CERVIX | CERVIKÁLNÍ SCREENING [ISSN 1804-087X]
česky | english | mapa webu


PARTNEŘI A ODBORNÁ
ZÁŠTITA PROJEKTU
ČGPS | MZ ČR | Lékařská fakulta Masarykovy univerzity |       Institut biostatistiky a analýz, Masarykova univerzita
GRANTOVÁ PODPORA PROJEKTU
 
GlaxoSmithKline     Roche |

Odborné informační zdroje
Autorský výukový portál zabývající se gynekologickou cytologiíwww.cipek.cz
Cervikální cytologie
 
Cancer Screening in the European Unionec.europa.eu
Cancer Screening in the European Union (2017)
[ 10,6 MB]
 
SVOD - Epidemiologie zhoubných nádorů v České republicewww.svod.cz
Epidemiologie zhoubných nádorů
v České republice
 
NCI Bethesda System
HPV College

 

V ČR je nyní dostupná ještě účinnější vakcína proti karcinomu děložního hrdla

Infekce HPV jsou příčinou téměř všech zhoubných nádorů děložního hrdla. Každým rokem u nás tímto karcinomem onemocní přibližně 1000 žen a 400 jich na tuto nemoc umírá, i když toto číslo v posledních letech v ČR pozvolna klesá. Na rozdíl od jiných typů rakoviny se ovšem proti nádorům způsobeným HPV lze chránit.


Gynekologové provádějí screening přednádorových stavů, který v naprosté většině případů dokáže včas odhalit změny předcházející nádoru. Téměř polovina žen však na pravidelné každoroční prohlídky nechodí – většina nádorů děložního hrdla se přitom vyskytuje u žen, které prevenci opomenuly.

Nejde ovšem pouze o karcinom děložního hrdla, papilomaviry také způsobují až 90 procent případů rakovin análního otvoru, 70 procent případů rakovin vaginy či 40 procent případů rakovin vulvy, u kterých screening není možný. Jedinou účinnou ochranou proti všem těmto onemocněním je očkování.

Účinnější očkování než dosud

Lidský papilomavirus (HPV) je velmi rozšířený virus přenášený pohlavním stykem, který napadá muže i ženy. Během života se jím nakazí až 80 procent populace.

Česká republika je první zemí v Evropě, kde je dostupná nová vakcína proti HPV. Gardasil 9 poskytuje ochranu proti devíti typům HPV. Po USA a Kanadě jsme třetí na světě, kde je tato vakcína k dispozici.

„Získáváme očkování proti 90 procentům původců karcinomu děložního hrdla, což je nejčastější zhoubné onemocnění vyvolané HPV,“ upozorňuje MUDr. Vladimír Dvořák, Ph.D., předseda Sdružení soukromých gynekologů ČR. „Pokud existuje jakákoliv možnost cíleně zabránit vzniku zhoubného onemocnění, má smysl do ní investovat. Neexistuje žádná zázračná pilulka, která by nádorům předcházela, je třeba využít možností, které se nám v současnosti nabízejí,” podotýká k tomu doc. MUDr. Petra Tesařová, CSc., z Onkologické kliniky 1. lékařské fakulty UK a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.

Očkování výrazně zvyšuje i šíři ochrany proti dalším karcinomům – vulvy, vaginy, anu, penisu, hlavy a krku a chrání před dalšími velmi nepříjemnými a obtížně léčitelnými onemocněními spojenými s infekcí HPV, jako jsou genitální bradavice.

„Devítivalentní vakcína zvyšuje ochranu proti typům HPV, proti kterým lidé dosud užívanými vakcínami chráněni nebyli. Dívky i chlapci, stejně jako dospělí, nyní mají o to větší důvod nechat se očkovat,“ doplňuje doktor Dvořák.

Výskyt nádorů krku a hlavy u mladých lidí stoupá

Varující je rovněž fakt, že v posledních zhruba 15 až 20 letech se rychle se zvyšuje počet mladších lidí s nádory hltanu. Zatímco dosud se tyto nádory objevovaly u lidí staršího věku s klasickými rizikovými faktory, tedy u pacientů, kteří kouřili a pili alkohol, nyní se objevují čím dál více i u lidí mladších, s vyšším vzděláním, kteří pijí méně alkoholické nápoje a nekouří. „Je to dáno tím, že infekce HPV je čím dál častější,“ říká MUDr. Michal Zábrodský z Kliniky ORL a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN Motol, Praha. Prevencí vzniku této podskupiny nádorů je jednoznačně očkování. „Sám mám dva chlapce, a až se přiblíží věku před zahájením sexuálního života, nechám je očkovat,“ podotýká Michal Zábrodský.

Plošné využívání jak screeningu, tak očkování devítivalentní vakcínou by mohlo vést až k vymýcení rakoviny děložního hrdla a zároveň přinést výrazný pokles dalších onemocnění asociovaných s HPV. Úspěšnost využití této přelomové možnosti ochrany proti rakovině děložního hrdla a dalším HPV onemocněním podle odborníků závisí především na informovanosti veřejnosti.

Více informací o HPV College

11.11.2015 Tisková zpráva HPV College


Zpět