CERVIX | CERVIKÁLNÍ SCREENING [ISSN 1804-087X]
česky | english | mapa webu


PARTNEŘI A ODBORNÁ
ZÁŠTITA PROJEKTU
ČGPS | MZ ČR | Lékařská fakulta Masarykovy univerzity |       Institut biostatistiky a analýz, Masarykova univerzita
GRANTOVÁ PODPORA PROJEKTU
 
GlaxoSmithKline     Roche |

Odborné informační zdroje
Autorský výukový portál zabývající se gynekologickou cytologiíwww.cipek.cz
Cervikální cytologie
 
Cancer Screening in the European Unionec.europa.eu
Cancer Screening in the European Union (2017)
[ 10,6 MB]
 
SVOD - Epidemiologie zhoubných nádorů v České republicewww.svod.cz
Epidemiologie zhoubných nádorů
v České republice
 
NCI Bethesda System
HPV College

 

Test založený na detekci DNA je přesnější než opakovaný stěr z čípku

Má-li žena potenciálně abnormální výsledky cytologického vyšetření stěru z děložního hrdla, je vhodné provést dodatečný HPV test, který spolehlivěji odhalí zvýšené riziko vzniku prekancerózy, neboli předrakovinných změn (ve srovnání s opakovaným stěrem). Uvádějí to autoři nejnovější systematické přehledové studie, která byla právě publikována v Cochrane Database of Systematic Reviews.


Stěr z děložního čípku (někdy označován jako „Papanicolaův test“ nebo zkráceně „Pap test“) je běžnou metodou cervikálního screeningu. Buňky získané ze stěru jsou prozkoumány pod mikroskopem; jsou-li odhaleny nějaké abnormality, pacientka je vyzvána, aby se dostavila k dalšímu vyšetření, které potvrdí, zda jsou tyto abnormality závažné, a zda je zapotřebí léčba prekancerózy, aby se zabránilo vzniku karcinomu děložního hrdla. V některých případech vypadají buňky pod mikroskopem tak, že nelze jednoznačně říci, zda jsou normální či abnormální (atypické dlaždicové buňky neurčitého významu, zkratka ASC-US z anglického atypical squamous cells of undetermined significance), jindy je pozorována jen mírná abnormalita (skvamózní intraepiteliální léze nízkého stupně, zkratka LSIL z anglického low-grade squamous intraepithelial lesion). Hlavní příčinou vzniku rakoviny děložního čípku je lidský papilomavirus (HPV), ačkoli onemocnění propukne jen u malého procenta žen, které jsou virem infikovány. DNA těch typů HPV, které představují zvýšené riziko vzniku onemocnění, je detekována pomocí testu označovaného jako HC2 (Hybrid Capture 2).

Autoři nejnovější studie vzájemně srovnávali spolehlivost HC2 testu se spolehlivostí metody opakovaného stěru. Přezkoumali přitom 39 dříve publikovaných studií, které analyzovaly údaje od celkem 13 196 žen. Autoři dospěli k závěru, že test HC2 dokázal odhalit ženy s prekancerózou přesněji než opakovaný Pap test.

„Na základě těchto výsledků lze vyslovit doporučení, aby ženám s výsledkem ASC-US byl prováděn test HC2,“ prohlásil dr. Marc Arbyn, hlavní autor studie, který působí na Unit of Cancer Epidemiology při Scientific Institute of Public Health v belgickém Bruselu.

U žen s výsledkem LSIL však nebylo možné vyslovit takto jednoznačné doporučení, neboť HC2 test v těchto případech poskytoval nepřijatelně vysoké procento falešně pozitivních výsledků, co se týká rizika vzniku prekancerózy (jinými slovy, podle výsledku testu prekanceróza hrozila, ve skutečnosti však nikoli). Pro další postup u žen s výsledkem LSIL tedy bude zapotřebí více specifických vyšetření. „Použití HC2 testu u žen, jejichž výsledek Pap testu je LSIS, by mělo být důkladně zvažováno,“ podotknul dr. Arbyn. „Ačkoli u starších žen s výsledkem LSIL může být výsledek HC2 testu přesnější než u mladších věkových skupin, je potřeba vzít v úvahu náklady dalších a invazivnějších vyšetření, a pokud možno zabránit zbytečným vyšetřením i zbytečným obavám žen.“

Reference

  1. Arbyn, M., Roelens, J., et al. (2013). Human papillomavirus testing versus repeat cytology for triage of minor cytological cervical lesions Cochrane Database of Systematic Reviews DOI: 10.1002/14651858.CD008054.pub2

27.3.2013 Tisková zpráva Cochrane Library


Zpět