CERVIX | CERVIKÁLNÍ SCREENING [ISSN 1804-087X]
česky | english | mapa webu


PARTNEŘI A ODBORNÁ
ZÁŠTITA PROJEKTU
ČGPS | MZ ČR | Lékařská fakulta Masarykovy univerzity |       Institut biostatistiky a analýz, Masarykova univerzita
GRANTOVÁ PODPORA PROJEKTU
 
GlaxoSmithKline     Roche |

Odborné informační zdroje
Autorský výukový portál zabývající se gynekologickou cytologiíwww.cipek.cz
Cervikální cytologie
 
Cancer Screening in the European Unionec.europa.eu
Cancer Screening in the European Union (2017)
[ 10,6 MB]
 
SVOD - Epidemiologie zhoubných nádorů v České republicewww.svod.cz
Epidemiologie zhoubných nádorů
v České republice
 
NCI Bethesda System
HPV College

 

Karcinom děložního hrdla (čípku): časovaná bomba

Doc. MUDr. Lukáš Rob, CSc., přednosta Gynekologicko-porodnické kliniky FN Praha-Motol upozorňuje na špatnou situaci v České republice.


Děložní hrdlo je snadno přístupné. Gynekologické vyšetření, jehož cílem je odhalit přednádorové změny (prekancerózy) nebo časná stadia zhoubných nádorů (karcinomů), je tak relativně jednoduché. Screening (organizovaný systém vyhledávání přednádorových a časných nádorových stadií) je přitom právě u tohoto druhu zhoubných nádorů nejefektivnější. Výsledky tomu bohužel neodpovídají. V České republice ročně objevíme 1050 až 1100 nových nádorů. Každý rok dokáží připravit o život 350 až 400 žen. V Evropě tak držíme smutný primát. Incidence – tj. počet nově diagnostikovaných na 100 000 žen – se u nás dlouhodobě pohybuje kolem 20. Lucembursko, Finsko, Francie, Holandsko, Belgie a Velká Británie dnes mají incidenci pod 8. Nepatrně horší než u nás je situace jen v Maďarsku, Polsku, zemích bývalé Jugoslávie a pobaltských republikách.

Proč jsme na tom tak špatně?

U nás nikdy neprobíhal organizovaný cytologický screening. Ženy nad 35 let nechodí pravidelně ke gynekologům, řada cytologických laboratoří nemá odpovídající kvalitu. U většiny našich laboratoří chybí kontrola kvality, a tak se výsledky pohybují na dolní hranici možností. K špatným výsledkům přispívá paradoxně i snadná a hlavně bezplatná dostupnost screeningu, zajištěná zákonem v ročních intervalech. Většina žen na něj nechodí nebo jeho význam podceňuje.

Jeptiškám nádor nehrozí

Za posledních dvacet let se poznatky o patogenezi (vzniku) prekanceróz a invazivních karcinomů zcela změnily. Řada epidemiologických studií dokazuje jednoznačně, že prekancerózy a nádory děložního hrdla můžeme označit za sexuálně přenosná onemocnění. Tento závěr podpořily i studie jeptišek, u kterých nebyly prekancerózy ani spinocelulární karcinomy prokázány. Za nejvýznamnější rizikový faktor dnes považujeme infekci onkogenním typem humánního papillomaviru (HPV). A právě tento virus se přenáší z 99,9 % pohlavním stykem. K infekci jsou nejnáchylnější mladé dívky. Jim také v období hledání stálých partnerů a někdy i promiskuity hrozí největší riziko nákazy. Do věku 35 let se tak s touto infekcí u nás setkají dvě ženy ze tří. Většinou o tom ani nevědí, protože jejich imunitní systém tyto viry zničí. Kouření či poruchy imunity však způsobují, že u pěti žen ze sta viry nepozorovaně přetrvají v epitelu děložního hrdla někdy i celá desetiletí. Po dovršení 35 let riziko roste. V některých případech se z této zdánlivě neškodné infekce vyvine přednádorový stav (změny v buňkách na povrchu čípku) a poté zhoubný nádor.

Máme metody k časné detekci?

Prekancerózy a nádory v počínajících stadiích se nijak neprojevují a zjistit se dají vlastně jen stěrem buněk z povrchu a kanálu hrdla dělohy. Vzorky se pak zkoumají pod mikroskopem v cytologické laboratoři. Spolehlivost této metody závisí na pečlivosti odběru a kvalitě laboratorního vyšetření. A právě zde narážíme na závažné nedostatky: spolehlivost záchytu závažných změn se pohybuje v rozmezí 60-90 %!

Novou metodou, která zvyšuje spolehlivé odhalení závažných změn, je test na přítomnost onkogenních HPV. Provádí se stejným stěrem jako cytologie. Spojení cytologie a detekce humánního papillomaviru u žen nad 30 let zvyšuje spolehlivost detekce nad 95 %! Cena detekce onkogenních virů je ovšem čtyřikrát vyšší než cena cytologie. Bude proto třeba zhodnotit využití obou metod zdravotně i ekonomicky.

Pozor, zjistili jsme u vás přednádorový stav

Přednádorové stavy rozdělujeme do dvou základních skupin. Počínající změny (léze nízkého stupně – LG léze) u mladých žen doporučujeme pouze sledovat. Závažnější nebo dlouhodobě přetrvávající změny ošetřujeme v této fázi operačními technikami (konizace elektrokličkou, elektrojehlou). Dobře provedený výkon nesnižuje u mladých žen možnost otěhotnění.

Co když narazíme na zhoubný nádor?

Časně objevené nádory už dokážeme úspěšně vyléčit. Čím později k odhalení dojde, tím náročnější a dražší je léčba. Přes možnosti časné diagnostiky dnes u nás ročně umírá na karcinom děložního hrdla 330 až 350 žen – většinou v důsledku podceňování pravidelných prohlídek. U časných stadií nádorů, omezených ještě na dělohu, postačí většinou chirurgická léčba.

U nádorů do 3 mm se většinou jedná o konizaci, podobně jako u přednádorových stavů. U pokročilejších nádorů už je potřeba odstranit dělohu s okolními tkáněmi a spádové pánevní lymfatické uzliny. Tyto operace jsou již náročné a měly by se provádět na specializovaných onkogynekologických pracovištích, která mají zkušenosti s přesnou diagnostikou rozsahu onemocnění a následně i s operační léčbou. Tyto nádory bohužel postihují i ženy ve fertilním věku, kterým radikální operace s odstraněním dělohy znemožní těhotenství. V dnešní době lze u některých invazivních nádorů kombinovat laparoskopickou lymfadanektomii s konzervativní operací na čípku a zachovat tak možnost těhotenství. V České republice je několik pracovišť, která tyto operace v různých variacích provádějí. U nádorů, které se již šíří do okolí, přichází ke slovu radioterapie. Její účinek se zvyšuje současně podávanou chemoterapií (chemoradioterapie). I u pokročilejších stadií lze těmito metodami vyléčit vysoké procento žen.

Co dnes české ženy nejvíc potřebují?

Pravidelně docházet na gynekologické prohlídky nejenom v mladém věku, ale zejména po pětatřicátém roce a po přechodu. Plátci péče (pojišťovny) musí dostat pod kontrolu kvalitu práce cytologických laboratoří a podporovat screening a pravidelné prohlídky u gynekologa. Je třeba uvažovat o spojení cytologie a detekce onkogenních HPV u žen nad 30 let. Tím by lékaři objevili změny na děložním čípku včas.

Jaká je budoucnost?

V blízké budoucnosti se na trhu objeví očkovací látka proti hlavním onkogenním virům a umožní preventivně očkovat dívky do patnácti let. Současné výsledky studií ukazují, že tuto vakcínu bude možno použít – i když pravděpodobně s krátkodobějším účinkem – i u žen starších, tedy i těch, které se již s virem setkaly. Očkování pomůže proti nejčastějším typům onkogenních virů, bohužel nikoliv proti všem. Přesto zajistí přibližně 80% ochranu. V průběhu roku 2007 se vakcína zřejmě objeví i v České republice. Cena očkování, prováděného třemi dávkami, se může pohybovat v rozmezí 5-8 tisíc korun.

Informační servis o onkologii pro veřejnost je dostupný na bezplatné lince 800 222 322, na 543 134 314 nebo na educentrum@mou.cz. Osobní kontakt nabízí informační centrum v Masarykově onkologickém ústavu v Brně a pražské centrum Ligy proti rakovině, pořádající rovněž každoroční sbírky na podporu onkologické prevence, výzkumu a kvality života pacientů s nádory.

5.10.2006 Rakovina - onkologické minimum (příloha časopisu Reflex)


Zpět