CERVIX | CERVIKÁLNÍ SCREENING [ISSN 1804-087X]
česky | english | mapa webu


PARTNEŘI A ODBORNÁ
ZÁŠTITA PROJEKTU
ČGPS | MZ ČR | Lékařská fakulta Masarykovy univerzity |       Institut biostatistiky a analýz, Masarykova univerzita
GRANTOVÁ PODPORA PROJEKTU
 
GlaxoSmithKline     Roche |

Odborné informační zdroje
Autorský výukový portál zabývající se gynekologickou cytologiíwww.cipek.cz
Cervikální cytologie
 
Cancer Screening in the European Unionec.europa.eu
Cancer Screening in the European Union (2017)
[ 10,6 MB]
 
SVOD - Epidemiologie zhoubných nádorů v České republicewww.svod.cz
Epidemiologie zhoubných nádorů
v České republice
 
NCI Bethesda System
HPV College

 

Nový mezinárodní projekt pro inovaci onkologické péče v Evropě

Zkvalitňování a inovace onkologické péče a její dostupnost pro všechny občany patří mezi priority Evropské unie v oblasti zdravotnictví. Jedním ze střípků v této široké problematice je i nový projekt INTENT, jehož cílem je najít řešení pro inovativní model onkologické péče primárně orientované na pacienta („patient-centred model of care“).


Interreg Intent logo

Zhoubné nádory jsou druhou nejčastější příčinou úmrtí v EU. Díky prodlužujícímu se přežití se však mění naše dosavadní zkušenosti se zhoubnými nádory. Mění se naše představa o tom, „co je rakovina“, více je reflektována potřeba péče orientované na pacienta.

Výstupy projektu INTENT cílí na všechny typy institucí zapojených do onkologické péče, jejichž zástupci jsou do projektu rovněž přímo zapojeni: poskytovatelé onkologické péče, pacienti a tvůrci politik. Projekt INTENT pomáhá těmto skupinám lépe porozumět interpretaci přístupu orientovaného na pacienta a identifikovat způsoby, jak zvyšovat kvalitu onkologické péče ve střední Evropě.

Projektu se účastní organizace ze 4 zemí: České republiky, Itálie, Maďarska a Slovinska. Nový model onkologické péče bude vyvíjen a testován na základě zkušeností z pěti pilotních center z uvedených zemí; v ČR je to Masarykův onkologický ústav v Brně. Výsledkem projektu mj. bude:

  • lepší porozumění konceptu péče orientované na pacienta,
  • zavedení nových nástrojů a metod k prosazování péče orientované na pacienta,
  • relevantní doporučení tvůrcům politik,
  • síť místních zainteresovaných subjektů, které spolupracují na identifikaci oblastí ke zlepšení a na inovativních řešeních.

Projekt INTENT je financován z programu INTERREG Central Europe, který podporuje vzájemnou spolupráci při řešení společných problémů napříč střední Evropou.

Další podrobnosti jsou k dispozici v informačním letáku ( PDF soubor, 2,7 MB).

8.2.2018


Zpět