CERVIX | CERVIKÁLNÍ SCREENING [ISSN 1804-087X]
česky | english | mapa webu


PARTNEŘI A ODBORNÁ
ZÁŠTITA PROJEKTU
ČGPS | MZ ČR | Lékařská fakulta Masarykovy univerzity |       Institut biostatistiky a analýz, Masarykova univerzita
GRANTOVÁ PODPORA PROJEKTU
 
GlaxoSmithKline     Roche |

Odborné informační zdroje
Autorský výukový portál zabývající se gynekologickou cytologiíwww.cipek.cz
Cervikální cytologie
 
Cancer Screening in the European Unionec.europa.eu
Cancer Screening in the European Union (2017)
[ 10,6 MB]
 
SVOD - Epidemiologie zhoubných nádorů v České republicewww.svod.cz
Epidemiologie zhoubných nádorů
v České republice
 
NCI Bethesda System
HPV College

 

Národní program cervikálního screeningu ČR má nově zavedený tzv. datový audit. Co z této skutečnosti vyplývá pro ambulantní gynekology?

Rozbor procesů a povinností vypracovaný na základě připraveného Věstníku MZ ČR.


 1. Při preventivní prohlídce odebírá registrující gynekolog materiál z děložního čípku. Materiál zasílá do referenční cytologické laboratoře spolu s Průvodkou na vyhodnocení cervikovaginální cytologie (bližší informace najdete zde).
   
 2. Na základě výsledků cytologického vyšetření rozhodne registrující gynekolog o dalším postupu vyšetření. V případě jiného než negativního výsledku cytologického vyšetření zasílá gynekolog do referenční cytologické laboratoře kontrolní stěr z děložního hrdla, případně informuje cytologickou laboratoř o výsledku histopatologického vyšetření, a to prostřednictvím formuláře Návratka: Histopatologické vyšetření v programu screeningu ca děložního hrdla (bližší informace najdete zde).
   
 3. V případě jiného než negativního výsledku screeningové cytologie vznáší referenční cytologická laboratoř dotaz na registrujícího gynekologa, pokud neobdrží kontrolní cytologický stěr případně výsledek histologie v časovém odstupu dle závažnosti cytologického nálezu:

  Výsledek cytologie Dotaz na osud pacientky
  Normální Ne
  Nehodnotitelný 4 měsíce
  ACS-US 7 měsíců
  ASC-H 4 měsíce
  LSIL 7 měsíců
  HSIL 4 měsíce
  HSIL - nelze vyloučit invazi 4 měsíce
  Dlaždicobuněčný karcinom 4 měsíce
  AGC-NOS 4 měsíce
  AGC-NEO 4 měsíce
  Adenokarcinom in situ - AIS 4 měsíce
  Adenokarcinom invazivní 4 měsíce
  Ostatní maligní nádory 4 měsíce
  Jiné Fakultativně

  Tento dotaz vznáší na začátku každého čtvrtletí.
   
 4. V případě, že gynekolog z objektivních důvodů nezaslal u dané klientky referenční cytologické laboratoři kontrolní stěr z děložního hrdla ani výsledek histopatologického vyšetření, zasílá referenční cytologické laboratoři vysvětlení na formuláři Návratka: Histopatologické vyšetření v programu screeningu ca děložního hrdla (bližší informace najdete zde):
  • Pacientka se ztratila z evidence registrujícího gynekologa
  • Pacientka zemřela
  • Pacientka odmítla léčbu/vyšetření
  • Pacientka odmítla dodat výsledky vyšetření
  • Špatná spolupráce jiného zdravotnického zařízení znemožňující získání výsledků registrujícím gynekologem
  • Na základě jiného diagnostického vyšetření nebylo cytologické nebo histologické vyšetření indikováno 
 5. Za zadání veškerých uvedených údajů do databáze je odpovědná akreditovaná cytologická laboratoř.

25.3.2009 Administrátor


Zpět