vyšší. Statistiky se také významně lišily mezi jednotlivými regiony: od 3,3 % v Austrálii a na Novém Zélandu až k 32,7 % v subsaharské Africe.

U žen tvořily zhruba polovinu případů rakoviny související s infekcí zhoubné nádory děložního hrdla, zatímco u mužů 80 % případů rakoviny způsobené infekcí představovaly zhoubné nádory jater a žaludku.

Jessica Harrisová z britské organizace Cancer Research UK upřesnila: „Zodpovědné orgány a instituce na celém světě by v každém případě měly usilovat o snížení počtu případů zhoubných nádorů souvisejících s infekcí – a dvojnásob to platí o infekcích, kterým lze předcházet relativně snadno.“ Například ve Velké Británii je podíl případů rakoviny souvisejících s nějakou infekcí odhadován na 3 % (zhruba 9700 případů ročně).

„Očkování proti HPV, původci rakoviny děložního čípku, je ve Velké Británii – a v evropských zemích obecně – víceméně v plenkách a bude ještě trvat nějakou dobu, než se projeví poklesem incidence a mortality tohoto onemocnění. Je však důležité, aby se cílová skupina i nadále účastnila tohoto očkování v dostatečně vysoké míře. Z globálního pohledu to znamená, že kdyby byly vakcíny proti HPV široce dostupné v mnoha dalších zemích, dalo by se každoročně zabránit obrovskému počtu nových případů tohoto zhoubného onemocnění,“ dodala Jessica Harrisová.

Reference

  1. de Martel, C., Ferlay, J. et al. (2012). Global burden of cancers attributable to infections in 2008: a review and synthetic analysis The Lancet Oncology DOI: 10.1016/S1470-2045(12)70137-7

9.5.2012 Cancer Research UK


Zpět