CERVIX | CERVIKÁLNÍ SCREENING [ISSN 1804-087X]
česky | english | mapa webu


PARTNEŘI A ODBORNÁ
ZÁŠTITA PROJEKTU
ČGPS | MZ ČR | Lékařská fakulta Masarykovy univerzity |       Institut biostatistiky a analýz, Masarykova univerzita
GRANTOVÁ PODPORA PROJEKTU
 
GlaxoSmithKline     Roche |

Odborné informační zdroje
Autorský výukový portál zabývající se gynekologickou cytologiíwww.cipek.cz
Cervikální cytologie
 
Cancer Screening in the European Unionec.europa.eu
Cancer Screening in the European Union (2017)
[ 10,6 MB]
 
SVOD - Epidemiologie zhoubných nádorů v České republicewww.svod.cz
Epidemiologie zhoubných nádorů
v České republice
 
NCI Bethesda System
HPV College

 

Konference PREVON 2017 zpřístupnila prezentované materiály

Programy prevence, screeningu a časné diagnostiky vážných onemocnění ve světle současných poznatků a praktických zkušeností: Výzkum → Implementace → Kvalita → Bezpečnost → Přínos → Nákladová efektivita

Konference PREVON 2017 se konala dne 25. září 2017 v Praze a přinesla aktuální informace v oblasti časné diagnostiky onemocnění. Informace a sdělení jednotlivých zúčastněných odborníků jsou ve formě prezentace dostupné na http://prevon.uzis.cz/.


Konference se mimo jiné věnovala tématu screeningu karcinomu děložního hrdla. Toto téma bylo představeno významnými odborníky, rozebrány byly slabé a silné stránky tohoto programu z pohledu aktuálních datových zdrojů. Nad aktuálním stavem a možnostmi zlepšení diskutovali přední odborníci, političtí zástupci i zástupci pacientů.

Konference měla za cíl vybudovat platformu pro kritickou diskuzi o možnostech preventivních programů a o reálných přínosech časného záchytu vážných onemocnění v ČR. Konference rovněž představila aktivity nově založeného Národního koordinačního centra prevence vážných onemocnění. Diskutovány byly stávající screeningové programy, jejich výsledky, silné i slabé stránky, a dále také návrhy na možné nové programy časného záchytu onemocnění. Šlo o témata zajímavá nejen pro lékaře a vědce, ale také pro pacienty a politickou reprezentaci. Jedním z cílů konference bylo moderovat výměnu zkušeností všech těchto skupin, které se na „běžných“ vědeckých konferencích příliš často v diskuzi nesetkávají.

Bližší informace naleznete na webových stránkách prevon.uzis.cz.

Ke stažení

 

PREVON 2017 – prevence vážných onemocnění

30.9.2017 Administrátor


Zpět