CERVIX | CERVIKÁLNÍ SCREENING [ISSN 1804-087X]
česky | english | mapa webu


PARTNEŘI A ODBORNÁ
ZÁŠTITA PROJEKTU
ČGPS | MZ ČR | Lékařská fakulta Masarykovy univerzity |       Institut biostatistiky a analýz, Masarykova univerzita
GRANTOVÁ PODPORA PROJEKTU
 
GlaxoSmithKline     Roche |

Odborné informační zdroje
Autorský výukový portál zabývající se gynekologickou cytologiíwww.cipek.cz
Cervikální cytologie
 
Cancer Screening in the European Unionec.europa.eu
Cancer Screening in the European Union (2017)
[ 10,6 MB]
 
SVOD - Epidemiologie zhoubných nádorů v České republicewww.svod.cz
Epidemiologie zhoubných nádorů
v České republice
 
NCI Bethesda System
HPV College

 

HPV test zachytí více buněčných abnormalit než klasický stěr z děložního čípku

Dvě různé studie poukazují na to, že test na přítomnost lidského papilomaviru (HPV) by se dal rutinně využívat v národních programech cervikálního screeningu.


V odborném časopise British Medical Journal byla publikována finská studie, podle níž lze pomocí HPV testu detekovat více abnormálních buněk z děložního čípku než konvenční cytologické vyšetření.

Druhá – tentokrát britská – studie byla zveřejněna v British Journal of Cancer a vyplývá z ní, že s využitím HPV testu by se u žen starších 30 let mohl prodloužit screeningový interval.

V první studii byly analyzovány údaje Finského onkologického registru o 58 076 ženách z jižního Finska ve věku 30–60 let, které se v letech 2003–2005 účastnily rutinního programu cervikálního screeningu.

Polovina těchto žen byla testována na HPV, zatímco druhá polovina podstoupila jen běžný stěr z děložního čípku. Všechny ženy pak byly sledovány průměrně po dobu 3,3 roku.

Výzkumníci zjistili, že s využitím HPV testu lze lépe detekovat abnormálně změněné buňky než s využitím konvenčního screeningového vyšetření; tento závěr již dříve publikovali v jiných studiích.

Finští vědci v závěru své studie uvádějí: „Měl by být zaveden organizovaný pilotní program HPV screeningu – a pokud budou jeho výsledky příznivé, měl by být tento program rozšířen na celonárodní úroveň.“

Druhou studii prováděli vědci z Queen Mary, University of London, kteří se rovněž zabývali úlohou HPV testu při detekci buněčných abnormalit u žen ve věku 30 a více let.

Jejich studie zahrnovala více než 11 000 žen z celé Velké Britáie, kterým byly odebrány dva vzorky: jeden byl podroben konvenčnímu cytologickému rozboru, zatímco druhý vzorek byl odeslán na HPV test.

Výzkumníci zjistili, že ženám s negativním výsledkem HPV testu hrozilo během příštích šesti let nižší riziko výskytu CIN2+ (abnormálních) buněk než těm, které měly negativní výsledek cytologie.

Jedním z výzkumníků byl i Prof. Jack Cuzick, který nastínil možnost, že interval screeningového vyšetření by se dal prodloužit, pokud by se HPV test využíval jako primární screeningová metoda.

Hlavním autorem byl David Mesher z Centra epidemiologie, matematiky a statistiky při Queen Mary, University of London, který k výsledkům studie dodal: „Tyto údaje ukazují, že negativní výsledek HPV testu nabízí větší jistotu před rizikem vzniku CIN2+ ve srovnání s normálním výsledkem cytologie.“

Dr. Claire Knightová z Cancer Research UK poznamenala: „Obě tyto studie nám pomáhají lépe pochopit, jak lze využít HPV test při detekci buněčných abnormalit. Je velmi důležité monitorovat screeningové programy a hledat způsoby, jak je ještě více zefektivnit.“

Reference

  1. Anttila, A. et al (2010). Rate of cervical cancer, severe intraepithelial neoplasia, and adenocarcinoma in situ in primary HPV DNA screening with cytology triage: randomised study within organised screening programme BMJ, 340 (apr27 1) DOI: 10.1136/bmj.c1804
  2. Mesher, D. et al (2010). Long-term follow-up of cervical disease in women screened by cytology and HPV testing: results from the HART study British Journal of Cancer, 102 (9), 1405-1410 DOI: 10.1038/sj.bjc.6605619

30.4.2010 Cancer Research UK


Zpět