CERVIX | CERVIKÁLNÍ SCREENING [ISSN 1804-087X]
česky | english | mapa webu


PARTNEŘI A ODBORNÁ
ZÁŠTITA PROJEKTU
ČGPS | MZ ČR | Lékařská fakulta Masarykovy univerzity |       Institut biostatistiky a analýz, Masarykova univerzita
GRANTOVÁ PODPORA PROJEKTU
 
GlaxoSmithKline     Roche |

Odborné informační zdroje
Autorský výukový portál zabývající se gynekologickou cytologiíwww.cipek.cz
Cervikální cytologie
 
Cancer Screening in the European Unionec.europa.eu
Cancer Screening in the European Union (2017)
[ 10,6 MB]
 
SVOD - Epidemiologie zhoubných nádorů v České republicewww.svod.cz
Epidemiologie zhoubných nádorů
v České republice
 
NCI Bethesda System
HPV College

 

Stop karcinomům – chraňte se před lidskými papilomaviry

Odborníci se shodují, že nejúčinnějším nástrojem ke snížení výskytu závažných onkologických i dalších onemocnění způsobených HPV, je snížit cirkulaci lidského papilomaviru v populaci preventivním očkováním.


„Přestože se léčba zhoubných onemocnění stále zlepšuje, stále platí, že je lepší rakovinou neonemocnět. V rámci prevence je naděje na zdraví větší než v rámci léčby rozvinuté nemoci,“ říká doc. MUDr. Petra Tesařová, CSc., z Onkologické kliniky 1. lékařské fakulty UK a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.

Karcinom děložního hrdla je nejzávažnější z nemocí spojených s HPV a lze se proti němu bránit i prostřednictvím organizovaného screeningu, tj. pravidelnými stěry z děložního hrdla. U ostatních onemocnění je záchyt jejich včasných stadií podstatně složitější a jedinou prevencí je kromě sexuální abstinence právě očkování.

„Pokud existuje jakákoliv možnost cíleně zabránit vzniku zhoubného onemocnění, má smysl do ní investovat. Neexistuje žádná zázračná pilulka, která by nádorům předcházela, je třeba využít možností, které se nám v současnosti nabízejí,“ podotýká Petra Tesařová. „Mám tři děti, z toho dvě dcery, a obě jsem nechala očkovat. Bylo to v době, kdy se žádné vakcíny proti HPV z pojištění nehradily. Když jsem volila mezi tím, zda jim mám koupit něco do výbavy, nebo je nechat očkovat, bylo to jednoznačné rozhodnutí.“

Očkování je bezpečné

V současnosti se proti HPV nechává očkovat zhruba polovina dívek v pubertě. Petra Tesařová zdůrazňuje, že očkování je bezpečné. „Cílí na viry, které jsou tělu cizí. Nezasahuje tedy do struktury normálních buněk.“ Očkování nesměřuje na všechny typy HPV, kterých jsou desítky, ale na ty, které jsou lidskému zdraví nebezpečné.

U velké části lidí infekce i bez očkování časem spontánně vymizí, u části naopak přetrvá a v některých případech vede ke vzniku karcinomu. Nikdo však v současnosti neví, u koho a proč se karcinom objeví, proto má smysl očkovat každého jedince. „Vývoj zhoubného nádoru je nesmírně komplikovaný. Nelze jednoduše říci, že stačí mít infekci a on se objeví. Stejně tak mnoho lidí kouří a zdaleka ne u všech vznikne karcinom plic,“ podotýká Petra Tesařová.

Vakcinace není stoprocentní zárukou, že očkovaný člověk neonemocní nádorem způsobeným virem HPV, ale riziko se významně snižuje. „Očkování proti HPV má snížit riziko nádorů způsobených HPV výrazně, až o 90 %,“ říká Petra Tesařová.

Podceňujeme riziko

Vzhledem k tomu, že 80 procent sexuálně aktivních lidí se alespoň jednou za život HPV virem nakazí, je potřeba se před touto nákazou účinně chránit. „Karcinomy spojené s HPV jsou jedny z mála, kterým lze efektivně a bezpečně předejít,“ zdůrazňuje Petra Tesařová.

Problém je, že mnozí lidé buď o HPV onemocněních nepřemýšlejí, nebo podceňují riziko, které hrozí jim a jejich dětem. „Velmi často se mne moje pacientky léčené pro zhoubný nádor ptají na to, zda bych jim doporučila očkovat děti. Je to pochopitelné, mají zkušenost s nemocí a nechtějí, aby ji měly i jejich děti. Byla by škoda, aby se všechny matky musely dožít vlastní rakoviny a teprve pak nechat očkovat své děti,“ zdůrazňuje Petra Tesařová.

Papilomaviry způsobují i nádory hlavy a krku

HPV je spojen i s nádory hlavy a krku. V roce 2008 jimi bylo celosvětově postiženo více než 650 tisíc lidí, z toho jich 350 tisíc zemřelo. Výskyt nádorů za posledních 30 let vzrostl téměř na dvojnásobek.

V posledních zhruba 15 až 20 letech se objevil znepokojující trend: rychle se zvyšuje počet mladších lidí s nádory hltanu. Zatímco dosud tyto nádory postihovaly lidi staršího věku s klasickými rizikovými faktory, tedy pacienty, kteří kouřili a pili alkohol, nyní se objevují čím dál více i u lidí mladších, s vyšším vzděláním, kteří pijí méně alkoholické nápoje a nekouří. „Je to dáno tím, že infekce HPV je čím dál častější,“ říká MUDr. Michal Zábrodský z Kliniky ORL a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN v Motole.

Zákroky v oblasti krku a hlavy jsou složité

Nemoc pacient obvykle objeví tak, že se mu hůře polyká, bolí ho v krku nebo má pouze pocit cizího tělesa v krku, u vážnějších případů se může objevit krvácení z nádoru. Zpočátku jsou nádory velmi nepatrných rozměrů těžko zjistitelné. Pacient je zpravidla léčen antibiotikem, po kterém se jeho stav může na krátkou dobu mírně zlepšit, ale pak se příznaky vrátí a ošetřující lékař ho obvykle odešle na specializované pracoviště.

Pacienti mohou být léčeni chirurgickým zákrokem nebo léčbou nechirurgickou (zpravidla kombinací radioterapie a chemoterapie). „V případě chirurgického výkonu jde o poměrně rozsáhlý zákrok, protože je nutno odstranit nejen nádor, ale i 10- až 20milimetrovou vrstvu zdravé tkáně kolem něj. Chirurgický zákrok je velkou zátěží pro organismus a má velmi závažné jak estetické, tak funkční následky. Souběžně s místem nádoru se také léčí okolní lymfatické uzliny. Riziko, že nádor bude metastazovat do lymfatických uzlin, je poměrně vysoké,“ podotýká Michal Zábrodský. Krevní cestou se nádor může šířit do plic, jater, nebo do kostí. Existuje také poměrně vysoké riziko vzniku dalšího národu v oblasti hlavy a krku.

Spekuluje se, že zvýšený výskyt nádorů spojených s infekcí HPV je dán i změnou v sexuálním chování, tedy počtem sexuálních partnerů a oblibou orálního sexu. Prevencí vzniku této podskupiny nádorů je jednoznačně očkování. „Sám mám dva chlapce, a až se přiblíží věku před zahájením sexuálního života, nechám je očkovat,“ podotýká Michal Zábrodský.

Papilomatóza způsobuje poruchu řeči i dýchání

HPV také způsobuje papilomatózu horních cest dýchacích, která se projevuje drobnými výrůstky na sliznici, především na hlasivkách. Toto onemocnění mívá za následek zhoršení kvality hlasu, čímž výrazně snižuje schopnost nemocných komunikovat. V pokročilém stadiu může způsobovat i zhoršení dýchání.

„V současnosti neexistuje žádná účinná léčba, která by pomohla pacientům, kteří mají komplikovaný průběh onemocnění s opakovanými recidivami nemoci v krátkém časovém období,“ říká Michal Zábrodský. Papilomatóza se nejčastěji objevuje u malých dětí ve věku od dvou do čtyř let a pak u dospělých od dvaceti do čtyřiceti let. Onemocnění má velmi rozdílnou dynamiku, u některých lidí se nemoc po prvním výskytu roky znovu neprojeví, u jiných se vrátí i několikrát v průběhu jednoho roku. Proč tomu tak je, není dosud známo. Mnohdy je nutný chirurgický zákrok, a to i opakovaně, pacienta však zbaví jen projevů onemocnění, kauzální léčba neexistuje.

Více informací o HPV College

10.11.2015 HPV College


Zpět