CERVIX | CERVIKÁLNÍ SCREENING [ISSN 1804-087X]
česky | english | mapa webu


PARTNEŘI A ODBORNÁ
ZÁŠTITA PROJEKTU
ČGPS | MZ ČR | Institut biostatistiky a analýz, Masarykova univerzita
GRANTOVÁ PODPORA PROJEKTU
 
GlaxoSmithKline     Roche |

Odborné informační zdroje
Autorský výukový portál zabývající se gynekologickou cytologiíwww.cipek.cz
Cervikální cytologie
 
Cancer Screening in the European Unionec.europa.eu
Cancer Screening in the European Union (2017)
[ 10,6 MB]
 
SVOD - Epidemiologie zhoubných nádorů v České republicewww.svod.cz
Epidemiologie zhoubných nádorů
v České republice
 
NCI Bethesda System
HPV College

 

Aktuality pro lékaře

Epidemiologie karcinomu
hrdla děložního
Screeningový proces Odborná literatura

Archiv

Rok: 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008


GBD 2010: dosud nejrozsáhlejší studie o globální zátěži nemocemi
13.12.2012 ecancer.org | Další informace...

V odborném časopise The Lancet byla právě zveřejněna Global Burden of Disease Study 2010 (GBD 2010) – dosud nejrozsáhlejší systematická studie, která popisuje globální distribuci a příčiny širokého spektra nejčastějších onemocnění, úrazů a rizikových faktorů.

Epidemiologie karcinomu hrdla děložního v ČR: nejnovější údaje
13.12.2012 IBA MU | Další informace...

Byla aktualizována stránka „Epidemiologie karcinomu hrdla děložního v České republice“.

Zdravotní pojišťovny nutí lékaře porušovat zákon
6.11.2012 Tisková zpráva ČOS ČLS JEP | Další informace...

Nejsložitější a nejnákladnější onkologická léčba je v ČR soustředěna do 13 Komplexních onkologických center (KOC). „Počet pacientů vyžadujících specializovanou léčbu v centrech se každoročně se zvyšuje. Mnozí onkologicky nemocní se díky moderní léčbě uzdraví, jiní přežívají déle a další nově diagnostikovaní pacienti neustále přibývají,“ popsal situaci prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc., dr.h.c., předseda České onkologické společnosti. Ti z nich, kteří potřebují specializovanou nákladnou léčbu, jsou posíláni do center z ostatních pracovišť, která nemají status KOC.

Proč český onkologický screening nezná adresné zvaní?
12.10.2012 Medical Tribune 19/2012 | Další informace...

Česká republika má organizované onkologické sreeningové programy pro mammární, cervikální a kolorektální karcinom. Ačkoli jsou na různé úrovni vyspělosti, všechny tři mají potenciál zachraňovat životy – a to v řádu tisíců. Zůstává však nenaplněn především kvůli nízké účasti cílové populace.

HPV test dokáže předpovědět riziko vzniku karcinomu děložního hrdla až na 18 let dopředu, tvrdí Američané
30.7.2012 Cancer Research UK | Další informace...

Test na přítomnost HPV provedený na vzorku, který je ženám rutinně odebírán při stěru z děložního čípku, by mohl pomoci lékařům předpovědět, u které ženy se později objeví známky časného karcinomu děložního hrdla – a to až na 18 let dopředu, tvrdí vědci z Americké společnosti pro klinickou patologii (American Society for Clinical Pathology, ASCP).

Vědci identifikovali buňky děložního hrdla nejvíce náchylné k HPV infekci
11.6.2012 Cancer Research UK | Další informace...

Jen některé typy buněk děložního čípku jsou náchylné k infekci lidským papilomavirem (HPV), která později vede ke vzniku karcinomu děložního hrdla. Takové jsou závěry nejnovějšího výzkumu, které byly právě publikovány v odborném časopise Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Aktuálně o lidských papilomavirech pohledem onkogynekologa
27.3.2012 Medical Tribune 5/2012 | Další informace...

Od začátku dubna vstoupí v platnost úhrada vakcíny proti lidskému papilomaviru pro dívky ve věkové kategorii 13 až 14 let. Tomuto rozhodnutí předcházely diskuse jak v odborné veřejnosti, tak se zástupci ministerstva zdravotnictví a plátců péče. Nepřekvapí proto, že do programu satelitního symposia společnosti GSK na letošním Kongresu primární péče byla zařazena také přednáška onkogynekologa, konkrétně MUDr. Jiřího Slámy, Ph.D., z Gynekologicko‑porodnické kliniky 1. LF a VFN v Praze.

Americká onkologická společnost (ACS) vydala nová doporučení pro screening karcinomu děložního hrdla
14.3.2012 Administrátor | Další informace...

Americká onkologická společnost (American Cancer Society, ACS) právě vydala nová screeningová doporučení pro prevenci a časnou detekci karcinomu děložního hrdla. Závěry Američanů však nelze jednoduše vztáhnout na českou společnost, kde je výskyt rakoviny děložního čípku v porovnání s USA téměř třikrát vyšší.

Česká onkologie má co nabídnout
1.3.2012 Medical Tribune 3/2012 | Další informace...

Narůstající počty pacientů, matoucí podmínky úhrad u některých léků, úhradové dodatky podepisované skoro s ročním zpožděním, přenášení odpovědnosti za dostupnost léčby na ošetřující lékaře. To jsou jen některé problémy, jimž čelí onkologická pracoviště, a v jejich seznamu by se dalo dlouho pokračovat. V takovém nepřehledném prostředí snadno zaniká jedno podstatné sdělení – česká onkologie na tom není špatně.

Česká republika zavádí úhradu nepovinné HPV vakcinace
2.2.2012 Medical Tribune 1/2012 | Další informace...

Česká republika patří v rámci Evropské unie k zemím s nejvyšším výskytem karcinomu děložního čípku. Čím dál častěji se navíc toto onemocnění vyskytuje u mladších žen a dívek. Proto byla schválena změna zákona o veřejném zdravotním pojištění, která umožnila nový způsob hrazení vakcín proti lidským papilomavirům (HPV). A co bude tato změna znamenat v praxi? O vyjádření MT požádala MUDr. Hanu Cabrnochovou, předsedkyni Odborné společnosti praktických dětských lékařů ČLS JEP.

Za HPV nelze vidět jen cervikální karcinom
2.2.2012 Medical Tribune 1/2012 | Další informace...

HPV College představuje edukační platformu zaměřenou především na možnosti prevence onemocnění způsobených lidskými papilomaviry (human papillomavirus – HPV). Členy tohoto občanského sdružení jsou hlavně gynekologové, taková komunikace se však týká celé řady dalších oborů. Onemocnění asociovaná s HPV zaměstnávají i onkology, dermatology, urology či ORL specialisty. V takto širokém pojetí se také neslo symposium, které HPV College uspořádala v prosinci v rámci 5. konference Sekce kolposkopie a cervikální patologie České gynekologické a porodnické společnosti.


Zpět