CERVIX | CERVIKÁLNÍ SCREENING [ISSN 1804-087X]
česky | english | mapa webu


PARTNEŘI A ODBORNÁ
ZÁŠTITA PROJEKTU
ČGPS | MZ ČR | Lékařská fakulta Masarykovy univerzity |       Institut biostatistiky a analýz, Masarykova univerzita
GRANTOVÁ PODPORA PROJEKTU
 
GlaxoSmithKline     Roche |

Odborné informační zdroje
Autorský výukový portál zabývající se gynekologickou cytologiíwww.cipek.cz
Cervikální cytologie
 
Cancer Screening in the European Unionec.europa.eu
Cancer Screening in the European Union (2017)
[ 10,6 MB]
 
SVOD - Epidemiologie zhoubných nádorů v České republicewww.svod.cz
Epidemiologie zhoubných nádorů
v České republice
 
NCI Bethesda System
HPV College

 

Technické řešení: Popis

Koncepce elektronického sběru dat programu cervikálního screeningu v ČR

Tento popis navazuje na Věstník MZČR (dále jen Věstník, viz Legislativa) a popisuje základní koncept digitalizace a centralizace dat programu cervikálního screeningu v ČR. Vychází z dané struktury záznamu a logistiky sběru dat.

Data cervikálního screeningu jsou primárně pořizována do digitální podoby v informačních systémech (IS) akreditovaných cytologických laboratoří. Zdrojem dat jsou žádanky o cytologické vyšetření, výsledky vlastního vyšetření a průvodky histopatologických vyšetření. Tato data jsou v IS laboratoří sbírána a uchovávaná v požadované struktuře dané Věstníkem. Pro každé provedené vyšetření (screeningové, opakované, kontrolní) je vytvořen samostatný záznam.

Každá cytologická laboratoř zapojená do screeningu poskytuje pořízená data k centrálnímu zpracování Institutu biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity (dále jen IBA LF MU), a to minimálně jednou za každé kalendářní čtvrtletí. Struktura zasílaných dat musí odpovídat definovanému datovému rozhraní, jehož struktura je k dispozici v sekci „Stáhněte si“. Data se poskytují dávkově, vždy všechny nové či změněné záznamy, které byly pořízeny od předchozího zaslání. Data se zasílají elektronicky síťovým zašifrovaným kanálem na server IBA LF MU. Každá akreditovaná laboratoř obdrží od IBA LF MU potřebné přístupové údaje a bude mít na centrálním serveru vyhrazen adresářový prostor pro nahrávaní dat.

IBA LF MU poskytuje laboratořím klientskou aplikaci (k dispozici v sekci „Stáhněte si“), která po instalaci a konfiguraci v laboratoři zajistí zabezpečený přenos souborů na server IBA LF MU.

Na straně IBA LF MU jsou zaslaná data laboratoří jednou denně v nočních hodinách nahrána do centrální databáze. Originální soubory jsou archivovány na vyhrazený diskový prostor. Výsledek importu je zaznamenán a zaslán na laboratoří zvolený e-mail. V této fázi jsou reportovány pouze technické nedostatky dat, jako je nedodržení formátu souborů, duplicitní záznamy, či nedostatky v základní konzistenci dat. Prostor pro nahrávaní exportních souborů je následně vyčištěn a připraven pro příjem další datové dávky.

Nad centralizovanými daty IBA LF MU provádí pravidelné analýzy a reporting. Jedním z reportů je validační report, který je zasílán laboratořím a obsahuje zjištěné nedostatky v dodaných datech, jako je neúplnost a vnitřní nelogičnost záznamu.

 

Poslední aktualizace: 18. 12. 2017