CERVIX | CERVIKÁLNÍ SCREENING [ISSN 1804-087X]
česky | english | mapa webu


PARTNEŘI A ODBORNÁ
ZÁŠTITA PROJEKTU
ČGPS | MZ ČR | Lékařská fakulta Masarykovy univerzity |       Institut biostatistiky a analýz, Masarykova univerzita
GRANTOVÁ PODPORA PROJEKTU
 
GlaxoSmithKline     Roche |

Odborné informační zdroje
Autorský výukový portál zabývající se gynekologickou cytologiíwww.cipek.cz
Cervikální cytologie
 
Cancer Screening in the European Unionec.europa.eu
Cancer Screening in the European Union (2017)
[ 10,6 MB]
 
SVOD - Epidemiologie zhoubných nádorů v České republicewww.svod.cz
Epidemiologie zhoubných nádorů
v České republice
 
NCI Bethesda System
HPV College

 

Evropské směrnice pro zajištění kvality screeningu karcinomu děložního hrdla: dodatky k 2. vydání

Evropská komise vydala dodatky k druhému vydání Evropských směrnic pro zajištění kvality screeningu karcinomu děložního hrdla.


Směrnice pro screening karcinomu děložního hrdla prosazují bezpečnou, spravedlivou, spolehlivou a nákladově efektivní zdravotní péči, která maximalizuje užitek pro ženy účastnící se screeningu a zároveň minimalizuje nežádoucí účinky screeningového programu. Evropské směrnice z roku 2008 [1] obsahují vůdčí principy a doporučení založená na důkazech (evidence-based recommendations) za účelem zajištění kvality screeningu. Těchto principů a doporučení by se jednotlivé členské státy EU měly držet při zavádění screeningových programů.

V letošním roce byly vydány dodatky [2] evropských směrnic pro screening karcinomu děložního hrdla, které se zaměřují nejen na testování přítomnosti lidského papilomaviru (HPV) a organizaci screeningových programů založených na testu HPV nebo na cytologickém vyšetření, ale také na zavádění očkovacích programů proti HPV. Nové dodatky položily základ pro další vývoj všeobecných evropských směrnic v příštích letech.

Publikaci si můžete stáhnout z on-line knihkupectví EU (bookshop.europa.eu).

Reference

  1. European guidelines for quality assurance in cervical cancer screening, 2nd Edition. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2008. ISBN 978-92-79-07698-5. doi: 10.2772/44215
  2. European guidelines for quality assurance in cervical cancer screening, 2nd Edition: Supplements. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2015. ISBN: 978-92-79-48538-1. doi: 10.2875/859507

17.9.2015 CancerControl.eu


Zpět