CERVIX | CERVIKÁLNÍ SCREENING [ISSN 1804-087X]
česky | english | mapa webu


PARTNEŘI A ODBORNÁ
ZÁŠTITA PROJEKTU
ČGPS | MZ ČR | Lékařská fakulta Masarykovy univerzity |       Institut biostatistiky a analýz, Masarykova univerzita
GRANTOVÁ PODPORA PROJEKTU
 
GlaxoSmithKline     Roche |

Odborné informační zdroje
Autorský výukový portál zabývající se gynekologickou cytologiíwww.cipek.cz
Cervikální cytologie
 
Cancer Screening in the European Unionec.europa.eu
Cancer Screening in the European Union (2017)
[ 10,6 MB]
 
SVOD - Epidemiologie zhoubných nádorů v České republicewww.svod.cz
Epidemiologie zhoubných nádorů
v České republice
 
NCI Bethesda System
HPV College

 

Pozvánka na odborný seminář „Stav screeningových programů zhoubných nádorů v České republice a význam adresného zvaní občanů“

Institut biostatistiky a analýz Masarykovy univerzity ve spolupráci s kanceláří WHO v České republice, iniciativou kolorektum.cz a kanceláří poslance Evropského parlamentu RNDr. Pavla Poce si Vás dovolují pozvat na odborný seminář „Stav screeningových programů zhoubných nádorů v České republice a význam adresného zvaní občanů“, který se koná 5. prosince 2013 od 15 hodin v Clarion Congress Hotel Prague. Od 14 hodin proběhne na místě tisková konference na dané téma.


Občanům ČR jsou dostupné všechny mezinárodně doporučené programy screeningu zhoubných nádorů. Všichni občané od 50 let mohou využít screeningu nádorů tlustého střeva a konečníku, ženy od 45 let mohou podstoupit mamografické vyšetření pro screening nádorů prsu a všechny dospělé ženy se mohou zúčastnit screeningu nádorů děložního hrdla. Screening umožňuje najít nádorové onemocnění dříve, než se projevuje jakýmikoliv příznaky. Takto časně zachycené onemocnění je s vysokou pravděpodobností zcela vyléčitelné. Občané ČR najdou všechny potřebné informace na portálech www.kolorektum.cz, www.mamo.cz a www.cervix.cz.

Rada Evropské unie i mezinárodní týmy odborníků dále doporučují, aby byli občané z cílových skupin na tato vyšetření pravidelně a adresně zváni. Jen tak lze zajistit, že všichni občané, pro které je screening určen a kteří z něj tak mohou mít významný prospěch, mají stejné informace a stejnou možnost se jej zúčastnit. Z odborných studií vyplývá, že úmrtnost na příslušná nádorová onemocnění klesá v populacích hojně navštěvujících screening až o desítky procent.

Vysoká účast občanů je naprosto zásadním předpokladem úspěchu screeningu při snižování úmrtnosti na nádorová onemocnění. Proto byl Ministerstvem zdravotnictví ČR ve spolupráci se zdravotními pojišťovnami a odbornými lékařskými společnostmi připraven projekt adresného zvaní občanů ke screeningu. Tento projekt by měl být spuštěn na konci roku 2013 a měl by během jednoho roku oslovit všechny občany, kteří se do screeningu nezapojují. Plánovaný seminář se bude této problematice detailně věnovat.

Datum a místo konání:

Registrace:

  • Vzhledem k omezené kapacitě sálu Vás prosíme o potvrzení Vaší účasti na e-mailové adrese lopuchovska@iba.muni.cz (Radmila Lopuchovská, Institut biostatistiky a analýz MU).

Seminář se koná 5. prosince 2013 v Praze-Vysočanech v Clarion Congress Hotel Prague a bude se věnovat především problematice adresného zvaní občanů ke screeningu zhoubných nádorů. Prosíme zájemce, aby svou účast potvrdili e-mailem na adresu lopuchovska@iba.muni.cz.

Záštitu nad seminářem převzali:

  • MUDr. Martin Holcát, MBA, ministr zdravotnictví ČR
  • MUDr. Alena Šteflová, Ph.D., MPH, ředitelka Kanceláře WHO v ČR
  • RNDr. Pavel Poc, poslanec Evropského parlamentu

 

Program

14.00–15.00
Celostátní tisková konference na téma „Stav prevence a screeningu zhoubných nádorů v ČR“

15.00–15.10 | Zahájení
PhDr. Pavla Kortusová, Ph.D. (Kancelář WHO v ČR)
RNDr. Pavel Poc (poslanec Evropského parlamentu)
zástupce MZ ČR
doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D. (IBA MU)

15.10–15.20
zástupce Ministerstva zdravotnictví ČR
Aktuální stav projektu IOP pro podporu screeningu zhoubných nádorů v ČR

15.20–15.30
doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.
(Institut biostatistiky a analýz Masarykovy univerzity)
Metodika adresného zvaní populace ke screeningovému vyšetření

15.30–15.45
RNDr. Ondřej Májek, Ph.D.
(Institut biostatistiky a analýz Masarykovy univerzity)
Kvalita a dostupnost screeningových programů zhoubných nádorů pro občany ČR

15.45–16.00
prof. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D.
(Rada pro screening kolorektálního karcinomu)
Stav screeningu kolorektálního karcinomu v ČR a význam adresného zvaní

16.00–16.15
prof. MUDr. Jan Daneš, CSc.
(Komise odborníků pro mamární diagnostiku)
Stav mamografického screeningu v ČR a význam adresného zvaní

16.15–16.30
MUDr. Vladimír Dvořák
(Komise pro screening karcinomu děložního hrdla MZ ČR)
Stav cervikálního screeningu v ČR a význam adresného zvaní

16.30–16.45
doc. MUDr. Bohumil Seifert, Ph.D.
(Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP)
Úloha praktických lékařů ve screeningu a adresném zvaní

16.45–16.55
MUDr. Hana Šustková
(Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR)
Screening zhoubných nádorů a adresné zvaní z pohledu VZP ČR

16.55–17.05
MUDr. Renata Knorová, MBA
(Česká průmyslová zdravotní pojišťovna)
Screening zhoubných nádorů a adresné zvaní z pohledu Svazu zdravotních pojišťoven

17.05–17.40
Moderovaná diskuze
 

12.11.2013 IBA MU


Zpět