CERVIX | CERVIKÁLNÍ SCREENING [ISSN 1804-087X]
česky | english | mapa webu


PARTNEŘI A ODBORNÁ
ZÁŠTITA PROJEKTU
ČGPS | MZ ČR | Lékařská fakulta Masarykovy univerzity |       Institut biostatistiky a analýz, Masarykova univerzita
GRANTOVÁ PODPORA PROJEKTU
 
GlaxoSmithKline     Roche |

Odborné informační zdroje
Autorský výukový portál zabývající se gynekologickou cytologiíwww.cipek.cz
Cervikální cytologie
 
Cancer Screening in the European Unionec.europa.eu
Cancer Screening in the European Union (2017)
[ 10,6 MB]
 
SVOD - Epidemiologie zhoubných nádorů v České republicewww.svod.cz
Epidemiologie zhoubných nádorů
v České republice
 
NCI Bethesda System
HPV College

 

Co způsobilo pokles incidence cervikálních lézí vysokého stupně v USA? Nikoli očkování proti HPV, nýbrž změna doporučení pro cervikální screening, tvrdí studie

Nová analýza ukazuje, že podíl cervikálních lézí vysokého stupně u mladých Američanek se snížil poté, co byly na trh uvedeny vakcíny proti lidskému papilomaviru (HPV). Tento trend však může být částečně způsoben změnou doporučení pro screening karcinomu děložního hrdla.


Výsledky studie byly právě publikovány v Cancer [1], oficiálním časopise Americké onkologické společnosti (American Cancer Society, ACS). Studie poukazuje na problematiku obtížného monitorování dopadu očkování v době, kdy zároveň probíhají změny v organizaci screeningového programu.

Více než polovinu cervikálních lézí vysokého stupně způsobuje perzistentní infekce HPV, které lze předejít, je-li člověk očkován HPV vakcínou. Monitorování trendu incidence těchto lézí pak může pomoci při hodnocení dopadu HPV vakcinace.

Výzkumný tým pod vedením dr. Susan Haririové z amerických Středisek pro kontrolu a prevenci nemocí (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) dospěl k závěru, že již v prvních několika letech poté, co bylo v USA zavedeno očkování proti HPV (2008–2012), došlo v celé zemi k výraznému a rovnoměrnému poklesu incidence cervikálních lézí vysokého stupně u žen ve věku 18–20 let, do menší míry pak i u žen ve věkové skupině 21–24 let.

Dr. Haririová podotkla, že cervikální léze vysokého stupně jsou asymptomatické, a že detekovat je lze pouze prostřednictvím běžného cervikálního screeningu. V průběhu této studie však došlo ke změně doporučení pro screening karcinomu děložního hrdla, proto se výzkumníci soustředili rovněž na trendy v účasti na cervikálním screeningu. „Významnou změnou je zvláště to, že cervikální screening již v USA není doporučován ženám mladším 21 let. V rámci naší studie jsme zjistili výrazný pokles účasti na cervikálním screeningu u 18–20letých žen, což je důsledkem nového doporučení,“ upozornila dr. Haririová. Účast na screeningu poklesla rovněž u 21–24letých žen, ne však do takové míry jako u mladší věkové skupiny. „Domníváme se, že pokles incidence lézí vysokého stupně je převážně odrazem organizačních změn v cervikálním screeningu; částečně však může být i výsledkem HPV vakcinace,“ vysvětlila dr. Haririová. „Největší přínos HPV vakcinace – tedy pokles incidence karcinomu děložního hrdla a dalších zhoubných nádorů souvisejících s HPV infekcí – bude možné vyhodnotit až po mnoha letech, neboť mezi infekcí HPV a vznikem zhoubného nádoru je relativně dlouhá časová prodleva,“ uvedla závěrem dr. Haririová.

Dr. Harinder Brar a Dr. Allan Covens z Torontské univerzity (University of Toronto) v úvodníku k této studii poznamenali, že se jedná o důležitý výzkum, neboť je to historicky první studie, která zkoumá incidenci cervikálních lézí vysokého stupně v „postvakcinační éře“. Autoři úvodníku mj. napsali: „Studie upozorňuje, že ačkoli předběžná data ukazují pokles incidence, výsledky mohou být zavádějící v důsledku změn doporučení pro cervikální screening.“

Reference

  1. Hariri S, Johnson ML, et al. Population-based trends in high-grade cervical lesions in the early human papillomavirus vaccine era in the United States. Cancer 2015. doi: 10.1002/cncr.29266

22.6.2015 Tisková zpráva nakladatelství Wiley


Zpět