CERVIX | CERVIKÁLNÍ SCREENING [ISSN 1804-087X]
česky | english | mapa webu


PARTNEŘI A ODBORNÁ
ZÁŠTITA PROJEKTU
ČGPS | MZ ČR | Institut biostatistiky a analýz, Masarykova univerzita
GRANTOVÁ PODPORA PROJEKTU
 
GlaxoSmithKline     Roche |

Odborné informační zdroje
Autorský výukový portál zabývající se gynekologickou cytologiíwww.cipek.cz
Cervikální cytologie
 
Cancer Screening in the European Unionec.europa.eu
Cancer Screening in the European Union (2017)
[ 10,6 MB]
 
SVOD - Epidemiologie zhoubných nádorů v České republicewww.svod.cz
Epidemiologie zhoubných nádorů
v České republice
 
NCI Bethesda System
HPV College

 

Aktuality pro lékaře

Epidemiologie karcinomu
hrdla děložního
Screeningový proces Odborná literatura

Archiv

Rok: 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008


Adresné zvaní občanů startuje již brzy
23.12.2013 | Další informace...

Cervix.cz jakožto oficiální web Národního programu screeningu karcinomu děložního hrdla přináší všechny důležité informace o nadcházejícím projektu adresného zvaní k preventivním vyšetřením.

Onkologický screening má nakročeno do další etapy: Adresné zvaní pro ty, kdo se programu neúčastní
19.12.2013 Medical Tribune 26/2013 | Další informace...

Svou kvalitou je český onkologický screening na záviděníhodné úrovni. Metodiku a kvalitu by se od nás mohla učit většina vyspělých civilizovaných zemí. To, v čem jsme doposud zaostávali, by se dalo nazvat zcela primitivním problémem – nižší (nikoli nízkou) účastí v důsledku neexistence možnosti adresného zvaní těch, kteří doposud do programu nenašli cestu.

Adresné zvaní je investicí do budoucnosti, shodli se odborníci, politici i zdravotní pojišťovny
13.12.2013 IBA MU | Další informace...

V České republice bude od ledna 2014 zahájeno adresné zvaní občanů do programů screeningu zhoubných nádorů. Ve čtvrtek 5. prosince 2013, tedy dva dny poté, co Ministerstvo zdravotnictví ČR oficiálně oznámilo zahájení tohoto projektu, se v Praze sešli na odborném semináři zástupci institucí a odborností, které jsou do screeningových programů zapojeny, aby zde diskutovali krátkodobé i dlouhodobé dopady tohoto nepochybně pozitivního kroku, o nějž bojovali několik let.

Pojišťovny začnou své klienty zvát na preventivní screeningová vyšetření v lednu 2014
4.12.2013 MZ ČR, IBA MU | Další informace...

V lednu 2014 bude v České republice zahájeno adresné zvaní té části populace, která spadá do rizikového věku a dosud se neúčastnila screeningového programu zaměřeného na časnou detekci jednoho ze tří typů zhoubných nádorů. Ve spolupráci s plátci zdravotní péče vypracoval metodiku adresného zvaní Institut biostatistiky a analýz Masarykovy univerzity. Spuštění projektu „Systém podpory prevence vybraných nádorových onemocnění v ČR – screeningové programy“ bylo oznámeno na tiskové konferenci, která se konala v úterý 3. prosince 2013 na Ministerstu zdravotnicví.

Tisková zpráva k vydání publikace OECD Health Policy Studies - Cancer Care: Assuring Quality to Improve Survival
21.11.2013 ÚZIS, ČOS ČLS JEP | Další informace...

Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) vydala 30. října 2013 publikaci „Onkologická péče“ shrnující ukazatele péče o pacienty se zhoubnými novotvary v zúčastněných zemích.

Pozvánka na odborný seminář „Stav screeningových programů zhoubných nádorů v České republice a význam adresného zvaní občanů“
12.11.2013 IBA MU | Další informace...

Institut biostatistiky a analýz Masarykovy univerzity ve spolupráci s kanceláří WHO v České republice, iniciativou kolorektum.cz a kanceláří poslance Evropského parlamentu RNDr. Pavla Poce si Vás dovolují pozvat na odborný seminář „Stav screeningových programů zhoubných nádorů v České republice a význam adresného zvaní občanů“, který se koná 5. prosince 2013 od 15 hodin v Clarion Congress Hotel Prague. Od 14 hodin proběhne na místě tisková konference na dané téma.

Nová studie znovu potvrdila účinnost očkování proti HPV: výskyt nebezpečného viru je u proočkované populace výrazně nižší
19.6.2013 Tisková zpráva Centers for Disease Control and Prevention (CDC) | Další informace...

Nová studie potvrdila významné snížení výskytu HPV u dívek v USA, které byly proti tomuto nebezpečnému viru očkovány. Studie byla publikována v červnovém čísle odborného časopisu The Journal of Infectious Diseases. Její autoři dospěli k závěru, že od roku 2006, kdy byla HPV vakcína v USA zavedena, se prevalence těch typů HPV, proti kterým je vakcína zaměřena, u dívek ve věkové skupině 14–19 let snížila o 56 %.

Úspěch adresného zvaní v ČR se bude opírat o odpovědnost pojištěnců
18.4.2013 EurActiv.cz | Další informace...

O zvýšení účasti v trojici celorepublikových screeningových programů, které se soustředí na včasný záchyt rakoviny, se má v Česku postarat zavedení tzv. adresného zvaní. Zda se skutečně podaří zvednout počet vyšetřených osob, bude ale podle samotných zdravotních pojišťoven, jež budou pozvánky distribuovat, záležet na zodpovědnosti pojištěnců, kteří na zvací dopis zareagují a na vyšetření se skutečně dostaví. 

Pozvánka na III. valnou hromadu AACL
30.1.2013 | Další informace...

Jménem výboru AACL si Vás dovolujeme pozvat na III. valnou hromadu AACL.

Upozornění na nutnost upgrade zasílací aplikace FTPCervix
24.1.2013 Administrátor | Další informace...

Dne 16. ledna 2013 jsme na našem institutu byli donuceni rekonfigurovat naši síť. Přes původní předpoklad, že změna nebude mít vliv na naše služby, se ukázalo, že FTP server určený pro příjem dat cervikálního screeningu je při současné konfiguraci zasílací aplikace FTPCervix nefunkční, data nejsou přijímána.

Američané budou usilovat o zvýšení proočkovanosti populace proti HPV
7.1.2013 Tisková zpráva Journal of the National Cancer Institute (JNCI) | Další informace...

Ačkoli v USA je v posledních letech pozorován celkový pokles úmrtnosti na nádorová onemocnění, roste incidence nádorů souvisejících s infekcí lidským papilomavirem (HPV); proto je zapotřebí zvýšit proočkovanost americké populace vakcínou proti HPV, má-li se do budoucna zabránit častějšímu výskytu těchto nádorů. K takovému závěru dospěli autoři studie, která byla právě publikována v odborném časopise Journal of the National Cancer Institute.


Zpět