CERVIX | CERVIKÁLNÍ SCREENING [ISSN 1804-087X]
česky | english | mapa webu


PARTNEŘI A ODBORNÁ
ZÁŠTITA PROJEKTU
ČGPS | MZ ČR | Lékařská fakulta Masarykovy univerzity |       Institut biostatistiky a analýz, Masarykova univerzita
GRANTOVÁ PODPORA PROJEKTU
 
GlaxoSmithKline     Roche |

Odborné informační zdroje
Autorský výukový portál zabývající se gynekologickou cytologiíwww.cipek.cz
Cervikální cytologie
 
Cancer Screening in the European Unionec.europa.eu
Cancer Screening in the European Union (2017)
[ 10,6 MB]
 
SVOD - Epidemiologie zhoubných nádorů v České republicewww.svod.cz
Epidemiologie zhoubných nádorů
v České republice
 
NCI Bethesda System
HPV College

 

Hlavní příčinou je papillomavirus

Rozhovor s doc. MUDr. Jindřichem Fínkem, Ph.D., primářem radioterapeutického a onkologického oddělení FN Plzeň.


Ročně karcinomem děložního hrdla onemocní přibližně 1100 Češek a 500 jich zemře. V přepočtu na počet obyvatel je právě toto onemocnění v České republice dvakrát až třikrát častější než v západní Evropě. Co je příčinou tak šokujícího rozdílu?

Nádory děložního čípku jsou jedním z mála preventabilních nádorů, kdy pravidelné gynekologické vyšetření objeví tzv. předrakovinné stavy, které jsou velice dobře léčitelné. Samozřejmě jsou případy, které mohou tomuto vyšetření uniknout (nádory endocervikální - uložení mimo dosah stěru sliznice z čípku), a pokud ty dají vznik již nádorovému onemocnění, pravidelné gynekologické vyšetření je schopno jej objevit v iniciálním stadiu a toto onemocnění je ve více než 95 % případů vyléčitelné. Od objevení prvních předrakovinných změn ke zhoubnému nádoru totiž uběhne dost dlouhá doba (kolem tří let). V roce 2003 bylo hlášeno v České republice 1007 nádorů děložního čípku, nejvyšší výskyt je v severozápadních Čechách, od roku 1997 zaznamenáváme trvalý pokles incidence. 30 % všech diagnostikovaných nádorů je pokročilých, tedy týká se žen, které se screeningu neúčastnily. Já osobně hodnotím screening nádorů děložního čípku, založený na odběru cytologického vzorku gynekologem, jako účinný a účelný.

Jak karcinom děložního hrdla vzniká a koho nejvíce ohrožuje? V jakém věku? Opravdu má na jeho rozšíření vliv promiskuita a příliš časný věk začátku pohlavního života? Podle statistik ale nejsou zase Češky v tomto ohledu tak výjimečné.

Karcinom děložního čípku se vyvíjí zpravidla uvnitř epitelu v místě tzv. junkční zóny, tj. styku dlaždicového epitelu ektocervixu s cylindrickým epitelem endocervixu. Na světě je nejvíce rozšířen v rozvojových zemích, dle světových statistik je nejvyšší incidence na Haiti, ve vyspělých zemích nejčastěji postihuje příslušníky nižších socioekonomických vrstev. S jeho výskytem souvisí časný první pohlavní styk, promiskuita, kouření. Do 30 let věku je nádor děložního čípku poměrně vzácný. Za hlavní příčinu se považuje infekce papillomavirem (HPV - human papillomavirus).

Mladé české dívky a ženy nebezpečí papillomavirů podceňují a většinou o něm vůbec nevědí. Co by měly dělat, aby toto nebezpečí co nejvíce omezily?

Nejjednodušší a nejúčinnější ochranou je používat bariérovou antikoncepci - kondom (pro zabránění nežádoucího otěhotnění pak kombinace kondomu a hormonální antikoncepce). Bez této ochrany je každý pohlavní styk rizikový, nehledě na to, že kondom chrání i před ostatními sexuálně přenosnými onemocněními.

V poslední době se hodně mluví o očkování proti papillomavirům. Podle údajů výrobců zaručuje Američankám série 3 očkování plnou ochranu. Ozývají se ale hlasy popírající tyto údaje. Jaký je váš názor? Kdo by měl být v optimálním případě očkován?

Očkovány by měly být dívky co nejblíže k datu zahájení pohlavního života. Zda je ochrana celoživotní, ukáže až klinická praxe. Nemůžeme čekat 40 let na výsledky prospektivní studie. Data však hovoří pro účelnost očkování.

Série 3 očkování stojí v USA 300 až 500 dolarů, tedy v přepočtu 6 až 10 tisíc korun. České zdravotní pojišťovny zatím nechtějí tuto částku hradit - tvrdí, že není jasné, zda se vyplatí. Jak vypadají vyhlídky do budoucnosti?

Jakákoli prevence se vždy vyplatí. Za své zdraví je odpovědný každý sám, nikoli zdravotní pojišťovna, která se musí řídit pojistným plánem. Tedy částka 10 000 korun v situaci, kdy polovina národa tráví dovolenou na břehu mořském, není limitujícím faktorem. Toto očkování považuji pro mladé dívky za nejlepší investici do budoucna.

5.10.2006 Rakovina - onkologické minimum (příloha časopisu Reflex)


Zpět