CERVIX | CERVIKÁLNÍ SCREENING [ISSN 1804-087X]
česky | english | mapa webu


PARTNEŘI A ODBORNÁ
ZÁŠTITA PROJEKTU
ČGPS | MZ ČR | Lékařská fakulta Masarykovy univerzity |       Institut biostatistiky a analýz, Masarykova univerzita
GRANTOVÁ PODPORA PROJEKTU
 
GlaxoSmithKline     Roche |

Odborné informační zdroje
Autorský výukový portál zabývající se gynekologickou cytologiíwww.cipek.cz
Cervikální cytologie
 
Cancer Screening in the European Unionec.europa.eu
Cancer Screening in the European Union (2017)
[ 10,6 MB]
 
SVOD - Epidemiologie zhoubných nádorů v České republicewww.svod.cz
Epidemiologie zhoubných nádorů
v České republice
 
NCI Bethesda System
HPV College

 

Archiv

Rok: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005


Adresné zvaní občanů startuje již brzy
23.12.2013 | Další informace...

Cervix.cz jakožto oficiální web Národního programu screeningu karcinomu děložního hrdla přináší všechny důležité informace o nadcházejícím projektu adresného zvaní k preventivním vyšetřením.

Onkologický screening má nakročeno do další etapy: Adresné zvaní pro ty, kdo se programu neúčastní
19.12.2013 Medical Tribune 26/2013 | Další informace...

Svou kvalitou je český onkologický screening na záviděníhodné úrovni. Metodiku a kvalitu by se od nás mohla učit většina vyspělých civilizovaných zemí. To, v čem jsme doposud zaostávali, by se dalo nazvat zcela primitivním problémem – nižší (nikoli nízkou) účastí v důsledku neexistence možnosti adresného zvaní těch, kteří doposud do programu nenašli cestu.

Adresné zvaní je investicí do budoucnosti, shodli se odborníci, politici i zdravotní pojišťovny
13.12.2013 IBA MU | Další informace...

V České republice bude od ledna 2014 zahájeno adresné zvaní občanů do programů screeningu zhoubných nádorů. Ve čtvrtek 5. prosince 2013, tedy dva dny poté, co Ministerstvo zdravotnictví ČR oficiálně oznámilo zahájení tohoto projektu, se v Praze sešli na odborném semináři zástupci institucí a odborností, které jsou do screeningových programů zapojeny, aby zde diskutovali krátkodobé i dlouhodobé dopady tohoto nepochybně pozitivního kroku, o nějž bojovali několik let.

Rakovina děložního čípku sužuje především rozvojové země, kde není dostupná prevence
12.12.2013 Tisková zpráva Mezinárodní agentury pro výzkum rakoviny (IARC) | Další informace...

Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny (IARC) – specializovaná agentura Světové zdravotnické organizace (WHO) – dnes zveřejnila nejnovější údaje o celosvětové incidenci, mortalitě a prevalenci zhoubných nádorů.

Preventivní prohlídky kvůli rakovině
4.12.2013 Česká televize | Další informace...

Preventivní vyšetření tlustého střeva, prsou a děložního čípku. Právě na tyto tři prohlídky budou všechny zdravotní pojišťovny adresně zvát téměř dva miliony vytipovaných lidí.

Pojišťovny začnou své klienty zvát na preventivní screeningová vyšetření v lednu 2014
4.12.2013 MZ ČR, IBA MU | Další informace...

V lednu 2014 bude v České republice zahájeno adresné zvaní té části populace, která spadá do rizikového věku a dosud se neúčastnila screeningového programu zaměřeného na časnou detekci jednoho ze tří typů zhoubných nádorů. Ve spolupráci s plátci zdravotní péče vypracoval metodiku adresného zvaní Institut biostatistiky a analýz Masarykovy univerzity. Spuštění projektu „Systém podpory prevence vybraných nádorových onemocnění v ČR – screeningové programy“ bylo oznámeno na tiskové konferenci, která se konala v úterý 3. prosince 2013 na Ministerstu zdravotnicví.

Tisková zpráva k vydání publikace OECD Health Policy Studies - Cancer Care: Assuring Quality to Improve Survival
21.11.2013 ÚZIS, ČOS ČLS JEP | Další informace...

Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) vydala 30. října 2013 publikaci „Onkologická péče“ shrnující ukazatele péče o pacienty se zhoubnými novotvary v zúčastněných zemích.

Pozvánka na odborný seminář „Stav screeningových programů zhoubných nádorů v České republice a význam adresného zvaní občanů“
12.11.2013 IBA MU | Další informace...

Institut biostatistiky a analýz Masarykovy univerzity ve spolupráci s kanceláří WHO v České republice, iniciativou kolorektum.cz a kanceláří poslance Evropského parlamentu RNDr. Pavla Poce si Vás dovolují pozvat na odborný seminář „Stav screeningových programů zhoubných nádorů v České republice a význam adresného zvaní občanů“, který se koná 5. prosince 2013 od 15 hodin v Clarion Congress Hotel Prague. Od 14 hodin proběhne na místě tisková konference na dané téma.

Nová studie znovu potvrdila účinnost očkování proti HPV: výskyt nebezpečného viru je u proočkované populace výrazně nižší
19.6.2013 Tisková zpráva Centers for Disease Control and Prevention (CDC) | Další informace...

Nová studie potvrdila významné snížení výskytu HPV u dívek v USA, které byly proti tomuto nebezpečnému viru očkovány. Studie byla publikována v červnovém čísle odborného časopisu The Journal of Infectious Diseases. Její autoři dospěli k závěru, že od roku 2006, kdy byla HPV vakcína v USA zavedena, se prevalence těch typů HPV, proti kterým je vakcína zaměřena, u dívek ve věkové skupině 14–19 let snížila o 56 %.

HPV test by mohl snížit počet nových případů rakoviny děložního čípku o třetinu, tvrdí Britové
14.6.2013 Tisková zpráva Cancer Research UK | Další informace...

Pokud by byl v Anglii primární screeningovou metodou test na přítomnost lidského papilomaviru (HPV) místo tradičního cytologického vyšetření stěru z děložního čípku, dalo by se tam předejít zhruba 600 případům karcinomu děložního hrdla (rakoviny děložního čípku) ročně. Tyto výsledky zatím nejnovější studie byly prezentovány na každoroční konferenci Public Health England’s National Cancer Intelligence Network v anglickém Brightonu a publikovány v odborném časopise Journal of Medical Screening.

Letos na podzim spustí zdravotní pojišťovny masivní kampaň adresného zvaní na screening
4.6.2013 IBA MU | Další informace...

Česká republika se letos na podzim připojí k vyspělým evropským zemím: lidé v nejrizikovějších skupinách populace budou adresně zváni na screeningové vyšetření zaměřené na rakovinu prsu, děložního čípku, tlustého střeva a konečníku.

Úspěch adresného zvaní v ČR se bude opírat o odpovědnost pojištěnců
18.4.2013 EurActiv.cz | Další informace...

O zvýšení účasti v trojici celorepublikových screeningových programů, které se soustředí na včasný záchyt rakoviny, se má v Česku postarat zavedení tzv. adresného zvaní. Zda se skutečně podaří zvednout počet vyšetřených osob, bude ale podle samotných zdravotních pojišťoven, jež budou pozvánky distribuovat, záležet na zodpovědnosti pojištěnců, kteří na zvací dopis zareagují a na vyšetření se skutečně dostaví. 

Rakovina v České republice v roce 2010 v datech NOR
29.3.2013 IBA MU | Další informace...

Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR vydal aktuální shrnutí zátěže české populace onkologickými onemocnění v roce 2010. Z ní vyplývá, že incidence vzrostla o 4 % a mortalita vzrostla o 0,6 %. Po věkové standardizaci na evropskou populaci došlo proti roku 2009 k mírnému růstu incidence (o 2,4 %) a poklesu mortality (o 0,9 %). V roce 2010 bylo zaznamenáno 994 případů rakoviny děložního čípku (resp. 3 274 případů, započítáme-li i 2 280 nádorů in situ). Oproti roku 2009 poklesl počet zachycených případů asi o 3 %, avšak při započítání nádorů in situ došlo k celkovému nárůstu o 8,7 %.

Test založený na detekci DNA je přesnější než opakovaný stěr z čípku
27.3.2013 Tisková zpráva Cochrane Library | Další informace...

Má-li žena potenciálně abnormální výsledky cytologického vyšetření stěru z děložního hrdla, je vhodné provést dodatečný HPV test, který spolehlivěji odhalí zvýšené riziko vzniku prekancerózy, neboli předrakovinných změn (ve srovnání s opakovaným stěrem). Uvádějí to autoři nejnovější systematické přehledové studie, která byla právě publikována v Cochrane Database of Systematic Reviews.

Olomoučtí vědci pomohou ženám odhalit infekci způsobující rakovinu
21.3.2013 zurnal.upol.cz | Další informace...

Diskrétně a v pohodlí domova si mohou nově ženy odebrat biologický vzorek pro zjištění přítomnosti infekce HPV, která způsobuje rakovinu děložního čípku. Jedinečnou samoodběrovou sadu uvádí na trh obecně prospěšná společnost Rakovina věc veřejná. Vzorky následně vyhodnotí odborníci Ústavu molekulární a translační medicíny Lékařské fakulty Univerzity Palackého (Olomouc).

Proočkovanost vakcínou HPV je v USA překvapivě nízká. Američané přemýšlejí, co s tím
14.3.2013 Tisková zpráva UTMB (University of Texas Medical Branch) | Další informace...

Sedm let po zavedení HPV vakcíny je v USA jen velmi nízké procento mladých lidí, kteří dodrželi celé doporučené očkovací schéma. Má-li proočkovanost populace významně vzrůst, bude potřeba vypracovat lepší osvětovou kampaň a prosazovat další programy na financování vakcinace z veřejných prostředků. Takové jsou závěry nového výzkumu z University of Texas Medical Branch (UTMB) v americkém Galvestonu.

Protikuřácká opatření a protinádorové vakcíny by mohly významně snížit úmrtnost na rakovinu
6.3.2013 Tisková zpráva Cancer Research UK | Další informace...

Má-li se významně snížit celosvětová úmrtnost na nádorová onemocnění, je potřeba zejména v nejchudších zemích přijmout účinná opatření namířená proti taktice tabákového průmyslu a zlepšit dostupnost protinádorových vakcín. K takovým závěrům dospěli autoři zprávy, která byla právě publikována v odborném časopise Science Translational Medicine [1].

Bez zájmu lidí nebude projekt adresného zvaní úspěšný, shodují se odborníci
11.2.2013 EurActiv.cz | Další informace...

Nový projekt adresného zvaní, který vznikl na Ministerstvu zdravotnictví a který si klade za cíl snížit incidenci a mortalitu vybraných nádorových onemocnění v ČR, má šanci na větší úspěch pouze tehdy, pokud se mu podaří přesvědčit dostatek Čechů, aby se začali aktivněji zajímat o prevenci. EurActivu to sdělili odborníci, kteří se na jeho přípravě podílejí. Na druhou stranu, jestliže zachrání jediný život, bude stát za to, dodávají.

Podaří se do roku 2025 snížit celosvětový počet předčasných úmrtí na nepřenosné nemoci o 25 %?
4.2.2013 TIsková zpráva UICC | Další informace...

Mezinárodní unie proti rakovině (UICC) a Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny (IARC) dnes oznámily, že pokud by byla přijata zásadní opatření, která by umožnila dosáhnout cíle Světové zdravotnické organizace (WHO) „o 25 za 25“ (tzn. snížit celosvětový počet předčasných úmrtí o 25 % do roku 2025*), dalo by se každoročně zabránit 1,5 mil. případů úmrtí na rakovinu.

Pozvánka na III. valnou hromadu AACL
30.1.2013 | Další informace...

Jménem výboru AACL si Vás dovolujeme pozvat na III. valnou hromadu AACL.

Upozornění na nutnost upgrade zasílací aplikace FTPCervix
24.1.2013 Administrátor | Další informace...

Dne 16. ledna 2013 jsme na našem institutu byli donuceni rekonfigurovat naši síť. Přes původní předpoklad, že změna nebude mít vliv na naše služby, se ukázalo, že FTP server určený pro příjem dat cervikálního screeningu je při současné konfiguraci zasílací aplikace FTPCervix nefunkční, data nejsou přijímána.

Vyšetření stěru z děložního čípku: možné využití při detekci rakoviny vaječníků a dělohy?
10.1.2013 Cancer Research UK | Další informace...

Výsledky předběžné americké studie naznačují, že DNA přítomná ve vzorcích odebraných při rutinním stěru z děložního čípku by se možná dala využít při detekci zhoubných nádorů vaječníků a děložní sliznice.

Američané budou usilovat o zvýšení proočkovanosti populace proti HPV
7.1.2013 Tisková zpráva Journal of the National Cancer Institute (JNCI) | Další informace...

Ačkoli v USA je v posledních letech pozorován celkový pokles úmrtnosti na nádorová onemocnění, roste incidence nádorů souvisejících s infekcí lidským papilomavirem (HPV); proto je zapotřebí zvýšit proočkovanost americké populace vakcínou proti HPV, má-li se do budoucna zabránit častějšímu výskytu těchto nádorů. K takovému závěru dospěli autoři studie, která byla právě publikována v odborném časopise Journal of the National Cancer Institute.


Zpět