CERVIX | CERVIKÁLNÍ SCREENING [ISSN 1804-087X]
česky | english | mapa webu


PARTNEŘI A ODBORNÁ
ZÁŠTITA PROJEKTU
ČGPS | MZ ČR | Lékařská fakulta Masarykovy univerzity |       Institut biostatistiky a analýz, Masarykova univerzita
GRANTOVÁ PODPORA PROJEKTU
 
GlaxoSmithKline     Roche |

Odborné informační zdroje
Autorský výukový portál zabývající se gynekologickou cytologiíwww.cipek.cz
Cervikální cytologie
 
Cancer Screening in the European Unionec.europa.eu
Cancer Screening in the European Union (2017)
[ 10,6 MB]
 
SVOD - Epidemiologie zhoubných nádorů v České republicewww.svod.cz
Epidemiologie zhoubných nádorů
v České republice
 
NCI Bethesda System
HPV College

 

Očkování dívek i chlapců proti lidským papilomavirům (HPV) zabraňuje vzniku řady vážných nádorových onemocnění a chrání lidské životy

V České republice je obdobně jako ve většině vyspělých zemí Evropy zaveden vakcinační program proti lidským papilomavirům. Tyto vakcíny jsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění, je-li očkování zahájeno od dovršení třináctého do dovršení čtrnáctého roku věku. Očkování se týká dívek i chlapců.


Očkování je pro dívky hrazeno od 1. dubna 2012, novelou zákona č. 290/2017 Sb. v srpnu 2017 bylo hrazené očkování rozšířeno také na chlapce. Pro obě pohlaví platí výše uvedené věkové rozmezí (s platností od 1. 1. 2018).

Ve spektru současných možností boje se zhoubnými nádory je toto očkování skutečně průlomovou a ojedinělou prevencí řady velmi vážných nádorových onemocnění, jako jsou karcinomy hrdla děložního, vulvy, anu, penisu, vaginy, ale také např. karcinomu orofaryngu. Celkem je popsáno cca 150 lidských papilomavirů, z nichž přibližně 40 napadá genitální oblast a jsou tak označovány za celosvětově nejčastěji sexuálně přenášenou chorobou. Právě proti nim toto dostupné očkování chrání a představuje vysoce účinnou prevenci potlačující samotnou příčinu vzniku a rozvoje maligního onemocnění.

V české populaci jde o problém s velkým populačním a epidemiologickým dopadem, neboť počet těchto HPV pozitivních nádorů celkově setrvale narůstá. Ročně v ČR nově onemocní nádory asociovanými s HPV (tzv. incidence) až 2440 pacientů (z toho téměř 900 mužů) a s osobní zkušeností s těmito nádory žije (tzv. prevalence) více než 27 500 osob (z toho 4 900 mužů). S výjimkou karcinomu děložního hrdla (kde se na poklesu počtu nemocných podílí běžící screeningový program) počty těchto nádorových onemocnění každoročně rostou o 3–5 % a onemocnění postihuje i relativně mladé pacienty. Incidence začíná narůstat od věkových kategorií 30–35 let.

Přiložené prezentace shrnují dostupnost očkování proti HPV v ČR, uvádějí zcela nové údaje o tzv. proočkovanosti a podávají přehled epidemiologie nádorových onemocnění, které mají vztah k infekci HPV v české populaci. Analyzujeme-li pouze očkování hrazené z veřejného zdravotního pojištění, pak prooočkovanost dívek ve věku 13–14 let dosáhla v roce 2017 úrovně 65 %, avšak jsou u ní patrné vysoké rozdíly mezi jednotlivými regiony ČR (50–80 %). Dostupná data za roky 2016–2017 neumožňují ještě kvantifikovat proočkovanost chlapců, neboť ti byli zahrnuti do hrazené vakcinace až od r. 2018, resp. konce roku 2017. V letech 2016–2017 bylo očkování hrazeno pouze několika desítkám chlapců ve věku 13–14 let. Ačkoli data týkající se pouze dívek ve věku 13–14 let částečně zkreslují celopopulační odhad v důsledku nedostupnosti údajů o očkování hrazeném přímo klienty, dostatečně věrohodně ukazují na stále existující rezervy v této prevenci. Z toho důvodu má velký smysl občany o přínosu očkování informovat a zvýšit tak jejich účast v hrazeném vakcinačním programu.

Prezentace ke stažení

Náhledy jednotlivých snímků všech tří prezentací, které jsou vhodné k on-line prohlížení, najdete níže.

Související stránky

HPV vakcinace v ČR (červenec 2018)
Příloha 1: Dostupnost očkování proti HPV v ČR a v mezinárodním srovnání
Příloha 1: Dostupnost očkování proti HPV v ČR a v mezinárodním srovnání
Očkování HPV ve státech EU (zpráva z roku 2015)
Očkování HPV ve státech EU (zpráva z roku 2015)
Státy EU bez zavedeného vakcinačního programu (zpráva z roku 2015)
Státy EU bez zavedeného vakcinačního programu (zpráva z roku 2015)
Přehled vakcín proti papilomavirům v ČR (J07BM)
Přehled vakcín proti papilomavirům v ČR (J07BM)
Příloha 2: Nově dostupná data – proočkovanost české populace proti HPV
Příloha 2: Nově dostupná data – proočkovanost české populace proti HPV
Použité zdroje dat: nový Národní zdravotnický informační systém (NZIS)
Použité zdroje dat: nový Národní zdravotnický informační systém (NZIS)
Přehled dat NRHZS: celkový počet pacientů s uhrazenou vakcinací proti papilomavirům
Přehled dat NRHZS: celkový počet pacientů s uhrazenou vakcinací proti papilomavirům
Přehled léčivých přípravků použitých pro vakcinaci proti HPV
Přehled léčivých přípravků použitých pro vakcinaci proti HPV
Podíl vakcinovaných pacientek ve vztahu k velikosti populace (2017)
Podíl vakcinovaných pacientek ve vztahu k velikosti populace (2017)
Podíl vakcinovaných pacientek ve vztahu k velikosti populace (2017)
Podíl vakcinovaných pacientek ve vztahu k velikosti populace (2017)
Příloha 3: Epidemiologie nádorových onemocnění, které mají vztah k infekci HPV v české populaci
Příloha 3: Epidemiologie nádorových onemocnění, které mají vztah k infekci HPV v české populaci
3.1: Celkový souhrn
3.1: Celkový souhrn
Přehled epidemiologie zhoubných nádorů se vztahem k infekcím lidskými papilomaviry (HPV): absolutní počty
Přehled epidemiologie zhoubných nádorů se vztahem k infekcím lidskými papilomaviry (HPV): absolutní počty
Přehled epidemiologie zhoubných nádorů se vztahem k infekcím lidskými papilomaviry (HPV): počet na 100 000 osob
Přehled epidemiologie zhoubných nádorů se vztahem k infekcím lidskými papilomaviry (HPV): počet na 100 000 osob
HPV-asociovaná (HPV pozitivní) nádorová onemocnění: souhrn
HPV-asociovaná (HPV pozitivní) nádorová onemocnění: souhrn
3.2: Tabulkové a grafické přehledy dle jednotlivých onkologických diagnóz
3.2: Tabulkové a grafické přehledy dle jednotlivých onkologických diagnóz
Epidemiologické trendy karcinomu hrdla děložního (C53): incidence, mortalita a prevalence – absolutní počty
Epidemiologické trendy karcinomu hrdla děložního (C53): incidence, mortalita a prevalence – absolutní počty
Epidemiologické trendy karcinomu hrdla děložního (C53): incidence, mortalita a prevalence – počty na 100 000 žen
Epidemiologické trendy karcinomu hrdla děložního (C53): incidence, mortalita a prevalence – počty na 100 000 žen
Epidemiologické trendy karcinomu hrdla děložního (C53): incidence, mortalita a prevalence – tabulkový přehled
Epidemiologické trendy karcinomu hrdla děložního (C53): incidence, mortalita a prevalence – tabulkový přehled
Epidemiologické trendy karcinomu hrdla děložního (C53): věková struktura
Epidemiologické trendy karcinomu hrdla děložního (C53): věková struktura
Epidemiologické trendy karcinomu vulvy (C51): incidence, mortalita a prevalence – absolutní počty
Epidemiologické trendy karcinomu vulvy (C51): incidence, mortalita a prevalence – absolutní počty
Epidemiologické trendy karcinomu vulvy (C51): incidence, mortalita a prevalence – počty na 100 000 žen
Epidemiologické trendy karcinomu vulvy (C51): incidence, mortalita a prevalence – počty na 100 000 žen
Epidemiologické trendy karcinomu vulvy (C51): incidence, mortalita a prevalence – tabulkový přehled
Epidemiologické trendy karcinomu vulvy (C51): incidence, mortalita a prevalence – tabulkový přehled
Epidemiologické trendy karcinomu vulvy (C51): věková struktura
Epidemiologické trendy karcinomu vulvy (C51): věková struktura
Epidemiologické trendy karcinomu vaginy (C52): incidence, mortalita a prevalence – absolutní počty
Epidemiologické trendy karcinomu vaginy (C52): incidence, mortalita a prevalence – absolutní počty
Epidemiologické trendy karcinomu vaginy (C52): incidence, mortalita a prevalence – počty na 100 000 žen
Epidemiologické trendy karcinomu vaginy (C52): incidence, mortalita a prevalence – počty na 100 000 žen
Epidemiologické trendy karcinomu vaginy (C52): incidence, mortalita a prevalence – tabulkový přehled
Epidemiologické trendy karcinomu vaginy (C52): incidence, mortalita a prevalence – tabulkový přehled
Epidemiologické trendy karcinomu vaginy (C52): věková struktura
Epidemiologické trendy karcinomu vaginy (C52): věková struktura
Epidemiologické trendy karcinomu anu (C21): incidence, mortalita a prevalence – absolutní počty
Epidemiologické trendy karcinomu anu (C21): incidence, mortalita a prevalence – absolutní počty
Epidemiologické trendy karcinomu anu (C21): incidence, mortalita a prevalence – počty na 100 000 osob
Epidemiologické trendy karcinomu anu (C21): incidence, mortalita a prevalence – počty na 100 000 osob
Epidemiologické trendy karcinomu anu (C21): incidence, mortalita a prevalence – tabulkový přehled
Epidemiologické trendy karcinomu anu (C21): incidence, mortalita a prevalence – tabulkový přehled
Epidemiologické trendy karcinomu anu (C21): věková struktura
Epidemiologické trendy karcinomu anu (C21): věková struktura
Epidemiologické trendy karcinomu penisu (C60): incidence, mortalita a prevalence – absolutní počty
Epidemiologické trendy karcinomu penisu (C60): incidence, mortalita a prevalence – absolutní počty
Epidemiologické trendy karcinomu penisu (C60): incidence, mortalita a prevalence – počty na 100 000 mužů
Epidemiologické trendy karcinomu penisu (C60): incidence, mortalita a prevalence – počty na 100 000 mužů
Epidemiologické trendy karcinomu penisu (C60): incidence, mortalita a prevalence – tabulkový přehled
Epidemiologické trendy karcinomu penisu (C60): incidence, mortalita a prevalence – tabulkový přehled
Epidemiologické trendy karcinomu penisu (C60): věková struktura
Epidemiologické trendy karcinomu penisu (C60): věková struktura
Trendy incidence vybraných ZN hlavy a krku (C01, C02, C04–C06, C09) v České republice
Trendy incidence vybraných ZN hlavy a krku (C01, C02, C04–C06, C09) v České republice
Trendy prevalence vybraných ZN hlavy a krku (C01, C02, C04–C06, C09) v České republice
Trendy prevalence vybraných ZN hlavy a krku (C01, C02, C04–C06, C09) v České republice
Epidemiologické trendy vybraných ZN hlavy a krku (C01, C02, C04–C06, C09) v České republice: incidence, mortalita a prevalence – absolutní počty
Epidemiologické trendy vybraných ZN hlavy a krku (C01, C02, C04–C06, C09) v České republice: incidence, mortalita a prevalence – absolutní počty
Epidemiologické trendy vybraných ZN hlavy a krku (C01, C02, C04–C06, C09) v České republice: incidence, mortalita a prevalence – počty na 100 000 osob
Epidemiologické trendy vybraných ZN hlavy a krku (C01, C02, C04–C06, C09) v České republice: incidence, mortalita a prevalence – počty na 100 000 osob
Epidemiologické trendy vybraných ZN hlavy a krku (C01, C02, C04–C06, C09) v České republice: incidence, mortalita a prevalence – tabulkový přehled
Epidemiologické trendy vybraných ZN hlavy a krku (C01, C02, C04–C06, C09) v České republice: incidence, mortalita a prevalence – tabulkový přehled
Epidemiologické trendy vybraných ZN hlavy a krku (C01, C02, C04–C06, C09) u mužů v České republice: incidence, mortalita a prevalence – absolutní počty
Epidemiologické trendy vybraných ZN hlavy a krku (C01, C02, C04–C06, C09) u mužů v České republice: incidence, mortalita a prevalence – absolutní počty
Epidemiologické trendy vybraných ZN hlavy a krku (C01, C02, C04–C06, C09) u žen v České republice: incidence, mortalita a prevalence – absolutní počty
Epidemiologické trendy vybraných ZN hlavy a krku (C01, C02, C04–C06, C09) u žen v České republice: incidence, mortalita a prevalence – absolutní počty
Epidemiologické trendy vybraných ZN hlavy a krku (C01, C02, C04–C06, C09) u mužů v České republice: incidence, mortalita a prevalence – počty na 100 000 mužů
Epidemiologické trendy vybraných ZN hlavy a krku (C01, C02, C04–C06, C09) u mužů v České republice: incidence, mortalita a prevalence – počty na 100 000 mužů
Epidemiologické trendy vybraných ZN hlavy a krku (C01, C02, C04–C06, C09) u žen v České republice: incidence, mortalita a prevalence – počty na 100 000 žen
Epidemiologické trendy vybraných ZN hlavy a krku (C01, C02, C04–C06, C09) u žen v České republice: incidence, mortalita a prevalence – počty na 100 000 žen
Epidemiologické trendy vybraných ZN hlavy a krku (C01, C02, C04–C06, C09) v ČR dle pohlaví: incidence, mortalita a prevalence – tabulkový přehled
Epidemiologické trendy vybraných ZN hlavy a krku (C01, C02, C04–C06, C09) v ČR dle pohlaví: incidence, mortalita a prevalence – tabulkový přehled
Epidemiologické trendy vybraných ZN hlavy a krku (C01, C02, C04–C06, C09) u mužů v České republice: věková struktura
Epidemiologické trendy vybraných ZN hlavy a krku (C01, C02, C04–C06, C09) u mužů v České republice: věková struktura
Epidemiologické trendy vybraných ZN hlavy a krku (C01, C02, C04–C06, C09) u žen v České republice: věková struktura
Epidemiologické trendy vybraných ZN hlavy a krku (C01, C02, C04–C06, C09) u žen v České republice: věková struktura

12.7.2018 Výbor pro zdravotnictví PSP ČR


Zpět