CERVIX | CERVIKÁLNÍ SCREENING [ISSN 1804-087X]
česky | english | mapa webu


PARTNEŘI A ODBORNÁ
ZÁŠTITA PROJEKTU
ČGPS | MZ ČR | Lékařská fakulta Masarykovy univerzity |       Institut biostatistiky a analýz, Masarykova univerzita
GRANTOVÁ PODPORA PROJEKTU
 
GlaxoSmithKline     Roche |

Odborné informační zdroje
Autorský výukový portál zabývající se gynekologickou cytologiíwww.cipek.cz
Cervikální cytologie
 
Cancer Screening in the European Unionec.europa.eu
Cancer Screening in the European Union (2017)
[ 10,6 MB]
 
SVOD - Epidemiologie zhoubných nádorů v České republicewww.svod.cz
Epidemiologie zhoubných nádorů
v České republice
 
NCI Bethesda System
HPV College

 

Epidemiologie karcinomu hrdla děložního v České republice

PODROBNĚJŠÍ INFORMACE

Potřebujete detailnější epidemiologickou analýzu? Navštivte portál www.svod.cz, kde si můžete sami nastavit řadu parametrů tak, aby výsledky analýzy vyhovovaly Vašim potřebám.

svod.cz: epidemiologie zhoubných nádorů v České republice

J. Mužík, L. Šnajdrová, J. Gregor

Institut biostatistiky a analýz, Lékařská fakulta, Masarykova univerzita, Brno

OBSAH ČLÁNKU

 

Úvod

Hlavním zdrojem dat o epidemiologii zhoubných nádorů je Národní onkologický registr ČR (NOR). Dnes je NOR nedílnou součástí komplexní onkologické péče a při 100% pokrytí české populace obsahuje za období 1977–2017 více než 2,5 milionu záznamů. Registrace novotvarů je legislativně zakotvena a je povinná [1]. Široké veřejnosti jsou tato data přístupná na webovém portálu www.svod.cz [2].

 

Incidence a mortalita nádorů děložního hrdla

 

Karcinom děložního hrdla (KDH) je relativně častým nádorem, postihujícím v mnoha případech mladé ženy. Každoročně je v ČR nově diagnostikováno přibližně 800 žen s tímto onemocněním a více než 300 žen na něj zemře. V trendech incidence i mortality je v celém sledovaném období pozorována stagnace, teprve v posledních několika letech je zaznamenáván mírný pokles (obr. 1a). V roce 2017 bylo nově diagnostikováno 779 případů nádorů hrdla děložního, což představuje více než 14 nádorů na 100 000 žen. V roce 2017 zemřelo na karcinom děložního hrdla 323 žen, což představuje 6 úmrtí na 100 000 žen.

Kromě absolutních počtů nově diagnostikovaných případů a úmrtí (obr. 1a) lze incidenci a mortalitu karcinomu děložního hrdla vyjádřit formou přepočtu na 100 000 žen v populaci (obr. 1b), či standardizovat na určitý věkový standard; nejčastěji je používán světový věkový standard ASR-W (obr. 1c) nebo nový evropský věkový standard ASR-E 2013 (obr. 1d). Tyto přepočty umožňují srovnávat incidenci i mortalitu karcinomu děložního hrdla v České republice a v ostatních zemích

(viz Epidemiologie karcinomu hrdla děložního v mezinárodním srovnání).

Incidence a mortalita C53

Obr. 1a: Absolutní počty případů. Zdroj dat: NOR (incidence v celém období, mortalita do roku 1993), ČSÚ (mortalita od roku 1994). Obr. 1b: Přepočty na 100 000 žen. Zdroj dat: NOR (incidence v celém období, mortalita do roku 1993), ČSÚ (mortalita od roku 1994).
Obr. 1c: Přepočty na světový věkový standard (ASR-W). Zdroj dat: NOR (incidence v celém období, mortalita do roku 1993), ČSÚ (mortalita od roku 1994). Obr. 1d: Přepočty na evropský věkový standard (ASR-E). Zdroj dat: NOR (incidence v celém období, mortalita do roku 1993), ČSÚ (mortalita od roku 1994).

 

Prevalence

Teprve v posledních několika letech je zaznamenáván mírný pokles mortality (viz výše). Při víceméně stabilní incidenci je však nevyhnutelným důsledkem zvyšování prevalence, tedy počtu žijících žen, u kterých byl v minulosti diagnostikován a léčen karcinom děložního hrdla. V roce 2017 dosáhla prevalence hodnoty 17 700 žen a ve srovnání s rokem 2007 (15 855 žen) tak vzrostla o téměř 12 % (obr. 2a).

Prevalence C53

Obr. 2a: Absolutní počty žijících pacientek. Zdroj dat: NOR. Obr. 2b: Přepočet na 100 000 žen. Zdroj dat: NOR.

 

Klinická stadia

Je všeobecně známo, že záchyt onkologického onemocnění v méně pokročilém klinickém stadiu (anebo nejlépe ve fázi prekancerózy) výrazně zvyšuje naději na dobrý výsledek léčby a na dlouhodobé přežití. Dostupná populační data o karcinomu děložního hrdla bohužel ukazují víceméně stabilní podíl pokročilých stadií u nově diagnostikovaných případů onemocnění (obr. 3a). V roce 2017 bylo téměř 35 % nových případů onemocnění diagnostikováno v pokročilých stadiích III nebo IV. Na obr. 3b je znázorněn vývoj incidence karcinomu děložního hrdla s přihlédnutím ke stadiu, ve kterém je onemocnění diagnostikováno.

Klinická stadia C53

Obr. 3a: Podíl klinických stadií. Zdroj dat: NOR. Obr. 3b: Incidence C53, podle klinických stadií. Zdroj dat: NOR.

 

Věková struktura pacientek

Karcinom děložního hrdla postihuje převážně pacientky v produktivním věku. Téměř 32 % pacientek je mladších než 45 let (obr. 4a). Na obr. 4b je znázorněn profil věkově specifické incidence karcinomu děložního hrdla.

Věková struktura pacientek s C53

Obr. 4a: Podíl případů ve věkové kategorii (analyzováno období 2013–2017). Zdroj dat: NOR. Obr. 4b: Věkově specifická incidence (analyzováno období 2013–2017). Zdroj dat: NOR.

 

Literatura

  1. Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR: Národní onkologický registr (NOR) [9. 3. 2020]. http://www.uzis.cz/registry-nzis/nor
  2. Dušek, L., Mužík, J., Kubásek, M., Koptíková, J., Žaloudík, J., Vyzula, R.: Epidemiologie zhoubných nádorů v České republice [online]. Masarykova univerzita, Brno 2005. Dostupný z WWW: http://www.svod.cz. ISSN 1802-8861.

 Poslední aktualizace: 9. 3. 2020