CERVIX | CERVIKÁLNÍ SCREENING [ISSN 1804-087X]
česky | english | mapa webu


PARTNEŘI A ODBORNÁ
ZÁŠTITA PROJEKTU
ČGPS | MZ ČR | Institut biostatistiky a analýz, Masarykova univerzita
GRANTOVÁ PODPORA PROJEKTU
 
GlaxoSmithKline     Roche |

Odborné informační zdroje
Autorský výukový portál zabývající se gynekologickou cytologiíwww.cipek.cz
Cervikální cytologie
 
Cancer Screening in the European Unionec.europa.eu
Cancer Screening in the European Union (2017)
[ 10,6 MB]
 
SVOD - Epidemiologie zhoubných nádorů v České republicewww.svod.cz
Epidemiologie zhoubných nádorů
v České republice
 
NCI Bethesda System
HPV College

 

Aktuality pro veřejnost

Rakovina děložního čípku Cervikální screening v ČR Lidský papilomavirus (HPV)

Na této stránce jsou pravidelně vyvěšovány aktuality o rakovině děložního čípku a cervikálním screeningu, které se objevily v českých nebo zahraničních médiích. Nejedná se tedy o oficiální stanoviska České gynekologické a porodnické společnosti.

Archiv

Rok: 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005


Adresné zvaní občanů startuje již brzy
23.12.2013 | Další informace...

Cervix.cz jakožto oficiální web Národního programu screeningu karcinomu děložního hrdla přináší všechny důležité informace o nadcházejícím projektu adresného zvaní k preventivním vyšetřením.

Rakovina děložního čípku sužuje především rozvojové země, kde není dostupná prevence
12.12.2013 Tisková zpráva Mezinárodní agentury pro výzkum rakoviny (IARC) | Další informace...

Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny (IARC) – specializovaná agentura Světové zdravotnické organizace (WHO) – dnes zveřejnila nejnovější údaje o celosvětové incidenci, mortalitě a prevalenci zhoubných nádorů.

Preventivní prohlídky kvůli rakovině
4.12.2013 Česká televize | Další informace...

Preventivní vyšetření tlustého střeva, prsou a děložního čípku. Právě na tyto tři prohlídky budou všechny zdravotní pojišťovny adresně zvát téměř dva miliony vytipovaných lidí.

HPV test by mohl snížit počet nových případů rakoviny děložního čípku o třetinu, tvrdí Britové
14.6.2013 Tisková zpráva Cancer Research UK | Další informace...

Pokud by byl v Anglii primární screeningovou metodou test na přítomnost lidského papilomaviru (HPV) místo tradičního cytologického vyšetření stěru z děložního čípku, dalo by se tam předejít zhruba 600 případům karcinomu děložního hrdla (rakoviny děložního čípku) ročně. Tyto výsledky zatím nejnovější studie byly prezentovány na každoroční konferenci Public Health England’s National Cancer Intelligence Network v anglickém Brightonu a publikovány v odborném časopise Journal of Medical Screening.

Letos na podzim spustí zdravotní pojišťovny masivní kampaň adresného zvaní na screening
4.6.2013 IBA MU | Další informace...

Česká republika se letos na podzim připojí k vyspělým evropským zemím: lidé v nejrizikovějších skupinách populace budou adresně zváni na screeningové vyšetření zaměřené na rakovinu prsu, děložního čípku, tlustého střeva a konečníku.

Rakovina v České republice v roce 2010 v datech NOR
29.3.2013 IBA MU | Další informace...

Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR vydal aktuální shrnutí zátěže české populace onkologickými onemocnění v roce 2010. Z ní vyplývá, že incidence vzrostla o 4 % a mortalita vzrostla o 0,6 %. Po věkové standardizaci na evropskou populaci došlo proti roku 2009 k mírnému růstu incidence (o 2,4 %) a poklesu mortality (o 0,9 %). V roce 2010 bylo zaznamenáno 994 případů rakoviny děložního čípku (resp. 3 274 případů, započítáme-li i 2 280 nádorů in situ). Oproti roku 2009 poklesl počet zachycených případů asi o 3 %, avšak při započítání nádorů in situ došlo k celkovému nárůstu o 8,7 %.

Test založený na detekci DNA je přesnější než opakovaný stěr z čípku
27.3.2013 Tisková zpráva Cochrane Library | Další informace...

Má-li žena potenciálně abnormální výsledky cytologického vyšetření stěru z děložního hrdla, je vhodné provést dodatečný HPV test, který spolehlivěji odhalí zvýšené riziko vzniku prekancerózy, neboli předrakovinných změn (ve srovnání s opakovaným stěrem). Uvádějí to autoři nejnovější systematické přehledové studie, která byla právě publikována v Cochrane Database of Systematic Reviews.

Olomoučtí vědci pomohou ženám odhalit infekci způsobující rakovinu
21.3.2013 zurnal.upol.cz | Další informace...

Diskrétně a v pohodlí domova si mohou nově ženy odebrat biologický vzorek pro zjištění přítomnosti infekce HPV, která způsobuje rakovinu děložního čípku. Jedinečnou samoodběrovou sadu uvádí na trh obecně prospěšná společnost Rakovina věc veřejná. Vzorky následně vyhodnotí odborníci Ústavu molekulární a translační medicíny Lékařské fakulty Univerzity Palackého (Olomouc).

Proočkovanost vakcínou HPV je v USA překvapivě nízká. Američané přemýšlejí, co s tím
14.3.2013 Tisková zpráva UTMB (University of Texas Medical Branch) | Další informace...

Sedm let po zavedení HPV vakcíny je v USA jen velmi nízké procento mladých lidí, kteří dodrželi celé doporučené očkovací schéma. Má-li proočkovanost populace významně vzrůst, bude potřeba vypracovat lepší osvětovou kampaň a prosazovat další programy na financování vakcinace z veřejných prostředků. Takové jsou závěry nového výzkumu z University of Texas Medical Branch (UTMB) v americkém Galvestonu.

Protikuřácká opatření a protinádorové vakcíny by mohly významně snížit úmrtnost na rakovinu
6.3.2013 Tisková zpráva Cancer Research UK | Další informace...

Má-li se významně snížit celosvětová úmrtnost na nádorová onemocnění, je potřeba zejména v nejchudších zemích přijmout účinná opatření namířená proti taktice tabákového průmyslu a zlepšit dostupnost protinádorových vakcín. K takovým závěrům dospěli autoři zprávy, která byla právě publikována v odborném časopise Science Translational Medicine [1].

Bez zájmu lidí nebude projekt adresného zvaní úspěšný, shodují se odborníci
11.2.2013 EurActiv.cz | Další informace...

Nový projekt adresného zvaní, který vznikl na Ministerstvu zdravotnictví a který si klade za cíl snížit incidenci a mortalitu vybraných nádorových onemocnění v ČR, má šanci na větší úspěch pouze tehdy, pokud se mu podaří přesvědčit dostatek Čechů, aby se začali aktivněji zajímat o prevenci. EurActivu to sdělili odborníci, kteří se na jeho přípravě podílejí. Na druhou stranu, jestliže zachrání jediný život, bude stát za to, dodávají.

Podaří se do roku 2025 snížit celosvětový počet předčasných úmrtí na nepřenosná onemocnění o 25 %?
4.2.2013 TIsková zpráva UICC | Další informace...

Mezinárodní unie proti rakovině (UICC) a Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny (IARC) dnes oznámily, že pokud by byla přijata zásadní opatření, která by umožnila dosáhnout cíle Světové zdravotnické organizace (WHO) „o 25 za 25“ (tzn. snížit celosvětový počet předčasných úmrtí o 25 % do roku 2025*), dalo by se každoročně zabránit 1,5 mil. případů úmrtí na rakovinu.

Vyšetření stěru z děložního čípku: možné využití při detekci rakoviny vaječníků a dělohy?
10.1.2013 Cancer Research UK | Další informace...

Výsledky předběžné americké studie naznačují, že DNA přítomná ve vzorcích odebraných při rutinním stěru z děložního čípku by se možná dala využít při detekci zhoubných nádorů vaječníků a děložní sliznice.


Zpět