CERVIX | CERVIKÁLNÍ SCREENING [ISSN 1804-087X]
česky | english | mapa webu


PARTNEŘI A ODBORNÁ
ZÁŠTITA PROJEKTU
ČGPS | MZ ČR | Institut biostatistiky a analýz, Masarykova univerzita
GRANTOVÁ PODPORA PROJEKTU
 
GlaxoSmithKline     Roche |

Odborné informační zdroje
Autorský výukový portál zabývající se gynekologickou cytologiíwww.cipek.cz
Cervikální cytologie
 
Cancer Screening in the European Unionec.europa.eu
Cancer Screening in the European Union (2017)
[ 10,6 MB]
 
SVOD - Epidemiologie zhoubných nádorů v České republicewww.svod.cz
Epidemiologie zhoubných nádorů
v České republice
 
NCI Bethesda System
HPV College

 

Aktuality pro lékaře

Epidemiologie karcinomu
hrdla děložního
Screeningový proces Odborná literatura

Archiv

Rok: 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008


Stanovisko AACL: Proč nebyla jako standardní metoda pro Národní program screeningu karcinomu děložního hrdla zvolena cytologie na tenké vrstvě z tekutého media - (ThinPrep/LBC – liquid based cytology)?
8.12.2011 doc. MUDr. Jaroslava Dušková, CSc., FIAC | Další informace...

Cytologie z tekutého media (LBC) představuje novější způsob zpracování stěru z transformační zóny děložního hrdla – místa onkogenního působení lidského papilomaviru (HPV). Preparáty takto vyrobené představují (po přeškolení) větší komfort pro hodnotící cytotechnology a lékaře. Z jednotlivého odběru lze mimo cytologického vyšetření v případě potřeby provést i další vyšetření, např. na přítomnost lidského papilomaviru. Proč tedy tato v době plánování již známá verze nevstoupila jako základní povinná metoda pro akreditované laboratoře do Národního programu screeningu karcinomu děložního hrdla?

Ve Velké Británii bude Cervarix (společnosti GSK) nahrazen v očkovacím programu Silgardem (Gardasil, společnosti MSD)
26.11.2011 Reuters | Další informace...

Agentura Reuters zveřejnila 24. listopadu 2011 zprávu, že ve Velké Británii se přestane používat vakcína Cervarix (společnosti GSK) a od září 2012 budou lékaři dívkám nabízet Silgard (Gardasil, MSD).

Očkování proti HPV z pohledu pediatra
21.11.2011 Lékařské listy | Další informace...

Očkování proti lidským papillomavirům bylo v České republice zahájeno v roce 2006, kdy byla registrována první očkovací látka, tetravalentní vakcína Silgard. Následující rok přichází na náš trh druhá, bivalentní vakcína Cervarix. Podle dat o prodeji od obou výrobců bylo ve velmi krátké době zřejmé, že zájem o toto očkování byl i v porovnání s okolními státy velký a do konce roku 2009 bylo naočkováno necelých 100 tisíc dívek a žen.

Domácí testy na HPV se v mexické studii osvědčily
4.11.2011 Cancer Research UK | Další informace...

Autoři mexické studie tvrdí, že domácí sebetestování na lidský papilomavirus (HPV) vykazuje téměř srovnatelnou senzitivitu jako konvenční cytologie, co se týče karcinomu děložního hrdla či prekancerózních změn.

1. národní kongres o kolorektálním karcinomu
11.10.2011 | Další informace...

Pořádající odborné společnosti si vás dovolují pozvat na 1. národní kongres o kolorektálním karcinomu, který se koná 9.–10. 12. 2011 v Praze.

Účinná ochrana proti karcinomu děložního hrdla? Možná bude stačit menší počet dávek vakcíny
9.9.2011 ecancermedicalscience | Další informace...

V rámci preventivních opatření proti karcinomu děložního hrdla by možná k účinné ochraně před tímto onemocněním postačovaly jen dvě nebo dokonce jediná dávka vakcíny Cervarix (namísto standardního třídávkového režimu). K takovému závěru dospěli autoři studie, která byla právě publikována v odborném časopise Journal of the National Cancer Institute.

Počty lidí s rakovinou rostou, s penězi na léčbu je to horší
25.8.2011 Zdroj: ČTK, ČOS ČLS JEP | Další informace...

Onkologických pacientů letos přibude o deset procent a tomu by měl odpovídat i objem úhrad za léčbu od zdravotních pojišťoven. Ty ale plánují, že platby nemocnicím naopak sníží. "Pojišťovny dávají centrům zálohy na úrovni loňska, takže už letos nedostávají všichni pacienti nejvhodnější péči," řekl ČTK předseda České onkologické společnosti profesor Jiří Vorlíček. Podle něj by politici měli stanovit priority, aby na drahou péči bylo peněz dost.

Bude očkování proti rakovině děložního čípku zadarmo?
25.8.2011 | Další informace...

Ženy a dívky by si už nadále nemusely platit očkování proti rakovině děložního čípku. Počítá s tím návrh zákona o specifických zdravotních službách, který projedná příslušný výbor sněmovny. Ten bude prosazovat, aby od ledna příštího roku hradily vakcínu pojišťovny.

Test na dva nejrizikovější kmeny HPV by mohl pomoci odhalit ženy nejvíce ohrožené rakovinou děložního čípku
23.8.2011 ecancermedicalscience | Další informace...

Test na přítomnost lidského papilomaviru (HPV) – přesněji řečeno test na dva nejnebezpečnější kmeny tohoto viru, HPV16 a HPV18 – dokáže odhalit více prekancerózních lézí vysokého stupně než běžná metoda cervikálního screeningu, která spočívá v pouhém cytologickém vyšetření.

Kritéria k proplácení zdravotní péče musí definovat pojišťovny, nikoliv lékaři
18.8.2011 Tisková zpráva ČOS ČLS JEP | Další informace...

Reakce výboru České onkologické splečnosti ČLS JEP na článek „Centrová péče není omezována“ publikovaný dne 4. července 2011 v Infoservisu VZP, číslo 14.

Po zavedení HPV očkování v Austrálii poklesla incidence abnormálních nálezů na děložním čípku
17.6.2011 Cancer Research UK | Další informace...

Od té doby, co byly v australském státě Victoria zavedeny programy očkování proti lidskému papilomaviru (HPV), tam poklesl počet žen, u nichž byly diagnostikovány prekancerózní léze děložního hrdla. Tvrdí to autoři nové studie, která byla právě publikována v odborném časopise The Lancet.

Je bezpečné na prodloužit screeningový interval na tři roky? Za určitých podmínek ano, tvrdí Američané
19.5.2011 ecancermedicalscience | Další informace...

Výsledky první rozsáhlé studie, která se zaměřila na souběžné testování přítomnosti HPV a vyšetření stěru z děložního čípku v běžné klinické praxi, potvrdily, že u většiny žen by se dal bezpečný screeningový interval prodloužit na tři roky. Pro posouzení rizika vzniku karcinomu děložního hrdla má přitom samostatně provedený test na HPV vyšší vypovídací hodnotu než samostatně provedný Pap test (tzn. vyšetření stěru z děložního čípku).

Britové poodhalili mechanismus vzniku agresivních nádorů děložního hrdla
18.5.2011 Tisková zpráva Cancer Research UK | Další informace...

Jistá genetická vada, která se často nachází v buňkách karcinomu děložního hrdla, spouští kaskádu molekulárních signálů, které zvyšují agresivitu nádoru. K takovému závěru dospěli vědci z britské organizace Cancer Research UK, kteří výsledky svého výzkumu publikovali v nejnovějším čísle odborného časopisu The Journal of Pathology.

Karcinom děložního hrdla – současné trendy
16.5.2011 Zdravotnické noviny | Další informace...

Karcinomy děložního hrdla jsou celosvětově třetí nejčastější malignitou u žen a v příčinách úmrtí na zhoubné nádory jsou na čtvrtém místě. Podle současného odhadu vycházejícího z dostupných epidemiologických dat onemocnělo ve světě v roce 2010 karcinomem děložního hrdla více než 530 000 žen a na tento nádor zemřelo přes 275 000 žen.

Aktualizace sekce AACL

Byla aktualizována sekce Asociace akreditovaných cytologických laboratoří.

Jak poznat, kterým ženám po léčbě prekancerózních lézí hrozí zvýšené riziko recidivy?
28.4.2011 ecancermedicalscience | Další informace...

Je to dobrá zpráva pro ženy, které podstoupily léčbu prekancerózních lézí děložního hrdla. V odborném časopise Lancet Oncology byla právě publikována nizozemská studie, která prokázala, že je-li výsledek vyšetření stěru z děložního čípku třikrát po sobě v mezích normy, pak těmto bývalým pacientkám hrozí přibližně stejné pětileté riziko vzniku rakoviny děložního čípku (nebo recidivy prekancerózních lézí) jako běžné populaci, a mohou být zařazeny zpět do populačního screeningu.

Proti HPV by se měli očkovat i muži
27.3.2011 Medical Tribune 6/2011 | Další informace...

Časopis Lancet publikoval práci odborníků vypovídající o velmi častém, avšak velmi často nerozpoznaném výskytu human papilomaviru u chlapců a mužů, který může způsobovat subklinickou infekci trvající měsíce až roky. Studie podpořila již dřívější názory na nutnost vakcinace nejen dívek a žen, ale také chlapců a mužů.

Význam vakcinace proti HPV
21.3.2011 Medical Tribune 5/2011 | Další informace...

O odpovědnosti lékaře při prevenci karcinomu děložního hrdla hovořil na symposiu společnosti GSK prof. MUDr. Lukáš Rob, CSc., přednosta Gynekologicko-porodnické kliniky 2. LF UK a FN Motol.

Karcinom děložního hrdla v roce 2011 – screening a možnosti prevence
14.2.2011 Tempus Medicorum (únor 2011), příloha mediREPORT | Další informace...

Celosvětově jsou karcinomy děložního hrdla třetí nejčastější malignitou u žen a v příčinách úmrtí na zhoubné nádory jsou na čtvrtém místě. Epidemiologické studie odhadují, že v roce 2010 onemocnělo na karcinom děložního hrdla více než 530 000 žen a že na tento nádor zemřelo přes 275 000 žen.

Britové se pokoušejí odhalit, proč některé nádory děložního hrdla recidivují
19.1.2011 Tisková zpráva British Journal of Cancer | Další informace...

Vědci z britské organizace Cancer Research UK zjistili, že pacientkám s karcinomem děložního hrdla, v jejichž nádoru byla na začátku léčby nalezena směsice různých genetických vad, možná hrozí vyšší riziko recidivy. Výsledky svého výzkumu publikovali v článku, který právě vyšel v odborném časopise British Journal of Cancer.

Součástí britského cervikálního screeningu se stane i HPV test
13.1.2011 IBA MU | Další informace...

Test na přítomnost rizikových kmenů lidského papillomaviru (HPV) se od dubna 2011 stane součástí britského screeningového programu karcinomu děložního hrdla. Bude nabízen ženám, u nichž budou při cytologickém vyšetření nalezeny podezřelé abnormality.


Zpět