CERVIX | CERVIKÁLNÍ SCREENING [ISSN 1804-087X]
česky | english | mapa webu


PARTNEŘI A ODBORNÁ
ZÁŠTITA PROJEKTU
ČGPS | MZ ČR | Lékařská fakulta Masarykovy univerzity |       Institut biostatistiky a analýz, Masarykova univerzita
GRANTOVÁ PODPORA PROJEKTU
 
GlaxoSmithKline     Roche |

Odborné informační zdroje
Autorský výukový portál zabývající se gynekologickou cytologiíwww.cipek.cz
Cervikální cytologie
 
Cancer Screening in the European Unionec.europa.eu
Cancer Screening in the European Union (2017)
[ 10,6 MB]
 
SVOD - Epidemiologie zhoubných nádorů v České republicewww.svod.cz
Epidemiologie zhoubných nádorů
v České republice
 
NCI Bethesda System
HPV College

 

Smrt na rakovinu děložního čípku je často zbytečná

V České republice ročně onemocní zhruba 1000 žen rakovinou děložního čípku, z nich přibližně třetina karcinomu podlehne. Příčinou vzniku tohoto onemocnění je v drtivé většině nákaza lidským papillomavirem.


Smrt mnoha žen je z tohoto pohledu zbytečná, na přítomnost viru i změn, které na sliznicích vyvolává, je možné přijít dřív, než nemoc zaútočí v plné síle. Kromě toho je možnost se infekci bránit.

Lidských papillomavirů (HPV) je známo více než 100 typů. Z nich asi 50 typů může způsobit nákazy urogenitálního traktu a 15–20 typů virů HPV pak spadá do skupiny onkogenních virů. Tedy těch, které se dávají do souvislosti se vznikem rakovinného bujení.

„U HPV rozlišujeme viry, které představují mírné riziko kancerogeneze, a viry vysoce rizikové. Do skupiny virů vysoce rizikových spadají typy 16, 18, 31, 45 a 58, které se dávají do přímé souvislosti se vznikem přednádorových stavů a rakoviny děložního čípku ve více než 80 procentech případů,“ vysvětluje docent Pavel Calda z Gynekologicko-porodnické kliniky 1. lékařské fakulty UK a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.

Rakovina získaná sexem

Infekce virem HPV patří k nejrozšířenějším sexuálně přenosným nemocem. Odhaduje se, že přibližně 75 % žen se někdy během svého života tímto virem nakazí, u mnoha z nich pak jde o nákazu opakovanou. „Ve velké většině případů si organismus s infekcí dokáže pomoci sám díky imunitnímu systému, odhaduje se však, že asi v pěti procentech případů, kdy je žena infikovaná vysoce rizikovými typy viru, dojde v průběhu několika let k rozvoji karcinomu děložního čípku. Vlastnímu nádoru ale předchází několik stadií prekancerózy, tedy stavů, kdy se zdravé buňky cervikální sliznice postupně začínají měnit v buňky zhoubné,“ říká lékař. A právě díky tomu je možné tomuto druhu rakoviny předcházet.

„Výhodou děložního čípku je jeho snadná přístupnost během gynekologického vyšetření, kdy je možné vizuálně sledovat změny, které na cervikální sliznici probíhají.

Vedle toho se v rámci preventivních prohlídek odebírají z děložního čípku stěry, které se posílají na laboratorní rozbor. Pokud by laboratoř opakovaně vyhodnotila, že na čípku probíhají cytologické změny, nebo by se stav náhle zhoršil, je možné navrhnout postup, který by vedl k vyřešení situace. Nejčastěji jde o chirurgické ošetření čípku, při kterém dojde k odstranění problematické části tkáně,“ vysvětluje docent Calda.

Vedle cytologických odběrů je možné provést laboratorní vyšetření na přítomnost papillomavirů, během nějž lze zjistit i typy přítomných virů. „Pokud dojde k potvrzení přítomnosti vysoce rizikových virů HPV, je možné pacientce navrhnout opakované sledování v kratších než ročních intervalech, případně je možné ženu doporučit do ordinací centra onkologické prevence, kde specialisté navrhnou další postup. Jestliže tedy žena dochází na pravidelné roční kontroly, dá se rozvoji rakoviny děložního čípku včas zabránit,“ dodává gynekolog.

Virům nedá šanci očkování

Další možností prevence je očkování proti HPV. V současné době jsou na trhu dvě vakcíny, které dokáží navodit imunitu vůči vysoce rizikovým typům lidských papilomavirů. „S očkováním je vhodné začít u dívek v době před začátkem sexuálního života, kdy ještě nedošlo k přenosu nákazy. Vakcinace je ale možná i u dospělých, pohlavně aktivních žen. Obecně platí, že čím dříve se žena nechá naočkovat, tím lépe pro ni samotnou. Ochranný účinek vakcíny se nyní odhaduje na deset let. Přesnou dobu ochrany ale prokáže až čas,“ říká gynekolog.

Z pohledu šíření virů HPV však není od věci ani případné očkování chlapců. „Přenašeči infekce HPV jsou muži. Pokud by tedy byli očkováni i oni, byly by před nákazou druhotně chráněné rovněž ženy. Kromě toho by očkování u mužů bylo prevencí před vznikem některých typů nádorů, jež mohou papillomaviry vzácně způsobovat i u nich. Navíc vakcinace umožňuje jejich ochranu před vznikem genitálních bradavic, takzvaných kondylomat, které taktéž způsobuje infekce virem HPV,“ vysvětluje lékař.

Podle odborníků je očkování velmi bezpečné a až na pár výjimek vhodné pro všechny ženy; vedlejší účinky vakcíny jsou minimální. Není vhodné očkovat těhotné ženy, v tomto případě výrobce doporučuje počkat do doby po porodu, to samé platí i o období laktace a kojení. Obezřetnější přístup je na místě u žen s poruchou imunity a stejně jako u jiných druhů vakcín není vhodné očkovat v průběhu nějakého akutního onemocnění, například respirační nákazy.

„Mezi nejčastější vedlejší účinky patří zarudnutí a bolestivost v místě vpichu, může se objevit zvýšená teplota nebo bolest hlavy a svalů a podobně. Očkovat se nesmí tehdy, je-li žena alergická na nějakou složku přípravku,“ upřesňuje docent Calda. Pokud se žena rozhodne nechat se naočkovat, měla by si uvědomit, že vakcinace není léčbou papillomavirové infekce, přednádorových stavů ani samotného karcinomu. Zrovna tak není správné si myslet, že očkování nahradí preventivní prohlídky.

„Dívky mohou přijít do kontaktu s HPV viry velmi brzy, prakticky již při prvním pohlavním styku. Infekce přitom může přetrvávat v těle několik let bez jakýchkoli příznaků. Je proto vhodné začít s prevencí co nejdříve. Přednádorové stavy rakoviny děložního čípku mnohdy diagnostikujeme u velmi mladých žen, jež teprve plánují založit vlastní rodinu. Pokud by tyto mladé ženy měly dříve možnost být vakcinovány, pravděpodobně by se tomuto onemocnění vyhnuly,“ říká přednosta Gynekologicko-porodnické kliniky 2. LF UK a FN Motol prof. MUDr. Lukáš Rob, CSc. Význam očkování spočívá v prevenci před virovou nákazou, která by během let mohla způsobit vznik karcinomu.

„S tímto onemocněním mám sama vlastní zkušenost. Tehdy mi bylo 17 let a o možnostech prevence jsem nevěděla. Jsem ráda, že nyní už je k dispozici více informací. U své dcery však určitě nebudu váhat a využiji všechny možnosti ochrany,“ říká herečka Ivana Jirešová, která se zapojila do kampaně související s Evropským týdnem prevence rakoviny děložního čípku. Tato akce vždy probíhá pod záštitou Evropské asociace proti rakovině děložního čípku (ECCA). Další informace načerpáte na webových stránkách www.zdraviprozeny.cz.

Občanské sdružení CoHllegPe V Sdružení HPV College je sdružení odborníků, kteří si dali za cíl bojovat proti rakovině děložního čípku a dalším onemocněním způsobených infekcí lidskými papilomaviry (HPV). Usiluje o to, aby veřejnost měla dostatečné a přesné informace o onemocnění způsobeném HPV a znala možnosti prevence, ve které se ji sdružení snaží povzbudit. Dotazy k této problematice lze posílat prostřednictvím formuláře na webových stránkách www.hpv-college.cz nebo na e-mailovou adresu info@hpv-college.cz.

1.3.2011 Moje zdraví


Zpět