CERVIX | CERVIKÁLNÍ SCREENING [ISSN 1804-087X]
česky | english | mapa webu


PARTNEŘI A ODBORNÁ
ZÁŠTITA PROJEKTU
ČGPS | MZ ČR | Lékařská fakulta Masarykovy univerzity |       Institut biostatistiky a analýz, Masarykova univerzita
GRANTOVÁ PODPORA PROJEKTU
 
GlaxoSmithKline     Roche |

Odborné informační zdroje
Autorský výukový portál zabývající se gynekologickou cytologiíwww.cipek.cz
Cervikální cytologie
 
Cancer Screening in the European Unionec.europa.eu
Cancer Screening in the European Union (2017)
[ 10,6 MB]
 
SVOD - Epidemiologie zhoubných nádorů v České republicewww.svod.cz
Epidemiologie zhoubných nádorů
v České republice
 
NCI Bethesda System
HPV College

 

Raději předcházet než pozdě přicházet

Nejčastější nádorové onemocnění žen je rakovina prsu. Hned za ním v lékařských statistikách figuruje karcinom děložního čípku. Obě choroby mají společné to, že pro jejich prognózu je zásadní, v jakém stadiu se pacientka začne léčit.


Rakovina prsu je souhrnné označení pro nádorové onemocnění prsních žláz. U nás je ročně nově diagnostikována u více než 6 000 žen, přičemž toto číslo stále stoupá. Nejčastěji postihuje ženy starší 50 let, výjimkou však nejsou ani 20leté dívky. Na následky choroby zemře každoročně přibližně 2 000 Češek. Příčiny jejího vzniku medicína dosud jasně nedefinovala a zatím nelze přesně předvídat, koho postihne.

Jsou známy rizikové faktory, ty se však nedají vždy zcela ovlivnit. Vyšší pravděpodobnost výskytu nádoru prsu lze očekávat zejména u žen, jejichž pokrevní příbuzné - matka, babička nebo sestra - tuto nemoc měly. Vyšší riziko ohrožuje rovněž ženy, které menstruovaly už před 12. rokem života, nebo ty, u nichž začala menopauza až po 50. roce života. Určité ohrožení je také spojováno s první graviditou po 35. roce věku. Nebezpečí představuje nadměrné vystavení radioaktivnímu záření.

Ze statistik vyplývá, že téměř 90 % pacientek, u nichž je nádor prsu odhalen včas, může být současnými postupy vyléčeno. Přesto preventivní programy pro vyhledávání rakoviny prsu využívá stále málo žen. Mnoho z nich nemá o možnostech vyšetření dostatek informací, na prevenci jednoduše zapomínají či si na ni v kolotoči všedního života nenajdou čas.

Nebezpečené HPV viry

Rakovina děložního čípku je celosvětově druhá nejčastější příčina úmrtí u žen do 45 let. Každý rok je diagnostikováno asi 500 000 nových případů. V České republice je to ročně 1 000 nových pacientek s touto chorobou, z toho až 400 na ni zemře.

„Burcující je fakt, že jde o onemocnění mladých žen, často těch, které plánují mít děti,“ zdůrazňuje doc. MUDr. David Cibula, CSc., vedoucí Onkogynekologického centra Gynekologicko-porodnické kliniky I. LF UK a VFN v Praze. „Je to ale zároveň jediné onkologické onemocnění, kde jednoznačně známe příčinu a máme proti ní obranu.“

Rakovina děložního čípku je způsobena infekcí onkogenními typy lidského papilomaviru (Human Papilloma Virus - HPV). Existuje víc než 100 různých typů HPV, z nichž kolem 40 se šíří pohlavním stykem. Z toho asi 15 jsou takzvaně onkogenní. Riziko nákazy hrozí již při prvním styku a přetrvává až do konce sexuálního života ženy. Až 80 % sexuálně aktivních žen se s HPV infekcí během života setká. Většině z nich nemusí způsobovat žádné problémy, u některých ji však imunitní systém nezvládne. Vývoj infekce HPV až k rakovině děložního čípku probíhá převážně bez příznaků a po dlouhou dobu. Proto je tak důležité, aby každá žena aspoň jednou ročně absolvovala preventivní gynekologickou prohlídku, při které lékař provede cytologický stěr z děložního čípku. Země, kde je pravidelný screening prováděn, mají mnohem nižší výskyt onemocnění i počet úmrtí na něj. „Pokud se nemoc zachytí ve stadiu prekancerózy, je velká naděje na plné uzdravení,“ říká David Cibula. Nezapomínejte na mamograf

Díky zavedení plošného screeningu také potěšitelně klesá úmrtnost na rakovinu prsu. Zkušenosti ukazují, že dobře organizovaný mamografický screening ji může snížit až o 35 %. „Screening rakoviny prsu, který začal pilotní studií na našem oddělení, přináší jednoznačně pozitivní výsledky,“ říká doc. MUDr. Jitka Abrahámová, PhD., primářka Onkologického oddělení Fakultní Thomayerovy nemocnice v Praze. „Díky němu se daří zachytit nemoc v časných stadiích, kdy je naděje na úplné vyléčení poměrně velká.“ (Další informace o pravidlech a výsledcích Národního programu screeningu rakoviny prsu na www.mamo.cz).

Screening a včasná diagnóza a léčba prekanceróz jsou způsoby sekundární prevence. „Je třeba klást větší důraz na prevenci a časný záchyt nádorů než se oddávat víře ve všemocnost protinádorových léků. V jednotlivých případech může jít o účinnou pomoc, není to však řešení problému a nesnižuje se tím úmrtnost na rakovinu v populaci,“ soudí přední český onkolog Jan Žaloudík.

Pomůže křížokvětá zelenina?

Primární prevence znamená především dodržovat zásady zdravého životního stylu: nekouřit, nepít nepřiměřené množství alkoholu, jíst dostatečné množství vlákniny, zeleniny a ovoce, omezit příjem nenasycených mastných kyselin a cukrů a pokud možno se nestresovat. Podle americké klinické studie I3K kontrolované placebem může v časných stadiích prekanceróz a jako prevence vývoje invazivních nádorových onemocnění zasahovat i chemoprofylaxe (preventivní podávání chemoterapeutik) s využitím přírodních nebo syntetických látek. V rámci této studie užívaly ženy s nálezem novotvarů na děložním čípku glukosinoláty, přesněji indol3-karbinol (I3K), což jsou látky obsažené v křížokvěté zelenině (například brokolice, růžičková kapusta, kedluben, zelí a květák). Studie potvrdila statisticky významnou regresi nálezu novotvarů u pacientek, jež užívaly I3K, ve srovnání se skupinou užívající placebo. Jako prevence pro ty, kdo mají obavy z rakoviny prsu, děložního čípku, ale i genitálních bradavic, cyst na vaječnících, mastopatie - zkrátka patologických změn na měkkých tkáních, je proto vhodný doplněk stravy INDOL-IN obsahující látku I3K.

Nejlepší ochrana

Rakovině děložního čípku lze jako jedinému onkologickému onemocnění předcházet očkováním. „Na každoroční preventivní vyšetření děložního čípku dochází pouze třicet pět procent žen,“ konstatuje ze své praxe MUDr. Kamila Nouzová z pražského Gyncentra. „Cytologické odběry jsou sice hrazeny pojišťovnami, ale výzkumy ukazují, že jen polovina žen ví, k čemu slouží. Navíc ne všechna pracoviště dokážou odebrané vzorky správně a spolehlivě vyhodnotit, takže procento nerozpoznaných nálezů je poměrně vysoké. Proto je velice žádoucí, aby se ženy a dívky před zahájením sexuálního života ve chvíli, kdy lze očekávat optimální imunitní odpověď organismu, nechaly očkovat. Očkování spolu s pravidelným screeningem je nejlepší možná ochrana před rakovinou děložního čípku.“ *

Stop papilomaviru!

Evropskou asociaci proti rakovině děložního čípku (ECCA) založilo před osmi lety 15 organizací z celé Evropy, které zahrnovaly sdružení proti rakovině, lékařská sdružení, výzkumné organizace a sdružení pacientů. V první souhrnné zprávě ECCA o očkování proti lidskému papilomaviru (HPV) byly použity údaje ze 40 zemí. Pouze v devíti z nich (např. v Dánsku, Německu a Řecku) je očkování bezplatné alespoň pro jednu věkovou skupinu a další dvě z těchto zemí (Belgie a Francie) poskytují očkování proti HPV formou spoluúčasti. V České republice jsou k dispozici dvě vakcíny, na obě zdravotní pojišťovny přispívají.

Výše příspěvku a požadovaný věk pro jeho poskytnutí se liší v závislosti na konkrétní pojišťovně. Očkování proti HPV infekci se v České republice provádí individuálně a poskytují ho dětští lékaři, gynekologové, praktičtí lékaři a očkovací střediska.

23.9.2010 Květy


Zpět