CERVIX | CERVIKÁLNÍ SCREENING [ISSN 1804-087X]
česky | english | mapa webu


PARTNEŘI A ODBORNÁ
ZÁŠTITA PROJEKTU
ČGPS | MZ ČR | Lékařská fakulta Masarykovy univerzity |       Institut biostatistiky a analýz, Masarykova univerzita
GRANTOVÁ PODPORA PROJEKTU
 
GlaxoSmithKline     Roche |

Odborné informační zdroje
Autorský výukový portál zabývající se gynekologickou cytologiíwww.cipek.cz
Cervikální cytologie
 
Cancer Screening in the European Unionec.europa.eu
Cancer Screening in the European Union (2017)
[ 10,6 MB]
 
SVOD - Epidemiologie zhoubných nádorů v České republicewww.svod.cz
Epidemiologie zhoubných nádorů
v České republice
 
NCI Bethesda System
HPV College

 

Archiv

Rok: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005


Stav screeningu cervikálního karcinomu v ČR – situace v roce 2015
21.12.2015 IBA MU | Další informace...

Populační program screeningu karcinomu děložního hrdla byl v České republice zahájen v roce 2014. Co se v cervikálním screeningu změnilo po téměř dvou letech od zahájení adresného zvaní a jaká je v současné době v ČR epidemiologická situace? Shrnuli jsme nejdůležitější body z přednášky, která zazněla u příležitosti 8. konference Sekce kolposkopie a cervikální patologie ČGPS ČLS JEP.

V Česku je k dispozici devítivalentní vakcína proti HPV
14.12.2015 Medical Tribune | Další informace...

Očkování proti HPV je asi nejzásadnějším posunem, ke kterému na poli onkologické prevence v posledních letech došlo. Nyní dochází k významnému rozšíření šíře typů viru, proti kterým může poskytnout ochranu.

Zemřela aktivistka Lucie Bittalová, která vyzývala k prevenci rakoviny
21.11.2015 aktualne.cz | Další informace...

Ve 27 letech v pátek večer zemřela Lucie Bittalová. Veřejnost ji zná zejména kvůli kampani Měsíc raka. Bittalová v ní vyzývala k prevenci rakovinou děložního čípku. V minulosti spolupracovala také s Úřadem vlády na kampani proti rasismu.

V ČR je nyní dostupná ještě účinnější vakcína proti karcinomu děložního hrdla
11.11.2015 Tisková zpráva HPV College | Další informace...

Infekce HPV jsou příčinou téměř všech zhoubných nádorů děložního hrdla. Každým rokem u nás tímto karcinomem onemocní přibližně 1000 žen a 400 jich na tuto nemoc umírá, i když toto číslo v posledních letech v ČR pozvolna klesá. Na rozdíl od jiných typů rakoviny se ovšem proti nádorům způsobeným HPV lze chránit.

Stop karcinomům – chraňte se před lidskými papilomaviry
10.11.2015 HPV College | Další informace...

Odborníci se shodují, že nejúčinnějším nástrojem ke snížení výskytu závažných onkologických i dalších onemocnění způsobených HPV, je snížit cirkulaci lidského papilomaviru v populaci preventivním očkováním.

Odstartovaly nové preventivní programy
21.9.2015 Zdravotnictví a medicína 9/2015 | Další informace...

Vláda na konci srpna odsouhlasila 13 akčních plánů Národní strategie Zdraví 2020. Patří mezi ně Národní akční plán na screening a včasný záchyt vážných nemocí, v jehož rámci vznikne řada nových plošných screeningů. Své akční plány má také prevence obezity, správná výživa a stravovací návyky, podpora pohybové aktivity nebo zvládání infekčních onemocnění.

Evropské směrnice pro zajištění kvality screeningu karcinomu děložního hrdla: dodatky k 2. vydání
17.9.2015 CancerControl.eu | Další informace...

Evropská komise vydala dodatky k druhému vydání Evropských směrnic pro zajištění kvality screeningu karcinomu děložního hrdla.

Zdravotníci připravují nové screeningové programy pro prevenci nemocí
1.9.2015 rozhlas.cz | Další informace...

Ministerstvo zdravotnictví chce rozšířit preventivní programy – tzv. screeningy na další choroby. V Česku už podobné projekty několik let úspěšně fungují, třeba na včasný záchyt rakoviny tlustého střeva, prsu, hrdla děložního či novorozenecký screening.

Očkování proti HPV nevyužívají nejvíce rodiny, které ignorují preventivní péči obecně
26.8.2015 proLékaře.cz | Další informace...

Systematický přehled 23 evropských studií ukázal, že rodiny většinou nemají obavy specificky z očkování proti lidskému papilomaviru (HPV). Dívky neočkované proti HPV mají většinou rodiče z řad odpůrců očkování vůbec. Rodiny neočkovaných dívek pocházejí spíše z nižších socioekonomických vrstev a jejich matky nedocházejí na pravidelný screening karcinomu děložního hrdla.

Co způsobilo pokles incidence cervikálních lézí vysokého stupně v USA? Nikoli očkování proti HPV, nýbrž změna doporučení pro cervikální screening, tvrdí studie
22.6.2015 Tisková zpráva nakladatelství Wiley | Další informace...

Nová analýza ukazuje, že podíl cervikálních lézí vysokého stupně u mladých Američanek se snížil poté, co byly na trh uvedeny vakcíny proti lidskému papilomaviru (HPV). Tento trend však může být částečně způsoben změnou doporučení pro screening karcinomu děložního hrdla.

Lancet Oncology: jediná dávka HPV vakcíny pomáhá předejít většině případů karcinomu děložního hrdla
9.6.2015 Tisková zpráva EurekAlert | Další informace...

Jediná dávka bivalentní vakcíny Cervarix® proti lidskému papilomaviru (HPV) zřejmě poskytuje srovnatelnou ochranu proti infekci HPV-16/18 jako dvoudávkové a třídávkové očkovací schéma. HPV-16 a HPV-18 přitom způsobují přibližně 70 % případů karcinomu děložního hrdla. Výsledky nejnovějšího výzkumu, který se opírá o údaje ze dvou rozsáhlých klinických studií fáze III, byly právě publikovány v odborném časopise The Lancet Oncology [1].

Slibné výsledky dlouhodobého populačního přínosu programů očkování proti HPV
2.6.2015 proLékaře.cz | Další informace...

Metaanalýza dosavadních studií hodnotících celopopulační dopad zavedení vakcinace dívek a žen proti lidskému papilomaviru (HPV) přinesla slibné výsledky.

Výsledky adresného zvaní občanů ke screeningu zhoubných nádorů za rok 2014
16.4.2015 Ministerstvo zdravotnictví České republiky (MZ ČR), Institut biostatistiky a analýz Masarykovy univerzity (IBA MU) | Další informace...

V lednu 2014 bylo zahájeno adresné zvaní občanů do programů screeningu zhoubných nádorů, konkrétně screeningu nádorů děložního hrdla a nádorů prsu u žen, a dále nádorů tlustého střeva a konečníku (kolorekta) u žen a mužů. Cílem je posílit stávající programy prevence a zvýšit dosud nedostatečnou účast v nich – proto jsou adresně zváni občané, kteří se těchto programů dlouhodobě neúčastní a riskují tak závažné nádorové onemocnění. Projekt je koordinován Ministerstvem zdravotnictví ČR ve spolupráci se zástupci dotčených odborných společností (gynekologie, gastroenterologie, gastrointestinální onkologie, radiodiagnostika, všeobecné lékařství, PL), zástupců zdravotních pojišťoven a dalších expertů jmenovaných ministrem zdravotnictví. Své klienty (pojištěnce) zvou k preventivním vyšetřením všechny zdravotní pojišťovny, které také hradí veškerá potřebná vyšetření. Projekt je realizován s pomocí finančních prostředků z fondů EU.

Predikce počtu pacientek s karcinomem děložního hrdla pro rok 2015
20.2.2015 IBA MU | Další informace...

Na webu cervix.cz byly zveřejněny odhady počtu pacientek s karcinomem děložního hrdla, které budou léčeny v roce 2015.

Průběžné výsledky adresného zvaní do screeningových programů
18.2.2015 IBA MU | Další informace...

V lednu 2014 bylo v ČR zahájeno adresné zvaní občanů do programů screeningu zhoubných nádorů. Zváni jsou občané, kteří se těchto organizovaných programů časného záchytu dlouhodobě neúčastní.

Výstupy z konference Datový audit screeningu karcinomu děložního hrdla 2015
11.2.2015 IBA MU | Další informace...

Institut biostatistiky a analýz Masarykovy univerzity (IBA MU) a Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS) začátkem února 2015 společně uspořádali první ročník konference o datovém auditu screeningu karcinomu děložního hrdla.

Pozvánka na konferenci Datový audit screeningu karcinomu děložního hrdla
21.1.2015 Administrátor | Další informace...

Institut biostatistiky a analýz Masarykovy univerzity (IBA MU) a Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS) pořádají první ročník konference o screeningu karcinomu děložního hrdla.

Většina typů rakoviny není „prostě smůla“, upozorňuje IARC
13.1.2015 Tisková zpráva Mezinárodní agentury pro výzkum rakoviny (IARC) | Další informace...

Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny (IARC), specializovaná agentura Světové zdravotnické organizace (WHO), důrazně nesouhlasí se závěry vědecké zprávy o příčinách zhoubných nádorů u lidí, která byla začátkem ledna 2015 publikována v odborném časopise Science.

HPV test jako primární metoda cervikálního screeningu? Dvě americké studie hodnotí HPV test příznivěji než Pap test
8.1.2015 Tisková zpráva Elsevier | Další informace...

V rámci prevence karcinomu děložního hrdla poskytuje screening samotné infekce lidským papilomavirem (HPV) přesnější výsledky než klasické vyšetření stěru z děložního hrdla (označováno též jako „Papanicolaův test“ či zkráceně „Pap test“). K takovému závěru dospěli autoři dvou studií, které byly právě publikovány v odborném časopise Gynecologic Oncology. Téměř všechny případy karcinomu děložního hrdla jsou způsobeny HPV infekcí – a odhaduje se, že někdy během života se lidským papilomavirem nakazí více než polovina sexuálně aktivních osob. Autoři nejnovějšího výzkumu tvrdí, že pro účely cervikálního screeningu lze použít samotný HPV test místo samotného Pap testu či kombinace HPV testu a Pap testu.


Zpět