CERVIX | CERVIKÁLNÍ SCREENING [ISSN 1804-087X]
česky | english | mapa webu


PARTNEŘI A ODBORNÁ
ZÁŠTITA PROJEKTU
ČGPS | MZ ČR | Institut biostatistiky a analýz, Masarykova univerzita
GRANTOVÁ PODPORA PROJEKTU
 
GlaxoSmithKline     Roche |

Odborné informační zdroje
Autorský výukový portál zabývající se gynekologickou cytologiíwww.cipek.cz
Cervikální cytologie
 
Cancer Screening in the European Unionec.europa.eu
Cancer Screening in the European Union (2017)
[ 10,6 MB]
 
SVOD - Epidemiologie zhoubných nádorů v České republicewww.svod.cz
Epidemiologie zhoubných nádorů
v České republice
 
NCI Bethesda System
HPV College

 

Aktuality pro lékaře

Epidemiologie karcinomu
hrdla děložního
Screeningový proces Odborná literatura

Archiv

Rok: 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008


Vzniká Asociace akreditovaných cytologických laboratoří pro cervikální screening
20.12.2010 IBA MU | Další informace...

Cytologické a histologické laboratoře jsou klíčovou součástí Programu cervikálního screeningu v ČR. I proto nyní vzniká Asociace akreditovaných cytologických laboratoří pro cervikální screening (AACL), která bude sdružovat akreditované laboratoře účastnící se screeningového programu.

Osm genotypů HPV způsobuje většinu případů karcinomu děložního hrdla
19.10.2010 ecancermedicalscience | Další informace...

Osm typů lidského papilomaviru (HPV) – genotypy 16, 18, 45, 33, 31, 52, 58, a 35 – je zodpovědných za 90 % všech případů rakoviny děložního hrdla na celém světě, a proto by se na ně měl zaměřit vývoj příštích generací vakcín. Vyplývá to z dosud nejrozsáhlejší studie genotypů HPV, která byla právě publikována v odborném časopise Lancet Oncology.

Očkovat proti HPV?
4.10.2010 Lékařské listy | Další informace...

Stále častěji se setkávám s dotazy, zda vůbec vakcinace proti lidskému papilomaviru má smysl. V povědomí veřejnosti koluje mylně představa, že vakcinace proti HPV je určena pouze pro dívky, které ještě neměly pohlavní styk. Ale mají benefit z vakcinace i ti „ostatní“? Já osobně říkám jednoznačně ANO.

Kombinace medikamentózní a radioterapeutické léčby snižuje riziko úmrtí na karcinom děložního hrdla
20.8.2010 ecancermedicalscience | Další informace...

Dr. Paul Symonds z Katedry onkologických studií a molekulární medicíny (Department of Cancer Studies and Molecular Medicine) na britské University of Leicester dokázal, že podáním určitého léku v kombinaci s radioterapií lze dosáhnout výrazně lepších výsledků než samotnou radioterapií.

Nové formuláře přihlášky do screeningového programu a žádost o reakreditaci
29.6.2010 IBA MU | Další informace...

V sekci "Legislativa, formuláře, přihlášky" je k dispozici nová verze přihlášky do screeningového programu pro cytologické laboratoře. Dále zde nově přibyla žádost o reakreditaci.

HPV infekce a Ca cervixu v centru pozornosti
21.6.2010 Zdravotnické noviny | Další informace...

Karlovy Vary se právě měsíc předtím, než budou hostit filmový festival, staly dějištěm pro řadu odborníků neméně významné akce: ve dnech 4.–6. června se zde konala celostátní konference České gynekologické a porodnické společnosti (ČGPS) ČLS JEP a Sdružení soukromých gynekologů (SSG) ČR, doprovázená jednodenním seminářem porodních asistentek. V hotelu Thermal bylo opravdu rušno, sešlo se více než 800 účastníků a i doprovodná firemní výstava byla dobře obsazena.

Shrnutí European Guidelines for Quality Assurance in Cervical Cancer Screening - 2. vydání
3.5.2010 IBA MU | Další informace...

V odborném časopise Annals of Oncology bylo publikováno shrnutí 2. vydání dokumentu European Guidelines for Quality Assurance in Cervical Cancer Screening. Článek přehledně sumarizuje nejdůležitější body 250stránkového dokumentu z roku 2008, na jehož vzniku se podílelo celkem 48 autorů.

HPV test zachytí více buněčných abnormalit než klasický stěr z děložního čípku
30.4.2010 Cancer Research UK | Další informace...

Dvě různé studie poukazují na to, že test na přítomnost lidského papilomaviru (HPV) by se dal rutinně využívat v národních programech cervikálního screeningu.

Průběžné výsledky Programu cervikálního screeningu v ČR
22.4.2010 IBA MU | Další informace...

V tomto článku vám přinášíme shrnutí výsledků cervikálního screeningu, které dokumentují rostoucí trend počtu klientek, které prošly preventivní gynekologickou prohlídkou, a pokrytí cílové populace.

Informační zázemí screeningů zhoubných nádorů v ČR
19.4.2010 Zdravotnické noviny | Další informace...

Plošný screening vybraných zhoubných nádorových onemocnění je prokazatelně účinným nástrojem na snižování úmrtnosti. Předpokladem účinnosti a bezpečnosti je vysoká kvalita poskytovaných screeningových vyšetření a pečlivá organizace celého screeningového procesu. Tento článek pojednává o významu monitoringu screeningových programů a shrnuje současný stav informační podpory screeningu v ČR.

Onkologie buší na dveře. Nikdo neslyší.
10.4.2010 Medical Tribune 7/2010 | Další informace...

Incidence zhoubných nádorů v ČR rychle roste. Nádorem onemocní každý třetí z nás. Ve výskytu zhoubných nádorů je Česká republika v Evropě na smutné špici. Stav onkologické prevence v ČR je však jedním slovem tristní.

Jak dostat klienta do screeningového programu?
26.3.2010 IBA MU | Další informace...

V ČR nyní fungují tři onkologické screeningové programy - mamární, cervikální a kolorektální. Sebelepší screening však ztrácí smysl, pokud se jej lidé neúčastní. Česká populace je v tomto směru jen obtížně oslovitelná.

Jakou roli hraje test HPV v cervikálním screeningu?
23.3.2010 Cancer Research UK | Další informace...

Nová britská studie naznačuje, že test na přítomnost lidského papilomaviru (HPV) – hlavního původce rakoviny děložního čípku – možná nedokáže identifikovat ženy, kterým hrozí riziko vzniku tohoto onemocnění.

Screeningy fungují, zájem o ně ale potřebuje nový impuls
22.3.2010 Zdravotnické noviny | Další informace...

Po brněnské diskusi věnované organizaci onkologické péče v ČR (viz ZN č. 5/2010) pokračoval 11. března v Plzni cyklus konferencí pořádaných ministerstvem zdravotnictví tématem screeningu zhoubných nádorů.

Domácí odběrové sady by mohly pomoci detekovat HPV u žen, které se neúčastní cervikálního screeningu
16.3.2010 Cancer Research UK | Další informace...

Z nové nizozemské studie vyplývá, že by bylo možné odhalit více případů infekce lidským papilomavirem (HPV), kdyby byly poskytovány domácí odběrové soupravy ženám, které se nemohou či nechtějí účastnit klasického cervikálního screeningu.

Ani sebedokonalejší screening sám o sobě nic nezmůže, nebudou-li se jej lidé účastnit
12.3.2010 vitalia.cz | Další informace...

Včasný záchyt je bezpochyby jedním z nejdůležitějších předpokladů úspěšné léčby nádorových onemocnění. K němu slouží především screeningové programy. Jejich organizace, výsledky a úkoly, mezinárodní srovnání či vymezení úloh praktického lékaře a gynekologa v prevenci zhoubných nádorů byly hlavními tématy konference nazvané „Národní programy screeningu zhoubných nádorů v ČR“, která proběhla ve čtvrtek 11. března 2010 v Plzni. Na konferenci představili své nejnovější poznatky přední odborníci zabývající se screeningem zhoubných nádorů a zástupci Ministerstva zdravotnictví ČR. 

Máme organizované screeningové programy a špičková onkologická centra. Bez účasti pacientů to ale nepůjde.
12.3.2010 IBA MU | Další informace...

Česká republika disponuje léčebnou péčí v oblasti onkologie na evropské úrovni a má také zavedeny tři preventivní screeningové programy pro záchyt zhoubných nádorů prsu, děložního hrdla a kolorekta. Přesto je třeba investovat ještě mnoho práce, času a financí do toho, abychom mohli tyto programy prohlásit za úspěšné, fungující a využívané většinou cílové populace. V tomto duchu se nesla vystoupení odborníků i zástupců Ministerstva zdravotnictví ČR na konferenci Národní programy screeningu zhoubných nádorů v ČR, která se konala 11. března 2010 v Plzni.


Zpět