CERVIX | CERVIKÁLNÍ SCREENING [ISSN 1804-087X]
česky | english | mapa webu


PARTNEŘI A ODBORNÁ
ZÁŠTITA PROJEKTU
ČGPS | MZ ČR | Lékařská fakulta Masarykovy univerzity |       Institut biostatistiky a analýz, Masarykova univerzita
GRANTOVÁ PODPORA PROJEKTU
 
GlaxoSmithKline     Roche |

Odborné informační zdroje
Autorský výukový portál zabývající se gynekologickou cytologiíwww.cipek.cz
Cervikální cytologie
 
Cancer Screening in the European Unionec.europa.eu
Cancer Screening in the European Union (2017)
[ 10,6 MB]
 
SVOD - Epidemiologie zhoubných nádorů v České republicewww.svod.cz
Epidemiologie zhoubných nádorů
v České republice
 
NCI Bethesda System
HPV College

 

Letos na podzim spustí zdravotní pojišťovny masivní kampaň adresného zvaní na screening

Česká republika se letos na podzim připojí k vyspělým evropským zemím: lidé v nejrizikovějších skupinách populace budou adresně zváni na screeningové vyšetření zaměřené na rakovinu prsu, děložního čípku, tlustého střeva a konečníku.


Screening znamená plošné vyšetřování populace za účelem detekce léčitelného nádorového onemocnění v jeho časných stadiích, kdy pacienti ještě nemají potíže a příznaky. V České republice již řadu let fungují tři screeningové programy zaměřené na časný záchyt karcinomu prsu, hrdla děložního a kolorektálního karcinomu. Až dosud však záleželo na zájmu občanů o vlastní zdraví a zejména na jejich informovanosti o tom, že tyto programy vůbec existují.

Za finanční podpory Evropské unie a Ministerstva zdravotnictví ČR by se neutěšená situace konečně měla změnit: na podzim odstartuje ambiciózní program adresného zvaní, po kterém čeští lékaři i pacientské organizace volají už mnoho let. Každý pojištěnec v rizikovém věku, který se dosud neúčastnil příslušného screeningového programu, dostane pozvánku na vyšetření. Záleží pak na každém, zda tuto pozvánku hodí do koše nebo se skutečně na vyšetření dostaví. Důležité je, že tímto opatřením se Česká republika zařadí na úroveň vyspělých evropských zemí, kde tato praxe úspěšně funguje již řadu let.

Projekt adresného zvaní by měl pomoci zvýšit účast zejména ve screeningu kolorektálního karcinomu, kterého se účastní pouze zhruba čtvrtina cílové populace. Screening mamografický a cervikální je sice z tohoto pohledu úspěšnější, nicméně i zde je velký prostor pro zvýšení aktuálního přibližně polovičního pokrytí cílové populace.

Impulsy k zavedení adresného zvaní vycházejí již mnoho let z různých zdrojů – odborných lékařských společností, pacientských organizací, ale i třeba politiků. Příkladem může být iniciativa Kolorektum.cz, která vznikla na popud poslance Evropského parlamentu RNDr. Pavla Poce a Institutu biostatistiky a analýz Masarykovy univerzity. Ta vytváří platformu pro komunikaci všech organizací a institucí zapojených do aktivit v oblasti prevence kolorektálního karcinomu a díky ní se podařilo oslovit Ministerstvo zdravotnictví a plátce zdravotní péče a iniciovat projekt adresného zvaní a související informační kampaň. O tom, že se jedná o téma aktuální a celoevropské, svědčí ostatně i dva úspěšné ročníky mezinárodní konference European Colorectal Cancer Days, které se konaly v Brně.

Nyní lze jen doufat, že se tyto aktivity projeví i na návštěvnosti občanů ČR na preventivních vyšetřeních a v dlouhodobějším horizontu i na mortalitě nádorových onemocnění, v jejichž incidenci česká populace obsazuje v mezinárodním srovnání čelní pozice (viz svod.cz: Epidemiologie zhoubných nádorů v ČR).

Programy screeningu nádorových onemocnění v České republice

navštivte mamo.cz, kde se dozvíte více informací o prevenci rakoviny prsu navštivte cervix.cz, kde se dozvíte více informací o prevenci rakoviny děložního čípku navštivte kolorektum.cz, kde se dozvíte více informací o prevenci rakoviny tlustého střeva a konečníku

Související články v českých médiích

Související odkazy

 

4.6.2013 IBA MU


Zpět