CERVIX | CERVIKÁLNÍ SCREENING [ISSN 1804-087X]
česky | english | mapa webu


PARTNEŘI A ODBORNÁ
ZÁŠTITA PROJEKTU
ČGPS | MZ ČR | Lékařská fakulta Masarykovy univerzity |       Institut biostatistiky a analýz, Masarykova univerzita
GRANTOVÁ PODPORA PROJEKTU
 
GlaxoSmithKline     Roche |

Odborné informační zdroje
Autorský výukový portál zabývající se gynekologickou cytologiíwww.cipek.cz
Cervikální cytologie
 
Cancer Screening in the European Unionec.europa.eu
Cancer Screening in the European Union (2017)
[ 10,6 MB]
 
SVOD - Epidemiologie zhoubných nádorů v České republicewww.svod.cz
Epidemiologie zhoubných nádorů
v České republice
 
NCI Bethesda System
HPV College

 

Onkologie buší na dveře. Nikdo neslyší.

Incidence zhoubných nádorů v ČR rychle roste. Nádorem onemocní každý třetí z nás. Ve výskytu zhoubných nádorů je Česká republika v Evropě na smutné špici. Stav onkologické prevence v ČR je však jedním slovem tristní.


Příčin zvyšující se incidence je mnoho: genetická dispozice naší populace, zevní prostředí, infekce, životní styl, vyšší věk dožití.

Zbrždění nepříznivého vývoje je otázkou primární prevence, kdy ovlivnitelné jsou zatím jen některé rizikové faktory. Zevní prostředí (to zdravé) sníží incidenci rakoviny o několik procent, avšak životní styl, tj. nekouření, netloustnutí a přiměřený pohyb, může snížit incidenci nádorů o několik desítek procent. Infekce HPV jako hlavní rizikový faktor ca colli uteri je ovlivnitelná vakcinací. Pokles incidence u některých typů nádorů, jako je kolorektální karcinom a karcinom děložního hrdla, se dá očekávat až za několik let či desítek let – až budou „vymýceny“ prekancerózy.

Výskyt HPV infekce se sníží, až dospějí dívky, které začínají být očkovány nyní. Kolorektální karcinom se přestane vyskytovat, až všichni potenciální pacienti budou mít včas ošetřeny střevní polypy. Zvyšující se prevalence je dána prodlouženým přežitím onkologicky nemocných, za což vděčíme především úspěšné onkologické léčbě – nová chemoterapie, nové RTG terapeutické postupy, biologická léčba.

Otázkou zůstává, zda a jak délka přežití souvisí s kvalitou života onkologicky nemocných. Jde o přežití nebo o přeživoření? Klinická pozorování a klinické studie, které byly zveřejněny na 1. pražském mezioborovém kolokviu, ukazují, že kvalita života onkologicky léčených pacientů se stává prioritou, je sledována a má pozitivní tendenci.

Na zvýšení incidence a prevalence zhoubných nádorů se jistě podílí i zlepšení diagnostických procesů – zavedení zobrazovacích metod, jako je CT a MR, jako dostupné vyšetření i pro primární péči.

Celý článek na webu Medical Tribune

10.4.2010 Medical Tribune 7/2010


Zpět