CERVIX | CERVIKÁLNÍ SCREENING [ISSN 1804-087X]
česky | english | mapa webu


PARTNEŘI A ODBORNÁ
ZÁŠTITA PROJEKTU
ČGPS | MZ ČR | Lékařská fakulta Masarykovy univerzity |       Institut biostatistiky a analýz, Masarykova univerzita
GRANTOVÁ PODPORA PROJEKTU
 
GlaxoSmithKline     Roche |

Odborné informační zdroje
Autorský výukový portál zabývající se gynekologickou cytologiíwww.cipek.cz
Cervikální cytologie
 
Cancer Screening in the European Unionec.europa.eu
Cancer Screening in the European Union (2017)
[ 10,6 MB]
 
SVOD - Epidemiologie zhoubných nádorů v České republicewww.svod.cz
Epidemiologie zhoubných nádorů
v České republice
 
NCI Bethesda System
HPV College

 

Asociace cytologických laboratoří doporučených pro cervikální screening, z.s.

Spolek „Asociace cytologických laboratoří doporučených pro cervikální screening“ (dále jen ACL) je nezávislý, dobrovolný, profesní, odborný a stavovský svazek screeningových laboratoří a odborníků, zajišťující cytologický screening, jehož cílem je sdružovat se za účelem uplatňování a hájení profesních zájmů jeho členů. Doporučenou screeningovou cytologickou laboratoří se rozumí cytologická laboratoř doporučená Komisí Ministerstva zdravotnictví ČR pro screening karcinomu děložního hrdla k provádění screeningového vyšetření.

Předsedkyně ACL:
MUDr. Alena Beková, M.I.A.C.
CGOP, s.r.o.
Vocelova 603/5
120 00 Praha 2

 

Poznámka: Předchůdcem ACL bylo občanské sdružení „Asociace akreditovaných cytologických laboratoří pro cervikální screening“ (AACL). Změna názvu i stanov vstoupila v platnost v souvislosti s novým občanským zákoníkem.

Poslední aktualizace: 25. 2. 2016