CERVIX | CERVIKÁLNÍ SCREENING [ISSN 1804-087X]
česky | english | mapa webu


PARTNEŘI A ODBORNÁ
ZÁŠTITA PROJEKTU
ČGPS | MZ ČR | Lékařská fakulta Masarykovy univerzity |       Institut biostatistiky a analýz, Masarykova univerzita
GRANTOVÁ PODPORA PROJEKTU
 
GlaxoSmithKline     Roche |

Odborné informační zdroje
Autorský výukový portál zabývající se gynekologickou cytologiíwww.cipek.cz
Cervikální cytologie
 
Cancer Screening in the European Unionec.europa.eu
Cancer Screening in the European Union (2017)
[ 10,6 MB]
 
SVOD - Epidemiologie zhoubných nádorů v České republicewww.svod.cz
Epidemiologie zhoubných nádorů
v České republice
 
NCI Bethesda System
HPV College

 

Čtyři měsíce adresného zvaní přivedly na onkologický screening 673 647 klientů VZP

Z dopisů, jimiž zve VZP své klienty na tři typy preventivních onkologických prohlídek, mají největší ohlas pozvánky na kolorektální screening. Při tom mohou lékaři vyloučit či v raném stadiu odhalit rakovinu tlustého střeva a konečníku. Za první čtyři měsíce letošního roku přišlo na tyto prohlídky bezmála o třetinu více lidí než ve stejném období roku 2013.


Největší nárůst docházky na kolorektální screening zaznamenali lékaři v Praze (45,6 %), ve středních Čechách (42,7 %) a v Libereckém kraji (36,1 %). Nejmenší nárůst byl naopak v plzeňském regionu (14,7 %) (Tab. 1).

Tabulka 1: Počet pojištěnců se screeningem kolorektálního karcinomu*

Kraj 1-4/2013 1-4/2014 2014/2013
Hlavní město Praha 11 757 17 116 145,6%
Středočeský kraj 11 407 16 274 142,7%
Jihočeský kraj 7 842 10 060 128,3%
Plzeňský kraj 7 119 8 169 114,7%
Karlovarský kraj 4 028 5 096 126,5%
Ústecký kraj 12 555 15 362 122,4%
Liberecký kraj 6 411 8 726 136,1%
Královéhradecký kraj 6 995 8 924 127,6%
Pardubický kraj 7 781 10 510 135,1%
Vysočina 8 333 11 254 135,1%
Jihomoravský kraj 14 350 18 285 127,4%
Olomoucký kraj 7 910 9 900 125,2%
Moravskoslezský kraj 9 878 12 493 126,5%
Zlínský kraj 9 307 12 387 133,1%
Celkem VZP ČR 125 673 164 556 130,9%

Na druhém místě se z trojice screeningových onkologických programů co do úspěšnosti umístila mamografická vyšetření. Jejich počet od ledna do dubna stoupl oproti loňsku téměř o 11 %. Výrazně nadprůměrný nárůst se projevil zejména ve Zlínském kraji (32 %), Jihočeském kraji (27,5 %) a ve středních Čechách (19,5 %) (Tab. 2).

Tabulka 2: Počet pojištěnek s mamografickým screeningem*

Kraj 1-4/2013 1-4/2014 2014/2013
Hlavní město Praha 16 647 17 638 106,0%
Středočeský kraj 8 214 9 817 119,5%
Jihočeský kraj 7 014 8 942 127,5%
Plzeňský kraj 7 705 7 236 93,9%
Karlovarský kraj 4 024 3 692 91,7%
Ústecký kraj 9 202 10 551 114,7%
Liberecký kraj 6 651 6 620 99,5%
Královéhradecký kraj 7 541 8 678 115,1%
Pardubický kraj 5 984 7 060 118,0%
Vysočina 8 890 10 026 112,8%
Jihomoravský kraj 14 555 15 952 109,6%
Olomoucký kraj 7 056 7 725 109,5%
Moravskoslezský kraj 11 007 11 541 104,9%
Zlínský kraj 5 700 7 526 132,0%
Celkem VZP ČR 120 190 133 004 110,7%

Relativně nejmenší přínos zatím mají pozvánky na screening děložního hrdla (nárůst o 0,4 %). Tento výsledek je ovlivněn zejména dramatickým poklesem počtu vyšetření ve Zlínském kraji. Zatímco například v Praze stoupl počet prohlídek v prvních čtyřech měsících roku oproti loňsku o 19,3 %, v Libereckém kraji o 4,3 % a v Pardubickém kraji o 3,7 %, na Zlínsku se projevil naopak více než poloviční propad (Tab. 3). Důvody tohoto stavu VZP analyzuje.

Tabulka 3: Počet pojištěnek se screeningem karcinomu děložního hrdla*

Kraj 1-4/2013 1-4/2014 2014/2013
Hlavní město Praha 65 312 77 918 119,3%
Středočeský kraj 12 337 12 389 100,4%
Jihočeský kraj 14 131 13 882 98,2%
Plzeňský kraj 133 917 131 732 98,4%
Karlovarský kraj 3 839 3 935 102,5%
Ústecký kraj 24 512 25 377 103,5%
Liberecký kraj 5 088 5 299 104,1%
Královéhradecký kraj 28 469 26 520 93,2%
Pardubický kraj 12 761 13 238 103,7%
Vysočina 2 650 2 723 102,8%
Jihomoravský kraj 20 664 20 822 100,8%
Olomoucký kraj 4 568 4 264 93,3%
Moravskoslezský kraj 31 421 31 898 101,5%
Zlínský kraj 15 017 6 090 40,6%
Celkem VZP ČR 374 686 376 087 100,4%

Celkem za první čtyři měsíce přivedl projekt adresného zvaní na vyšetření 673 647 klientů VZP. Tedy o 53 098 lidí více než ve stejném období roku 2013. Včasné zjištění nádorového onemocnění je přitom v naprosté většině případů zcela zásadní pro šanci pacienta na uzdravení. Například rakoviny prsu je ročně v Česku zjištěno více než 6 tisíc nových případů a na následky tohoto onemocnění umírá kolem 2 tisíc žen. Odhalení nádoru v počátečním stadiu může snížit úmrtnost o třetinu.

Celý projekt je rozložen do 18 měsíců – letos dostane pozvánku od VZP 1,2 milionu lidí, příští rok přijde znovu těm, kteří na první výzvu nereagovali a na vyšetření nepřišli. Na obeslání těch, kdo prevenci delší čas zanedbávali, dostala pojišťovna 18 milionů korun od ministerstva zdravotnictví. Vlastní nárůst výkonů, který se odhaduje na stovky milionů korun, uhradí z vlastních zdrojů.

Zejména u kolorektálního screeningu je nárůst zájmu klientů skutečně velký. Jak již VZP dříve informovala, lékaři se ale v tomto směru nemusí obávat jakýchkoliv regulací. VZP v žádném případě nechce své smluvní partnery trestat finančními srážkami za důkladně prováděnou prevenci, a proto je může uklidnit – na uvedené screeningové výkony se žádné regulační mechanismy nevztahují a vztahovat nebudou. VZP je přesvědčena, že takový krok je v zájmu zdravotníků i pacientů.

*V uvedených počtech vyšetření jsou zahrnuti jak klienti, kteří přišli na prohlídku po obdržení pozvánky, tak ti, kteří přišli sami od sebe. Odlišit tyto dvě skupiny není z počtu vykázaných výkonů možné.

16.6.2014 Tisková zpráva VZP


Zpět