CERVIX | CERVIKÁLNÍ SCREENING [ISSN 1804-087X]
česky | english | mapa webu


PARTNEŘI A ODBORNÁ
ZÁŠTITA PROJEKTU
ČGPS | MZ ČR | Lékařská fakulta Masarykovy univerzity |       Institut biostatistiky a analýz, Masarykova univerzita
GRANTOVÁ PODPORA PROJEKTU
 
GlaxoSmithKline     Roche |

Odborné informační zdroje
Autorský výukový portál zabývající se gynekologickou cytologiíwww.cipek.cz
Cervikální cytologie
 
Cancer Screening in the European Unionec.europa.eu
Cancer Screening in the European Union (2017)
[ 10,6 MB]
 
SVOD - Epidemiologie zhoubných nádorů v České republicewww.svod.cz
Epidemiologie zhoubných nádorů
v České republice
 
NCI Bethesda System
HPV College

 

Test na HPV by dokázal "lépe ochránit" než stěr z děložního čípku

Britští vědci došli k závěru, že testování na lidský papilomavirus (HPV) je účinnějším způsobem, jak chránit ženy před rakovinou děložního čípku, než klasické vyšetření stěru z děložního čípku.


V rámci britského programu cervikálního screeningu jsou ženy ve věku 25-60 let alespoň jednou za 5 let zvány k vyšetření stěru z děložního čípku; odborníci v cytologické laboratoři potom pátrají po prekancerózních (předrakovinných) změnách v odebraných vzorcích. (V České republice mají ženy od 15 let nárok na bezplatné gynekologické vyšetření jedenkrát ročně, pozn. překl.).

V britské fakultní nemocnici Hammersmith Hospital byla nedávno provedena studie, která prokázala, že testování na HPV může ženy ochránit před vznikem abnormalit na děložním čípku až dvakrát účinněji, než cytologické vyšetření stěru.

V letech 1994-1997 nabrali výzkumníci do studie téměř 3000 žen starších 35 let, u nichž během posledních tří let nebyly nalezeny prekancerózní změny na děložním čípku. Kromě pravidelných vyšetření stěru z děložního čípku byly u těchto žen navíc prováděny testy na přítomnost HPV. Výsledky pak byly vyhodnocovány.

Vědci zjistili, že při normálním výsledku stěru bylo riziko vzniku cervikálních abnormalit 0,33 % po jednom roce, 0,83 % po pěti letech a 2,2 % po devíti letech od provedení cytologického testu. Byl-li navíc výsledek HPV testu negativní, riziko vzniku cervikálních abnormalit bylo ještě nižší: 0,19 % po jednom roce, 0,42 % po pěti letech, a 1,88 % po devíti letech.

Vedoucí výzkumného týmu, prof. Jack Cuzick z London School of Medicine and Dentistry, podotknul: "Náš výzkum potvrdil nejen to, že testování na HPV dokáže lépe zachytit toto onemocnění v počátečním stadiu; ukázalo se také, že tento přístup poskytuje ženám vynikající ochranu před cervikálními abnormalitami nejméně šest let po negativním testu, což je dvojnásobek ve srovnání s klasickým cytologickým vyšetřením. Kdyby se tedy v běžné praxi používal tento citlivější test na přítomnost HPV, dalo by se uvažovat o prodloužení screeningového intervalu."

Výsledky studie byly publikovány v odborném časopise International Journal of Cancer. Dr. Kat Arneyová z britské organizace Cancer Research UK poznamenala: "Bavíme-li se o plošných zdravotnických programech, mezi které patří i cervikální screening, musí být související rozhodnutí přijímána na základě výsledků solidního vědeckého výzkumu. Výsledky této studie naznačují, že místo dosavadních vyšetření stěru z děložního čípku by se u žen nad 35 let mohl využívat test na HPV. Bude však potřeba uskutečnit rozsáhlejší studie, které ukážou, zda tento přístup skutečně dokáže snížit počet žen, které budou později diagnostikovány s rakovinou děložního čípku."

Lékaři zdůrazňují, že navzdory nedávno zavedené možnosti očkování proti HPV je velmi důležité, aby se ženy i nadále účastnily preventivních gynekologických prohlídek.

16.5.2008 Cancer Research UK


Zpět