CERVIX | CERVIKÁLNÍ SCREENING [ISSN 1804-087X]
česky | english | mapa webu


PARTNEŘI A ODBORNÁ
ZÁŠTITA PROJEKTU
ČGPS | MZ ČR | Lékařská fakulta Masarykovy univerzity |       Institut biostatistiky a analýz, Masarykova univerzita
GRANTOVÁ PODPORA PROJEKTU
 
GlaxoSmithKline     Roche |

Odborné informační zdroje
Autorský výukový portál zabývající se gynekologickou cytologiíwww.cipek.cz
Cervikální cytologie
 
Cancer Screening in the European Unionec.europa.eu
Cancer Screening in the European Union (2017)
[ 10,6 MB]
 
SVOD - Epidemiologie zhoubných nádorů v České republicewww.svod.cz
Epidemiologie zhoubných nádorů
v České republice
 
NCI Bethesda System
HPV College

 

STOP karcinomu děložního čípku v Evropě

V Evropě onemocní karcinomem děložního hrdla 60 000 žen ročně a 30 000 jich na toto onemocnění každý rok umírá. I tato čísla byla podnětem pro zahájení petiční akce organizované Evropskou asociací pro prevenci karcinomu děložního čípku.


Petice vyzývá Evropský parlament, Evropskou komisi a vlády v jednotlivých evropských zemích ke společnému postupu při zavádění preventivních a osvětových programů, výměně zkušeností a informací z těchto programů a podpoře výzkumu v oblasti rakoviny děložního hrdla, screeningových programů a očkování proti lidským papillomavirům (HPV).

Účinný preventivní program může snížit výskyt rakoviny děložního hrdla o desítky procent. K tomu je ale třeba aktivní přístup na všech úrovních, od klientek přes lékaře, odborné společnosti a plátce zdravotní péče až po správu zdravotnických systémů na národní i evropské úrovni.

Petici je možné podepsat i na internetu, a to na webových stránkách www.cervicalcancerpetition.eu. Stránka obsahuje i počítadlo podpisů z jednotlivých evropských zemí.

Podobné cíle jako uvedená petice mají například i aktivity týkající se screeningu rakoviny tlustého střeva a konečníku, dalšího velmi rozšířeného zhoubného onemocnění, v jehož incidenci a mortalitě se ČR pohybuje na předních místech v evropském i světovém měřítku.

5.8.2011


Zpět