CERVIX | CERVIKÁLNÍ SCREENING [ISSN 1804-087X]
česky | english | mapa webu


PARTNEŘI A ODBORNÁ
ZÁŠTITA PROJEKTU
ČGPS | MZ ČR | Lékařská fakulta Masarykovy univerzity |       Institut biostatistiky a analýz, Masarykova univerzita
GRANTOVÁ PODPORA PROJEKTU
 
GlaxoSmithKline     Roche |

Odborné informační zdroje
Autorský výukový portál zabývající se gynekologickou cytologiíwww.cipek.cz
Cervikální cytologie
 
Cancer Screening in the European Unionec.europa.eu
Cancer Screening in the European Union (2017)
[ 10,6 MB]
 
SVOD - Epidemiologie zhoubných nádorů v České republicewww.svod.cz
Epidemiologie zhoubných nádorů
v České republice
 
NCI Bethesda System
HPV College

 

Odstartovaly nové preventivní programy

Vláda na konci srpna odsouhlasila 13 akčních plánů Národní strategie Zdraví 2020. Patří mezi ně Národní akční plán na screening a včasný záchyt vážných nemocí, v jehož rámci vznikne řada nových plošných screeningů. Své akční plány má také prevence obezity, správná výživa a stravovací návyky, podpora pohybové aktivity nebo zvládání infekčních onemocnění.


„Tato strategie jasně definuje priority České republiky v oblasti péče o zdraví, které povedou ke zlepšení zdravotního stavu našich občanů. Existence tohoto dokumentu nám také umožňuje čerpat finanční prostředky z evropských fondů, což je pro realizaci akčních plánů zásadní,“ uvedl ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček.

Celý článek na webu zdravi.e15.cz

 

Návrh devíti nových screeningových programů

  1. sekundární prevence patologických zlomenin (osteoporóza)
  2. sekundární prevence diabetu u rizikové populace v návaznosti na Národní diabetologický program - účinná prevence závažných dopadů diabetu
  3. časný záchyt diabetické retinopatie
  4. časný záchyt výdutě břišní aorty
  5. novorozenecký laboratorní záchyt závažných vrozených kombinovaných poruch imunity (SCID)
  6. časná diagnostika poruch autistického spektra
  7. časný záchyt bronchogenního karcinomu u vysoce rizikové populace
  8. časný záchyt karcinomu prostaty se zaměřením na vybrané rizikové skupiny
  9. prevence chronického renálního selhání

Zdroj: Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS)

 

Stávající programy screeningu nádorových onemocnění v České republice

Národní program screeningu
karcinomu prsu
v České republice
Národní program screeningu
karcinomu děložního hrdla
v České republice
Národní program screeningu
kolorektálního karcinomu
v České republice

 

21.9.2015 Zdravotnictví a medicína 9/2015


Zpět