CERVIX | CERVIKÁLNÍ SCREENING [ISSN 1804-087X]
česky | english | mapa webu


PARTNEŘI A ODBORNÁ
ZÁŠTITA PROJEKTU
ČGPS | MZ ČR | Lékařská fakulta Masarykovy univerzity |       Institut biostatistiky a analýz, Masarykova univerzita
GRANTOVÁ PODPORA PROJEKTU
 
GlaxoSmithKline     Roche |

Odborné informační zdroje
Autorský výukový portál zabývající se gynekologickou cytologiíwww.cipek.cz
Cervikální cytologie
 
Cancer Screening in the European Unionec.europa.eu
Cancer Screening in the European Union (2017)
[ 10,6 MB]
 
SVOD - Epidemiologie zhoubných nádorů v České republicewww.svod.cz
Epidemiologie zhoubných nádorů
v České republice
 
NCI Bethesda System
HPV College

 

Modifikovaná chirurgická technika by mohla zlepšit výsledky léčby karcinomu děložního hrdla

Němečtí onkologové informovali o modifikované chirurgické technice, která by mohla přinést lepší léčebné výsledky u pacientek diagnostikovaným s časnou formou karcinomu děložního hrdla. Nová metoda s sebou nese méně komplikací a snižuje riziko recidivy.


Technika zvaná totální resekce mezometria (zkratka "TMMR" z anglického "total mesometrial resection") umožňuje chirurgům provést hysterektomii – odnětí dělohy – daleko přesněji než dosavadní postupy. Při TMMR je odstraněn celý tzv. uterovaginální oddíl, který se skládá z vejcovodů, dělohy, proximální a střední části dělohy a okolní tkáně. Nová technika se vyznačuje nižším rizikem poškození nervů, ke kterému někdy dochází při tradiční operaci, a jehož důsledkem může být dysfunkce močového měchýře a tlustého střeva. Díky tomuto novému postupu navíc pacientka nemusí po operaci podstupovat radioterapii, čímž jsou eliminovány nepříjemné vedlejší účinky, které běžně doprovázejí léčbu.

Vědci z univerzity v německém Lipsku pod vedením prof. Michaela Höckela hodnotili účinnost TMMR bez následné radioterapie u 212 pacientek, které byly v letech 1999-2008 léčeny s raným stadiem karcinomu děložního hrdla. Výzkumníci zjistili, že pět let po ukončení léčby bylo 96 % pacientek stále naživu a po průměrné době dispenzarizace 41 měsíců došlo k recidivě pouze u deseti pacientek. Celková míra recidivy činila pouze 5 % – a to navzdory tomu, že u 134 pacientek (63 %) byly nalezeny faktory, které výrazně zvyšovaly riziko jejich onemocnění – např. značná velikost nádoru nebo pozitivní nález v lymfatických uzlinách. U dosavadní operační techniky je u těchto vysoce rizikových pacientek celková míra recidivy daleko vyšší (28 %).

Komplikace související s léčbou se vyskytly jen u malého počtu pacientek: téměř dvě třetiny pacientek (63 %) neměly žádné komplikace, 35 % mělo komplikace 1. stupně, 9 % pacientek mělo komplikace 2. stupně, a žádné pacientky neměly komplikace 3. nebo dokonce 4. stupně.

Němečtí vědci zveřejnili výsledky své studie v odborném časopise Lancet Oncology, kde také uvedli, že TMMR bez radioterapie by mohla zlepšit přežití o 15-20 %.

Liz Woolfová z britské organizace Cancer Research UK doplnila: "Desetitisíce žen, které jsou každoročně diagnostikovány s raným stadiem rakoviny děložního čípku, by se díky této nové operační technice mohly vyhnout některým nepříjemným a dlouhodobým následkům hysterektomie a radioterapie. U nádorového onemocnění je nejvyšší prioritou co možná nejúčinnější léčba, ale lékaři se zároveň snaží udělat, co je v jejich silách, aby se po léčbě rakoviny děložního čípku nezhoršila kvalita života pacientky. Bude ještě nějakou dobu trvat, než se výsledky německých onkologů potvrdí ve větších studiích, a pak – bude-li tato operační technika opravdu účinná – bude možné zavést ji jako doporučenou operační techniku při tomto typu nádorového onemocnění."

1.6.2009 Cancer Research UK


Zpět