CERVIX | CERVIKÁLNÍ SCREENING [ISSN 1804-087X]
česky | english | mapa webu


PARTNEŘI A ODBORNÁ
ZÁŠTITA PROJEKTU
ČGPS | MZ ČR | Institut biostatistiky a analýz, Masarykova univerzita
GRANTOVÁ PODPORA PROJEKTU
 
GlaxoSmithKline     Roche |

Odborné informační zdroje
Autorský výukový portál zabývající se gynekologickou cytologiíwww.cipek.cz
Cervikální cytologie
 
Cancer Screening in the European Unionec.europa.eu
Cancer Screening in the European Union (2017)
[ 10,6 MB]
 
SVOD - Epidemiologie zhoubných nádorů v České republicewww.svod.cz
Epidemiologie zhoubných nádorů
v České republice
 
NCI Bethesda System
HPV College

 

Aktuality pro lékaře

Epidemiologie karcinomu
hrdla děložního
Screeningový proces Odborná literatura

Archiv

Rok: 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008


Stručný pohled na zdraví – a také na karcinom děložního hrdla
15.12.2009 IBA MU | Další informace...

Organizace OECD představila začátkem prosince již páté vydání publikace Health at Glance, tedy Stručný pohled na zdraví. Kniha poskytuje zajímavý pohled do zdravotnických systémů 30 členských zemí OECD a také jejich vzájemné porovnání na základě vybraných indikátorů. Není bez zajímavosti, že podkapitola o kvalitě onkologické péče je věnována třem diagnózám, u nichž v ČR probíhají screeningové programy – tedy karcinomu prsu, děložního hrdla a kolorektálnímu.

V boji proti rakovině děložního čípku možná pomohou léky používané jinde
12.11.2009 Cancer Research UK | Další informace...

Nová americká studie naznačila, že rakovinu děložního čípku možná dokážou vyléčit dva léky, které se běžně využívají k léčbě rakoviny prsu a osteoporózy.

Česká onkologie - ostře sledované screeningové programy
26.10.2009 Medical Tribune | Další informace...

Ročně je v České republice diagnostikováno přes 68 000 nových onkologických pacientů a více než 27 000 jich rok co rok umírá. Současně však také mezi námi žije nejméně 380 000 onkologicky nemocných, kteří jsou úspěšně léčeni nebo s onkologickou osobní anamnézou.

XX. kongres České lékařské společnosti JEP ve znamení prevence a včasné diagnostiky onkologických onemocnění
26.10.2009 IBA MU | Další informace...

Prevence, osvěta, mezioborová spolupráce – to jsou asi nejčastější termíny, které se objevovaly v příspěvcích účastníků XX. kongresu České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně. Není divu, vždyť oficiální téma kongresu, který proběhl 21. října na brněnském výstavišti, znělo „Prevence a časná diagnostika onkologických onemocnění v ordinaci praktického lékaře“.

Nová verze datového rozhraní pro předávání dat
14.10.2009 IBA MU | Další informace...

V sekci „Stáhněte si“ je k dispozici aktuální verze datového rozhraní (verze 2.1).

Evropská unie by měla více podporovat očkování proti HPV
24.9.2009 ecancermedicalscience | Další informace...

Očkování a testy na HPV by společně mohly vymýtit rakovinu děložního čípku – ale to by EU a vlády jednotlivých zemí musely začít okamžitě jednat.

Nastal čas na plošnou vakcinaci proti HPV?
17.8.2009 Medical Tribune | Další informace...

Koncem července se v Poslanecké sněmovně konal seminář Problematika rakoviny děložního hrdla. Zaměřil se na prevenci tohoto onemocnění, a to především na vakcinaci proti HPV a její vztah ke screeningu. V centru zájmu už nebyla otázka, zda je toto očkování účinné a bezpečné, ale jestli si Česká republika může dovolit plošnou vakcinaci. Zájem veřejnosti o očkovací látku dokládá fakt, že za vlastní peníze se u nás nechalo vakcinovat již 100 000 dívek a žen, což je i v mezinárodním srovnání unikátní.

Modifikovaná chirurgická technika by mohla zlepšit výsledky léčby karcinomu děložního hrdla
1.6.2009 Cancer Research UK | Další informace...

Němečtí onkologové informovali o modifikované chirurgické technice, která by mohla přinést lepší léčebné výsledky u pacientek diagnostikovaným s časnou formou karcinomu děložního hrdla. Nová metoda s sebou nese méně komplikací a snižuje riziko recidivy.

Rakovina děložního čípku postihuje ženy v každém věku
11.5.2009 Cancer Research UK | Další informace...

Britský Ústav pro výzkum rakoviny (Institute for Cancer Research) nedávno publikoval studii, která doporučuje, aby se u žen pokračovalo v pravidelném cervikálním screeningu i poté, co dosáhnout 50 let.

Národní program cervikálního screeningu ČR má nově zavedený tzv. datový audit. Co z této skutečnosti vyplývá pro ambulantní gynekology?
25.3.2009 Administrátor | Další informace...

Rozbor procesů a povinností vypracovaný na základě připraveného Věstníku MZ ČR.

NEPŘEHLÉDNĚTE!!! Zásadní informace ke startu organizovaného cervikálního screeningu
20.3.2009 Administrátor | Další informace...

Sdělení ambulantním gynekologům od MUDr. Vladimíra Dvořáka, předsedy ČGPS, a další důležité informace vztahující se k projektu organizovaného screeningu karcinomu děložního hrdla v České republice.

Spuštěn portál www.cervix.cz
19.3.2009 Administrátor | Další informace...

V březnu 2009 byl spuštěn webový portál www.cervix.cz, který se tak stal oficiálním informačním zdrojem projektu nazvaného Program cervikálního screeningu v České republice.

Cytologie není stoprocentní
4.3.2009 Plzeňský deník | Další informace...

V Plzni je největší cytologická a bioptická laboratoř v Evropě a jedna z největších na celém světě. Pro srovnání – v kanadském Vancouveru, kde je největší laboratoř na světě tohoto zaměření, zpracují laboranti ročně 900 tisíc odběrů, v Plzni jich udělají za stejnou dobu 600 tisíc.


Zpět