CERVIX | CERVIKÁLNÍ SCREENING [ISSN 1804-087X]
česky | english | mapa webu


PARTNEŘI A ODBORNÁ
ZÁŠTITA PROJEKTU
ČGPS | MZ ČR | Lékařská fakulta Masarykovy univerzity |       Institut biostatistiky a analýz, Masarykova univerzita
GRANTOVÁ PODPORA PROJEKTU
 
GlaxoSmithKline     Roche |

Odborné informační zdroje
Autorský výukový portál zabývající se gynekologickou cytologiíwww.cipek.cz
Cervikální cytologie
 
Cancer Screening in the European Unionec.europa.eu
Cancer Screening in the European Union (2017)
[ 10,6 MB]
 
SVOD - Epidemiologie zhoubných nádorů v České republicewww.svod.cz
Epidemiologie zhoubných nádorů
v České republice
 
NCI Bethesda System
HPV College

 

Vzniká Asociace akreditovaných cytologických laboratoří pro cervikální screening

Cytologické a histologické laboratoře jsou klíčovou součástí Programu cervikálního screeningu v ČR. I proto nyní vzniká Asociace akreditovaných cytologických laboratoří pro cervikální screening (AACL), která bude sdružovat akreditované laboratoře účastnící se screeningového programu.


Jednání přípravného výboru AACL proběhlo 9. prosince 2010 na Ministerstvu zdravotnictví ČR. Podporu nově vznikající asociaci vyjádřili jak zástupci MZ, tak i České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP. K účasti v asociaci jsou zvány všechny akreditované laboratoře pro cervikální screening v ČR a další zájemci z řad personálu akreditovaných laboratoří.

V souvislosti s tímto děním vznikla na našem portálu Cervix cz i samostatná sekce věnovaná AACL. K veřejné oponentuře je zde předložen návrh stanov AACL a k dispozici jsou i další informace a dokumenty.

20.12.2010 IBA MU


Zpět