CERVIX | CERVIKÁLNÍ SCREENING [ISSN 1804-087X]
česky | english | mapa webu


PARTNEŘI A ODBORNÁ
ZÁŠTITA PROJEKTU
ČGPS | MZ ČR | Institut biostatistiky a analýz, Masarykova univerzita
GRANTOVÁ PODPORA PROJEKTU
 
GlaxoSmithKline |

Odborné informační zdroje
Autorský výukový portál zabývající se gynekologickou cytologiíwww.cipek.cz
Cervikální cytologie
 
Hodnotící systém Bethesda 2001nih.techriver.net
Hodnotící systém
Bethesda 2001
 
Evropská komise – klíčové dokumenty k organizovaným screeningovým programůmec.europa.eu
Evropská komise - Klíčové dokumenty
 
SVOD - Epidemiologie zhoubných nádorů v České republicewww.svod.cz
Epidemiologie zhoubných nádorů
v České republice
 
HPV College

Asociace cytologických laboratoří doporučených pro cervikální screening, z.s.

Spolek „Asociace cytologických laboratoří doporučených pro cervikální screening“ (dále jen ACL) je nezávislý, dobrovolný, profesní, odborný a stavovský svazek screeningových laboratoří a odborníků, zajišťující cytologický screening, jehož cílem je sdružovat se za účelem uplatňování a hájení profesních zájmů jeho členů. Doporučenou screeningovou cytologickou laboratoří se rozumí cytologická laboratoř doporučená Komisí Ministerstva zdravotnictví ČR pro screening karcinomu děložního hrdla k provádění screeningového vyšetření.

Předsedkyně ACL:
MUDr. Alena Beková, M.I.A.C.
CGOP, s.r.o.
Vocelova 603/5
120 00 Praha 2

 

Poznámka: Předchůdcem ACL bylo občanské sdružení „Asociace akreditovaných cytologických laboratoří pro cervikální screening“ (AACL). Změna názvu i stanov vstoupila v platnost v souvislosti s novým občanským zákoníkem.

Poslední aktualizace: 25. 2. 2016