CERVIX | CERVIKÁLNÍ SCREENING [ISSN 1804-087X]
česky | english | mapa webu


PARTNEŘI A ODBORNÁ
ZÁŠTITA PROJEKTU
ČGPS | MZ ČR | Institut biostatistiky a analýz, Masarykova univerzita
GRANTOVÁ PODPORA PROJEKTU
 
GlaxoSmithKline |

Odborné informační zdroje
Autorský výukový portál zabývající se gynekologickou cytologiíwww.cipek.cz
Cervikální cytologie
 
Hodnotící systém Bethesda 2001nih.techriver.net
Hodnotící systém
Bethesda 2001
 
Evropská komise – klíčové dokumenty k organizovaným screeningovým programůmec.europa.eu
Evropská komise - Klíčové dokumenty
 
SVOD - Epidemiologie zhoubných nádorů v České republicewww.svod.cz
Epidemiologie zhoubných nádorů
v České republice
 
HPV College

Konference PREVON 2017 – prevence vážných onemocnění

Programy prevence, screeningu a časné diagnostiky vážných onemocnění ve světle současných poznatků a praktických zkušeností: Výzkum → Implementace → Kvalita → Bezpečnost → Přínos → Nákladová efektivita

Konference PREVON 2017 se bude konat 25. září 2017 v Praze a přinese aktuální informace v oblasti časné diagnostiky onemocnění.


Konference se mimo jiné bude věnovat tématu screeningu karcinomu děložního hrdla. Toto téma bude představeno významnými odborníky, rozebrány budou slabé a silné stránky tohoto programu z pohledu aktuálních datových zdrojů. Nad aktuálním stavem a možnostmi zlepšení budou diskutovat přední odborníci, političtí zástupci i zástupci pacientů.

Konference má za cíl vybudovat platformu pro kritickou diskuzi o možnostech preventivních programů a o reálných přínosech časného záchytu vážných onemocnění v ČR. Konference rovněž představí aktivity nově založeného Národního koordinačního centra prevence vážných onemocnění. Diskutovány budou stávající screeningové programy, jejich výsledky, silné i slabé stránky, a dále také návrhy na možné nové programy časného záchytu onemocnění. Jde o témata zajímavá nejen pro lékaře a vědce, ale také pro pacienty a politickou reprezentaci. Jedním z cílů konference je moderovat výměnu zkušeností všech těchto skupin, které se na „běžných“ vědeckých konferencích příliš často v diskuzi nesetkávají.

Účast na konferenci je zdarma, je však nutná registrace.

Veškeré informace, včetně on-line registrace na konferenci, naleznete na webových stránkách prevon.uzis.cz.

Ke stažení

 

PREVON 2017 – prevence vážných onemocnění

7.9.2017 Administrátor


Zpět