CERVIX | CERVIKÁLNÍ SCREENING [ISSN 1804-087X]
česky | english | mapa webu


PARTNEŘI A ODBORNÁ
ZÁŠTITA PROJEKTU
ČGPS | MZ ČR | Lékařská fakulta Masarykovy univerzity |       Institut biostatistiky a analýz, Masarykova univerzita
GRANTOVÁ PODPORA PROJEKTU
 
GlaxoSmithKline     Roche |

Odborné informační zdroje
Autorský výukový portál zabývající se gynekologickou cytologiíwww.cipek.cz
Cervikální cytologie
 
Cancer Screening in the European Unionec.europa.eu
Cancer Screening in the European Union (2017)
[ 10,6 MB]
 
SVOD - Epidemiologie zhoubných nádorů v České republicewww.svod.cz
Epidemiologie zhoubných nádorů
v České republice
 
NCI Bethesda System
HPV College

 

Podaří se do roku 2025 snížit celosvětový počet předčasných úmrtí na nepřenosné nemoci o 25 %?

Mezinárodní unie proti rakovině (UICC) a Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny (IARC) dnes oznámily, že pokud by byla přijata zásadní opatření, která by umožnila dosáhnout cíle Světové zdravotnické organizace (WHO) „o 25 za 25“ (tzn. snížit celosvětový počet předčasných úmrtí o 25 % do roku 2025*), dalo by se každoročně zabránit 1,5 mil. případů úmrtí na rakovinu.


4. únor: Světový den boje proti rakovině

V současné době umírá na rakovinu každoročně 7,6 mil. lidí, z toho 4 mil. pacientů umírají předčasně (ve věku 30–69 let). Nebudou-li přijata naléhavá opatření, aby se zvýšilo povědomí veřejnosti o rakovině, a nebudou-li vyvíjeny účinné strategie v boji proti nádorovým onemocněním, mohlo by toto číslo do roku 2025 vzrůst na znepokojivých 6 milionů případů předčasných úmrtí na rakovinu ročně.

„Odhadovaný počet 1,5 milionu životů, které by bylo možno každoročně zachránit, musí vyburcovat naše úsilí o dosažení cíle WHO "o 25 za 25", “ uvedl dr. Christopher Wild, ředitel IARC. „V současné době je vyvíjeno celosvětové úsilí o zavedení Národních onkologických programů. Chceme-li v tomto ohledu dosáhnout úspěchu, máme kolektivní zodpovědnost za nízko- a středněpříjmové země, které se v současné době potýkají s epidemií nádorových onemocnění, aniž by k tomu měly dostačující prostředky.“

U příležitosti Světového dne boje proti rakovině UICC a její členové vyzývají veřejnost i vlády jednotlivých zemí, aby odbourávaly mýty a mylné představy o rakovině. Pod heslem „Rakovina – věděli jste?“ (Cancer – Did you know?) jsou jednotlivci i celé komunity vyzýváni k vyvracení čtyř největších „mýtů“ a šíření „pravd“ s využitím nové facebookové aplikace, která je dostupná v anglickém jazyce na https://apps.facebook.com/world_cancer_day. Obsah aplikace lze stručně lze shrnout do čtyř bodů:

 1. Mýtus: Rakovina je jen zdravotní problém.
  Pravda: Rakovina není jen zdravotní problém. Toto onemocnění má dalekosáhlé ekonomické a sociální dopady na celou společnost.
 2. Mýtus: Rakovina se týká bohatých a rozvinutých zemí se stárnoucí populací.
  Pravda: Rakovina představuje celosvětovou epidemii, která postihuje všechny věkové a socioekonomické skupiny. Neúměrně velký podíl nádorových onemocnění je zaznamenáván právě v rozvojových zemích.
 3. Mýtus: Diagnóza rakoviny znamená rozsudek smrti.
  Pravda: Mnoho typů rakoviny, které byly kdysi považovány za nevyléčitelné, lze dnes zcela vyléčit nebo alespoň účinně léčit a výrazně prodloužit dobu přežití pacienta.
 4. Mýtus: Rakovina je můj osud.
  Pravda: Zvolí-li společnost správnou strategii, lze na základě současných znalostí zabránit přinejmenším 30 % případů onemocnění rakovinou.

Cary Adams, výkonný ředitel UICC, dodal: „Světová unie proti rakovině, její členové a partneři vyzývají všechny – od jednotlivců až po celé vlády – aby zaujali aktivní postoj proti těmto nesmyslným mýtům o rakovině. Jen pokud společnost správně porozumí tomuto onemocnění, budou moci vlády jednotlivých zemí přijmout odpovídající strategie za účelem snížení počtu předčasných úmrtí a dosažení cíle WHO "o 25 za 25". IARC a UICC dnes vyčíslily, čeho by bylo možné dosáhnout. 1,5 milionu lidí zachráněných před předčasným úmrtím na rakovinu lze přirovnat k tomu, jako bychom každoročně zachránili jedno velké město, jako je Philadelphia, Auckland, Barcelona či Maputo.“

Více informací se dozvíte na worldcancerday.org.

Programy screeningu nádorových onemocnění v České republice

navštivte mamo.cz, kde se dozvíte více informací o prevenci rakoviny prsu navštivte cervix.cz, kde se dozvíte více informací o prevenci rakoviny děložního čípku navštivte kolorektum.cz, kde se dozvíte více informací o prevenci rakoviny tlustého střeva a konečníku

Note

* Je potřeba si uvědomit, že předpokládané snížení celkové úmrtnosti na nepřenosné nemoci o 25 % zahrnuje nejen snížení úmrtnosti na rakovinu, ale také na onemocnění kardiovaskulárního systému, chronická respirační onemocnění či diabetes. Není tedy potřeba dosáhnout 25% snížení úmrtnosti na rakovinu, bude-li dosaženo většího úspěchu například u kardiovaskulárních onemocnění.

4.2.2013 TIsková zpráva UICC


Zpět